"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF7334
ETF7334 "Kaasaegsete kalade välisskeleti ultraskulptuur ning selle tähtsus kalade taksonoomias ja süstemaatikas (1.01.2008−31.12.2010)", Tiiu Märss, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut.
ETF7334
Kaasaegsete kalade välisskeleti ultraskulptuur ning selle tähtsus kalade taksonoomias ja süstemaatikas
Ultrasculpture of the exoskeleton of modern fishes and its value for the fish taxonomy and systematics
1.01.2008
31.12.2010
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB320 Süstemaatiline botaanika, zooloogia, zoogeograafia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008246 000,00 EEK (15 722,27 EUR)
01.01.2009−31.12.2009236 160,00 EEK (15 093,37 EUR)
01.01.2010−31.12.2010236 160,00 EEK (15 093,37 EUR)
45 909,01 EUR

Paleosoiliste agnaatide ja kalade välisskeleti uuringud näitasid, et nende soomuste ultraskulptuuri (elemendid mõõtmetega 1.7 - 50 mikromeetrit) saab kasutada ühe tunnusena agnaatide ja kalade mikro-osakeste määramisel. Plaanitavas projektis käsitletakse esmakordselt süstemaatiliselt kaasaegsete kalade välisskeleti ultraskulptuuri eesmärgiga kontrollida paleosoiliste agnaatide ja kalade juures ilmnenud seaduspärasusi ja teha tulemused kasutatavaks ihtüoloogilistes, arheoloogilistes ja Holotseeni geoloogiat käsitletavates töödes. Võrreldes mikrostruktuuriga on kaasaegsete kalade soomuste skulptuuri-, aga eriti ultraskulptuurialaseid töid vähe. Projektis uuritakse esmakordselt süstemaatiliselt madalamal arengutasemel olevate kalade soomuste, katteplaadikeste ning ogade ultraskulptuuri. Töödega selgitatakse (1) ultraskulptuuri esinemine või puudumine käsitletavate taksonoomiliste rühmade esindajate välisskeletil, (2) ultraskulptuuri iseärasused sama kala erinevatel kehaosadel olevatel välisskeleti elementidel; (3) ultraskulptuuri iseärasused erinevate kõrgemate taksonite esindajate soomustel, (4) ultraskulptuuri sõltuvus soomuste siseehitusest, eriti nende väliskihist, (5) võimalike sarnasuste olemasolu paleosoiliste ja kaasaegsete kalarühmade soomuste ultraskulptuuris ning (6) ultraskulptuuri funktsioon. Uurimised võivad kinnitada paleosoiliste kalade ultraskulptuuri tähtsust ja kasutatavust taksonoomilis-süstemaatilistes töödes, ning ihtüoloogia, arheoloogia ja Holotseeni biostratigraafia alastes töödes anda lisakriteeriume kalade määramiseks nende soomuste järgi. See on ühtlasi pilootprojekt tulevikuks kavandatud Läänemere erinevate arengustaadiumide kalafauna kujunemist selgitavatele uuringutele, mille käigus kasutatakse merepõhja puurimisel saadud jääajajärgsetest setenditest leitud kalade fragmentaarset materjali.
The investigations of the exoskeleton of Palaeozoic agnathans and fishes showed that the ultrasculpture on their scales (elements measured 1.7 - 50 micrometers) can be used to identify agnathan and fish microremains. In the project, additional criteria will be obtained for identification of fishes on the basis of their scales. For the first time the ultrasculpture on the exoskeleton of recent fishes will be treated systematically with the aim of examining the regularity which appeared among Palaeozoic fishes, and making the results available in the ichthyological, archaeological, and Holocene geology studies. In comparison with microstructure, the sculpture and especially the ultrasculpture on recent fish scales is not well studied. In the project, the scales, plates and spines of more primitive fishes, will be systematically studied for the first time. With these studies the following issues will be elucidated: (1) appearance or absence of the ultrasculpture on the exoskeleton of representatives of selected taxonomic groups; (2) peculiarities of the ultrasculpture on different body regions of the exoskeleton of a specimen; (3) ultrasculpture on the scales of representatives of different higher taxa; (4) relationships between the ultrasculpture and internal structure of the scales, especially between the ultrasculpture and uppermost scale layer; (5) possible occurrence of similarities between the ultrasculpture in Palaeozoic and recent fish scales; and (6) the function of the ultrasculpture. The studies can affirm the importance and usefulness of the ultrasculpture in taxonomical and systematical studies of Palaeozoic fishes, and in ichthyology, archaeology and Holocene biostratigraphy. This is a preparatory project for the study of the development of fish fauna at different evolutionary stages of the Baltic Sea in the future. In the course of that project the fragmentary fish material collected from postglacial sediments from the bore cores drilled in the sea bottom, will be studied.