"Aparatuuri toetus" projekt SF0170006s08AP
SF0170006s08AP "Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0170006s08 raames (1.01.2010−31.12.2011)", Külli Kangur, Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut.
SF0170006s08AP
Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0170006s08 raames
1.01.2010
31.12.2011
Infrastruktuuriprojekt
Aparatuuri toetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt75,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia20,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.11. Keskkonnapoliitika, keskkonnamajandus, keskkonnaõigusS230 Sotsiaalne geograafia5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.5,0
PerioodSumma
01.01.2011−31.12.201163 911,65 EUR
63 911,65 EUR

Uurimistöö selgitab limnoloogilisi ja paleolimnoloogilisi meetodeid kombineerides ning kaasaegset statistilist analüüsi ja sotsioloogilisi meetodeid rakendades inimtegevuse ja loodusjõudude (stressorite) koostoimet suurjärvede ökosüsteemidele. Projekti iseloomustab kompleksne ja interdistsiplinaarne lähenemine järvede muutuste põhjuste uurimisele, protsesside mittelineaarsuse, järskude režiimimuutuste ja erinevate bifurkatsiooniliste arenguteede selgitamisele. Innovatiivne on tööhüpoteeside kontrollimine Euroopa erinevates suurjärvedes toimuvate protsesside kõrvutamisega, kasutades kovariatiivstruktuuridega mitmemõõtmelisi ühismudeleid. Loodavad matemaatilised meetodid pakuvad huvi ka rahvusvahelisel tasemel. Projekti tulemused annavad uut fundamentaalteaduslikku teavet looduslike ning antropogeensete survetegurite mõjust ja interaktsioonist suurjärvedes ning on seega aktuaalsed ökoloogiliste riskide hindamisel ja unikaalseid ökosüsteeme säästva majandamispoliitika kujundamisel.
Combining limnological and paleolimnological methods, novel statistical and management analyses, the project aims at clarifying the co-effect of manmade and natural stressors on large lake ecosystems. A complex and interdisciplinary approach will be used for exploring triggers of change in lake ecosystems, nonlinearity of the processes, abrupt regime changes and bifurcational developments. This project will innovatively test the working hypotheses by comparative analysis of European large lakes using joint models of multivariate structural co-variations. Mathematical models and scenario analysis elaborated in this project offer an outstanding example for international academic and policy use. The results will give fundamental scientific knowledge on the influence and interaction of anthropogenic and natural stressors in large lakes. Thus, project will serve as an important basis for assessing ecological risks and designing sustainable management strategies for these unique ecosystems.