"Muu" projekt Lep8100
Lep8100 "Põllumajandusliku keskkonnatoetuse seire ja hindamise kompleksuuringu raames indikaatori vihmaussid (arvukus ja liigiline mitmekesisus) ning mulla mikroobikoosluse biomass, hingamise aktiivsus kogumine (5.09.2008−28.11.2008)", Mari Ivask, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž.
Lep8100
Põllumajandusliku keskkonnatoetuse seire ja hindamise kompleksuuringu raames indikaatori vihmaussid (arvukus ja liigiline mitmekesisus) ning mulla mikroobikoosluse biomass, hingamise aktiivsus kogumine
Index Abundance and specific diversity of earthworms and activity of microbial biomass in complex study of evaluation and monitoring of agri-environmental support
Põllumajandusliku keskkonnatoetuse seire ja hindamise kompleksuuringu raames indikaatori vihmaussid (arvukus ja liigiline mitmekesisus) ning mulla mikroobikoosluse biomass, hingamise aktiivsus kogumine
5.09.2008
28.11.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB434 Agrokeemia 4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)50,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB410 Mullateadus, põllumajanduslik hüdroloogia 4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)50,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikoolpartner05.09.2008−28.11.2008
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledžpartner05.09.2008−28.11.2008
AsutusRiikTüüp
Põllumajandusuuringute Keskus
PerioodSumma
05.09.2008−28.11.2008107 715,00 EEK (6 884,24 EUR)
6 884,24 EUR
siseriiklik leping

2008. aastal viidi läbi vihmaussikoosluste ja mulla biomassi aktiivsuse seire Kuusiku katsekeskuse mahekatsepõllul. Tulemuste põhjal võib väita, et mahepõllumajanduse meetodite rakendamine on positiivse mõjuga vihmaussikoosluste arvukusele ja mitmekesisusele ning mikroobikoosluse biomassile ja aktiivsusele.
In 2008 the monitoring of earthworm communities and microbial activity of soil was carried out for the evaluation of biodiversity of study field of Kuusiku Experimental Centre. By our results it can be concluded that application of organic measures in agriculture has positive influence on earthworm abundance and diversity as well as on biomass and activity of soil microbial community.
KirjeldusProtsent
Alusuuring60,0
Rakendusuuring20,0
Katse- ja arendustöö20,0