See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF8904
ETF8904 "Uued rahvastikuteabe allikad: registripõhise analüüsi pilootuuring Eestis (1.01.2011−31.12.2014)", Allan Puur, Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut.
ETF8904
Uued rahvastikuteabe allikad: registripõhise analüüsi pilootuuring Eestis
New sources of demographic information: pilot study for register-based analysis in Estonia
1.01.2011
31.12.2014
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS250 Demograafia5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituutkoordinaator01.01.2011−31.12.2014
PerioodSumma
01.01.2011−31.12.201113 200,00 EUR
01.01.2012−31.12.201213 200,00 EUR
01.01.2013−31.12.201313 200,00 EUR
01.01.2014−31.12.201413 200,00 EUR
52 800,00 EUR

Käesoleva grandiprojekti on eesmärgiks on innovatiivse registripõhise andmealuse väljaarendamine rahvastikutaaste peamiste komponentprotsesside analüüsiks Eestis ja selle aprobeerimine. Andmealuse tuumaks on 1989.a. rahvaloenduse individuaalandmestik, mis oma ajastuse tõttu fiskeeris täisdetailse rahvastikupildina nii Eesti NSV arengusuundumuste lõppjärgu kui iseseisvust taastava Eesti Vabariigi lähtepositsiooni. Andmealuse teiseks komponendiks on aastate 1989+ kõikselt registreeritavate rahvastikusündmuste (sünnid, surmad, abielud, lahutused, elukohavahetused) materjal rahvastikuregistrist. Projekti raames on kavas need kaks seni isoleeritud kasutamist leidnud andmeallikat isikujärgselt tervikuks integreerida, mille tulemusena kujunev kõikne longituudne andmekogum avab põhimõtteliselt uudsed võimalused sündimuse, suremuse ja rahvastikutaaste teiste peamiste komponentprotsesside analüüsiks. Projekti kontseptuaalseks eeskujuks on Põhjamaades alates 1960. aastate lõpust toimunud samasuunaline arendustöö. Kahel esimesel aastal keskenduvad projekti tööd andmealuse loomisele, kahel viimasel aastal toimub loodud andmealuse aprobeerimine valitud protsessianalüüside kaudu. Kavandatud analüüsid on suunatud sündimusele ja suremusele ning annavad uut teavet Eesti rahvastikuarengus alates 1990.a. algusest asetleidnud muutuste kohta. Grandiprojekti tegevused on komplementaarsed 2010.a. aprillis käivitunud TLÜ rahvastiku- ja sotsiaalteaduse analüüsikeskkonna arendusprojektiga TAP8-6.
The project seeks to enhance the capacity of demographic research in Estonia, by developing a register-based dataset for the analysis of population change. According to the project rationale, the individual records of the 1989 population census will be used as a groundwork for the database. For that purpose, the 1989 census appears particularly favourable as it represents a snapshot of the entire population at the border between two contrasting eras: the final stage of state socialism and the onset of societal transition. The second major component of the database are the demographic events (births, deaths, marriages, divorces and residential moves) in the period following the census (1989+). Information on demographic events is derived from population register. In the framework of the project, the two components are merged at the individual level, using personal indentification. The resulting database allows to follow the demographic changes longitudinally, as they unfold in the entire national population. Following the development of database core, the project team explores the possibilities of merging additional variables from other administrative data sources. Following the development of database core, the research team will undertake a set of substantive analyses to test the newly developed instrument. Substantive analyses are planned to focus on childbearing and mortality patterns and are expected to provide new insights into the demographic transformation in Estonia since the turn of the 1990s.
Nelja-aastane grandiprojekt keskendus rahvastikuteaduse andmealuse arendamisele ja oli otsingulist laadi. Projekti põhieesmärgiks oli uudse registripõhise andmealuse arendamine rahvastikutaaste analüüsiks Eestis ja selle aprobeerimine. Projekti raames arendatud andmebaasi aluseks on 1989. aasta rahvaloendus, mis kujutab endast varaseimat Eesti rahvastikku terviklikult hõlmavat ja säilinud individuaalandmete kogumit. Projekti raames viidi lõpule loendusmaterjali korrastamine, mille tulemusena õnnestus muuta teiste allikatega seostatavaks 95% loenduskirjetest. Andmealuse teiseks põhikomponendiks on loendusvahemike 1989–2000 ja 2000–2011 rahvastikusündmuste (sünnid, surmad, abielud, lahutused, elukohavahetused) registreerimismaterjal rahvastikuregistrist. Projekti raames on need kaks seni isoleeritud andmekogumit lõimitud ning hinnatud võimalusi selle alusel rahvastikutaaste peamiste komponentprotsesside analüüsiks. Samuti on töö raames teostatud on 1989–1993 väljarändekirjete, mille kaetus registris on puudulik, sidumine loendusmaterjaliga. Vaatamata probleemidele (nt rahvastikusündmuste alakaetus registrites käsitlusvahemiku algul) on tulemused tervikuna julgustavad ning avavad uudseid võimalusi Eesti rahvastiku nüüdisarengu käsitlemiseks. Projekti raames valminud registripõhised analüüsid käsitlevad pensionivõttu, hõivest lahkumist ja suremust; analüüside alusmaterjalina on kasutatud väljavõtted Eesti rahvastikuregistrist ja sotsiaalkindlustusregistritest, Belgia rahvastikuregistrist ja ajaloolisi registriandmeid. Projektiga seonduvalt on avaldatud/ilmumas 23 teaduspublikatsiooni, neist 9 artiklit eelretsenseeritavates teadusajakirjades (sh Demografia, Demographic Research, Journal of Comparative Family Studies, Population, Post-Communist Economies), töö tulemusi on esitatud eriala kesksetel rahvusvahelistel konverentsidel (EPC, PAA, SSHA, ESHD). Projektiga seonduv andmemetodoloogiline töö toetab Eesti 2020. aasta rahvaloenduse ettevalmistust.