"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF9011
ETF9011 "Läänemere rannavööndi pärastjääaegsed muutused ja selle seosed kiviaja asustusega Eestis (1.01.2012−31.12.2015)", Alar Rosentau, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut.
ETF9011
Läänemere rannavööndi pärastjääaegsed muutused ja selle seosed kiviaja asustusega Eestis
Post-glacial coastline changes of the Baltic Sea and its relations with Stone Age settlements in Estonia
1.01.2012
31.12.2015
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP510 Füüsiline geograafia, geomorfoloogia, mullateadus, kartograafia, klimatoloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia100,0
PerioodSumma
01.01.2012−31.12.201214 160,00 EUR
01.01.2013−31.12.201314 160,00 EUR
01.01.2014−31.12.201414 160,00 EUR
01.01.2015−31.12.201514 160,00 EUR
56 640,00 EUR

Rannavööndi muutused on tänapäeva maailma globaalne probleem, mis on mõjutanud inimühiskonda aga juba aastatuhandeid. Varajased Läänemere äärsed tsivilisatsioonid seisid pärast viimast jäätumist silmitsi ulatuslike mere transgressioonide ja regressioonidega mille tõid endaga kaasa kontinentaalsete jääkilpide sulamine ja isostaatiline maakerge. Käesolev projekt uurib multidistsiplinaarsete meetoditega Läänemere veetaseme ja rannavööndi pärastjääaegseid muutuseid Eesti alal ja selle seoseid kiviaja asustusega ajavahemikul 11-4 tuhat aastat tagasi. Projekti tulemusena koostatakse detailsed Läänemere paleogeograafilised rekonstruktsioonid kõige olulisemate rannasidusate mesoliitiliste ja neoliitiliste asulakohtade jaoks kasutades selleks veetaseme muutuste rekonstruktsioone, aerolaserskanneerimise kõrgusandmeid ja geoinfosüsteemide põhist modelleerimist. Kogutakse uudset infot Läänemere pärastjääaegsete veetaseme ajalis-ruumiliste muutuste kohta ning interpreteeritakse see koos varasemate uurimistulemustega. Aerolaserskanneerimise kõrgusandmeid kasutades rekonstrueeritakse tänapäeva reljeefis nähtavate Balti Jääpaisjärve lõpufaasi, Antsülusjärve ja Litoriinamere kõrgeimate tasemete paleorannavööndid ja muutused nende tõususpekterites, mis võimaldab täiendada olemasolevaid veetaseme muutuste mudeleid ning kasutada seda infot uute kiviaja rannasidusate asulakohtade avastamisel.
Coastline change has to be regarded as global problem, influencing the human populations not only in present days. Even in early phases of cultural development, human populations in the Baltic Sea region have faced with significant marine transgressions and regressions due to the melting of large continental ice sheets and glacio-isostatic land uplift. This multidisciplinary project examines the relationships between post-glacial water-level and shoreline changes of the Baltic Sea and the displacement of Stone Age settlements in Estonia at between 11-4 thousand years ago. We will create high resolution palaeogeographic reconstructions for the most importants Mesolithic and Neolithic coastal settlement sites in western and northern Estonia by using water-level reconstructions, airborne LIDAR elevation data and GIS-based modeling. During the project we will provide new multidisciplinary data about chronology and postglacial shoreline changes which will be interpretated together with previous shore displacement evidences. We will use airborne LIDAR elevation data to reconstruct palaeoshoreline positions, tilting histories and morphogenesis for the Baltic Ice Lake, Ancylus Lake and Litorina Sea stages which will be used to improve the existing water-level change models and to predict new possible prehistoric settlement site locations.
Käesolev projekt uuris multidistsiplinaarsete meetoditega Läänemere veetaseme ja rannavööndi pärastjääaegseid muutuseid Eesti alal ja selle seoseid kiviaja asustusega ajavahemikul 11-4 tuhat aastat tagasi. Aerolaserskanneerimise (LIDAR) kõrgusandmeid kasutades rekonstrueeriti ligi 7500 aasta vanune ja ka tänapäeva reljeefis hästi jälgtav Litoriinamere kõrgeim rannajoon ning koostati uued meretaseme muutuste kõverad Narva ja Tallinna piirkondade kohta. LIDAR kõrgusandmetele tuginedes koostati paleogeograafilisi rekonstruktsioone olulisemate kiviaja rannasidusate asulakohtade jaoks. Uudset meretaseme muutuste infot koguti Lääne-Eesti madalikult, Hiiumaalt, Saaremaalt, Ruhnust, Narva-Lauga ja Tallinna vanalinna uuringualadelt. Kaitsti neli magistritööd ning korraldati kaks rahvusvahelist kursust, kus osales 40 maateaduste ja arheoloogia erialade doktoranti/magistranti 8 riigist. Töörühm organiseeris ka ligi 50 osalejaga rahvusvahelise seminari: „Sea-level change and prehistoric coastal societies“ kus osales doktorante ja teadlasi viiest riigist. Osaleti COSTi koostöövõrgustikus "Submerged Prehistoric Archaeology and Landscapes of the Continental Shelf" (2009-2013) ning Euroopa Merekomitee esiajaloolise kultuuripärandi uuringute strateegia koostamisel. Algatati ning saadi rahastus UNESCO ja IUGS projektile IGCP 639: “Sea-Level Change from Minutes to Millennia” (2016-2020; sealevelchange.org). Eesti Rahva Muuseumi uue ekspositsiooni jaoks koostati Narva-Lauga, Tallinna, Pärnu madaliku, Ruhnu, Saaremaa ja Hiiumaa kiviaja paleogeograafilised rekonstruktsioonid. Osaleti Eesti kliimamuutustega kohanemise strateegia ettevalmistamisel meretaseme muutuseid puudutavas osas.