See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF8182
ETF8182 "Ordoviitsiumi ja Siluri kliima peamised tsüklid, mis on tõendatud süsiniku ja hapniku isotoopide, faatsieste ning stratigraafilistele uuringutega Baltikumis (1.01.2010−31.12.2013)", Tõnu Martma, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut.
ETF8182
Ordoviitsiumi ja Siluri kliima peamised tsüklid, mis on tõendatud süsiniku ja hapniku isotoopide, faatsieste ning stratigraafilistele uuringutega Baltikumis
Main climate cycles evidenced by carbon and oxygen isotope, facies and stratigraphical studies in the Baltic Ordovician and Silurian
1.01.2010
31.12.2013
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP420 Petroloogia, mineroloogia, geokeemia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia34,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP450 Stratigraafia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia33,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP510 Füüsiline geograafia, geomorfoloogia, mullateadus, kartograafia, klimatoloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia33,0
PerioodSumma
01.01.2010−31.12.2010240 000,00 EEK (15 338,80 EUR)
01.01.2011−31.12.201115 338,40 EUR
01.01.2012−31.12.201215 338,40 EUR
01.01.2013−31.12.201315 338,40 EUR
61 354,00 EUR

Süsiniku ringkäik on oluline looduses toimuv tsükliline protsess. Süsiniku isotoopide suhte kujunemist selgitatakse enamasti kolme mudeli abil: (a) Ookeani algse biotoodangu ja orgaanilise süsiniku väljasettimise muutused; (b) Kivimite murenemise intensiivsuse erinevused veetaseme madalseisude ajal võib põhjustada delta13C trendi hälbeid; (c) Klimaatiline mudel seostab delta13C hälbed keskkonnatingimuste muutustega. Ordoviitsiumit ja Silurit on seni loetud kasvuhoone tingimustega ajastuteks, mida katkestas ainult lühiajaline Hirnantia jääaeg. Hiljuti avastatud varasemad ja Siluri jäätumised muutsid kliima paradigmat ja nüüd kõneldakse ühest või kahest kauakestvast külmhoone perioodist. Baltimaade litoloogiline ja isotoopandmestik viitab keskkonnatingimuste globaalse tähendusega muutusele Katia ajajärgu alguses. Käesoleva projekti peamine eesmärk on välja selgitada Ordoviitsiumi ja Siluri kliimamuutuste üldine mall ja peamised tsüklid tuginedes Balti vastavate kivimite hapniku ja süsiniku isotoopkoostise, faatsieste ja stratigraafia uurimisandmetele. Kliima iseloomustamine vajab temperatuuri määramist. Selleks kasutame brahhiopoodide kodades oleva kaltsiidi hapniku isotoopanalüüsi koos detailse proovimise strateegia ja võimalike diageneetiliste häirete tuvastamise andmetega. Brahhiopoodide kaltsiidi ja kogukivimi hapniku ja süsiniku isotoopanalüüsi tulemusi võrreldakse. Orgaanilise süsiniku ja karbonaadi süsiniku isotoopkoostise paaris mõõtrmist hakatakse kasutama õhu pCO2 muutuste selgitamiseks. Balti Ordoviitsiumi ja Siluri kivimid on väga hästi säilinud ja me loodame, et isotoopuuringud osutuvad piisavalt tulemuslikuks. Nende uuringute peamisteks objektideks saavad Hilis-Ordoviitsiumi külmhoone – kasvuhoone kliimade vastuolu lahendamine (sealhulgas nn Boda sündmuse tegeliku sisu ja piiride selgitamine koostöös Rootsi kolleegidega) ja Siluri lõpus toimuvate suurte muutuste selgitamine. Lisaks on oluliseks objektiks ka orgaanika-rikaste kukersiitpõlevkivide geneesi omapärasuste selgitamine. Ordoviitsiumi ja Siluri stratigraafias on praegu kaks suuremat teadmiste lünka, mis uues projektis kuuluvad täitmisele. Esiteks post-Tremadoci – pre-Darriwili kihid Eestis ja Loode Venemaal (koostöös Vene kolleegidega) ning teiseks Pridoli ja Siluri/Devoni piirikihid Baltikumis ja Podoolias (koostöös Ukraina ja Leedu kolleegidega). Nende ülesannete täitmine tõstab oluliselt delta13C trendi kasutamise efektiivsust stratigraafilistes ja paleokeskkonna-alastes uuringutes.
Carbon cycling is a feature of environmental cyclicity. Three models have been in use to explain the changing rate of carbon isotopes: (a) Primary productivity in the ocean and organic carbon burial in the sediments. (b) Weathering of different rocks during the sea level low-stands may cause positive d13C shifts. (c) Climate model relates the d13C excursions to changing environmental conditions. The Ordovician and Silurian are usually considered as periods of global greenhouse conditions with a short Hirnantian glacial time. Glacial events established earlier and in the Silurian changed this climate paradigm and instead one or two long icehouse periods are suggested. Baltic sedimentological and isotope data show an environmental change at the beginning of the Katian, referring to a global climate change. The main aim of this project is to ascertain a general pattern and main cycles of climate change during the Ordovician and Silurian based on Baltic carbon and oxygen isotope, facies and stratigraphy data. A climate study needs temperature data. Oxygen isotope analysis of brachiopod shell calcite coupled with a detailed sampling strategy and checking of the diagenetic effects will be used. Besides d18Obra data we will also check any patterns occurring in the bulk rock d18Ocarb data set. Organic carbon isotope analysis, including paired d13Ccarb and d13Corg analyses we will use for testing changes in atmospheric pCO2. The Baltic Ordovician and Silurian rocks are excellently preserved and we hope that this tool will become sufficiently effective. The objects for those studies will be late Ordovician icehouse-greenhouse controversy interval (included the Boda Event, a project with Swedish colleagues) and a late Silurian perturbation period. These will be the main study intervals, but also organic rich kukersite-bearing rock (oil shale) is a worthy object. Hopefully the paired analyses will give some hints for explaining the genesis of this unique rock. Two major gaps existing in the knowledge on the Ordovician and Silurian carbon isotope chemostratigraphy will be fulfilled. The post Tremadocian – pre Darriwilian Ordovician of Estonia and NW Russia (co-work with Russian colleagues) and the Pridoli and Silurian /Devonian boundary beds in Baltic and Podolia (co-work with colleagues from Ukraine and Lithuania). Completion of these tasks will significantly raise the efficiency of the d13C trend as a global tool in stratigraphy and palaeoenvironmental studies.