See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Personaalne uurimistoetus (PUT)" projekt PUT315
PUT315 "Stiimulid, regulatsioonid ja kapitalipaigutus teadmusmahuka majanduse saavutamiseks" (1.01.2014−31.12.2017); Vastutav täitja: Aaro Hazak; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut, Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur; Eraldatud summa: 143 680 EUR.
PUT315
Stiimulid, regulatsioonid ja kapitalipaigutus teadmusmahuka majanduse saavutamiseks
Towards the Knowledge Economy: Incentives, Regulation and Capital Allocation
1.01.2014
31.12.2017
Teadus- ja arendusprojekt
Personaalne uurimistoetus (PUT)
Stardiprojekt
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.12. MajandusteadusS180 Majandus, ökonomeetrika, majandusteooria, majanduslikud süsteemid, majanduspoliitika5.2 Majandusteadus ja ärindus100,0
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.201435 920,00 EUR
01.01.2015−31.12.201535 920,00 EUR
01.01.2016−31.12.201635 920,00 EUR
01.01.2017−31.12.201735 920,00 EUR
143 680,00 EUR

Teadmusmahukusel on määrav roll pikaajalise majanduskasvu saavutamisel, tootlikkuse tõstmisel, konkurentsivõime suurendamisel ja sotsiaalmajandusliku jätkusuutlikkuse tagamisel. Need eesmärgid on eriti olulised arenevatele majandustele, vähendamaks lõhet eesrindlike teadmistepõhiste majandustega. Taotletava projekti ülesandeks on selgitada teadmusmahukaks kujunemise arenguteede erinevuste põhjuseid ja tagajärgi. Eesmärgiks on määratleda peamised mikro- ja makrotasandi stiimulid majandusarenguks teadmusmahukuse tõusu suunas ning esile tuua teadmistepõhiseid investeeringuid soodustavad tegurid. Kavas on võrdlevalt analüüsida regulatiivseid meetmeid ja ülekandemehhanisme, mis stimuleerivad teadmiste genereerimist ja tõhusat rakendamist arenevate majanduste kontekstis. Taotletaval uurimistoetusel on määrav tähtsus noorteadlaste juhitava uurimisgrupi arengu kindlustamisel, tagamaks rahvusvahelisel tasandil tunnustatud teadustulemuste järjepidevat kasvu.
The role and intensity of knowledge within an economy remains a key success factor for long-term economic growth, increased productivity, competitiveness and socio-economic sustainability. These challenges are particularly important for emerging economies that are yet to catch up frontier knowledge economies. The Project seeks to understand the causes and consequences of the differences in the evolution of knowledge intensity of economies. We aim to identify key micro and macro level incentives for development into a knowledge economy and stimuli for capital allocation into knowledge based investments. Also, we seek to study and outline key channels for efficient regulation that might contribute to knowledge intensification at different levels of an (emerging) economy. The Project would strongly support the development of a team of young researchers and PhD students, and ensure that already achieved progress in their work is sustained.
Projekt saavutas üldjoontes planeeritu, samas kui mõned uurimissuunad osutusid olulisemaid teadustulemusi pakkuvateks. Muude tulemuste kõrval tõi projekt esile uut empiirilist tõendusmaterjali majanduse tsüklilisuse, investeerimise ja ettevõtete jätkusuutlikkuse vahel. Ligipääs finantseerimisvõimalustele majanduse langusfaasis osutub ettevõtete elujõulisust parandavaks, võimaldades paremini maandada pikaajaliste tootlikkust tõstvate investeeringutega kaasnevaid kõrgemaid likviidsusriske ning säilitada tegevusmahte ja teadmistemahukust, sh inimkapitali jätkuvalt efektiivse kasutamise teel. Projekti teine, interdistisplinaarne uurimissuund tõi aga esile paindliku töökorralduse olulisuse teadmistemahukas loovas töös, arvestamaks töötajate individuaalsete eripäradega ning võimaldamaks samas T&A väljundit tõsta. Projekti tulemused võimaldavad paremini mõista teadmistemahukaks kujunemise protsessi mõningaid olulisi käivitustegureid, stiimuleid ja ülekandemehhanisme ning kaasnevaid ohte ja võimalusi indiviididele, ettevõtetele ja avalikule sektorile. Projekti tulemustel on hea rakenduspotentsiaal, näiteks T&A töökorralduse parandamisel või ettevõtete T&A tegevuse riskide mõistmisel. Teadmiste majanduslikuks lisandväärtuseks kanaliseerumise protsessi põhjuste, mehhanismide ja väljakutsete parem mõistmine võimaldab paremini planeerida ja realiseerida arenguprotsesse, sh arenevates majandustes. Projekti tulemused võivad seega omada olulist praktilist tähtust nii poliitikakujundamisel kui vastavasisulistes diskussioonides nii Euroopa, riigi kui ettevõtte tasandil. Projekti tulemuseks on arvukad teadusartiklid aga ka mitmed teadustulemusi populariseerivad tegevused.