This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus" project MOBJD491
MOBJD491 "'Unnatural' Fairy Tales: A Cognitive Approach (1.11.2019−31.10.2021)", Francesca Arnavas, University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Cultural Research.
MOBJD491
“Ebaloomulikud” võlulood: kognitiivne lähenemine
'Unnatural' Fairy Tales: A Cognitive Approach
1.11.2019
31.10.2021
R&D project
Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
2. Culture and Society2.6. Philology and LinguisticsH390 General and comparative literature, literary criticism, literary theory 6.2 Languages and literature100,0
PeriodSum
01.11.2019−31.10.202181 359,42 EUR
81 359,42 EUR

Järeldoktoriprojekt käsitleb lugeja kognitiivsete parameetrite ja ootuste suhtes resistentseid fiktsionaalseid narratiive. Uurimismeetod eeldab interdistsiplinaarset dialoogi kirjandusuuringute ja kognitiivteaduse vahel. Problemaatiliste terminite nagu “loomulikud vs ebaloomulikud narratiivid” käsitluse eesmärgiks on ebaloomuliku” mõistes vihjatud dihhotoomsete eelduste korrigeerimine. Tabamatu, kuid rikkalikult heterogeense võluloo žanri imelised ja maagilised elemendid toimivad võtmemõistetena “loomuliku” ja “ebaloomuliku” tähenduse ja suhte mõistmiseks ja täpsustamiseks. Pakutakse välja kolmas termin, mis määratleb paljude fiktsionaalsete teoste keerulise hübriidseisundi ning lugejate kognitiivse juurdepääsu neile. Teiste hulgas on minu uurimistöös olulisteks tekstideks Lewis Carrolli Alice'i raamatud, muude viktoriaanlike fantaasiate kõrval; postmodernistlikest võlulugudest Carteri, Donoughe, Campbelli ja eelkõige Italo Calvino Cosmicomicsi tekstid.
My postdoctoral project deals with fictional settings in which our cognitive parameters and expectations are defied. My research method provides an interdisciplinary dialogue between literary studies and cognitive science. I address the problematic terms of natural vs unnatural narratives, aiming at adjusting the dichotomous assumptions implied in the idea of the “unnatural” itself. The fabulous and magical elements present in the elusive yet richly heterogeneous fairy tale genre work as key concepts for understanding and refining the meaning and relationship between natural and unnatural. A third term defining the complex hybrid status of many fictional works, and the readers’ cognitive access to them, is going to be proposed. Among others, significant texts for my research are Lewis Carroll’s Alice books, alongside other Victorian fantasies; as for postmodernist fairy tales, I deal with texts by Carter, Donoughe, Campbell, and, in particular, with Italo Calvino’s Cosmicomics.