See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF6073
ETF6073 "Eelkoolihariduse efektiivsus ja selle jätkusuutlik areng põhikoolis (1.01.2005−31.12.2008)", Leida Talts, Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut.
ETF6073
Eelkoolihariduse efektiivsus ja selle jätkusuutlik areng põhikoolis
Efficiency of Preschool Education and its Sustainable Development in School
1.01.2005
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.10. KasvatusteadusedS286 Ortopedagoogika5.3 Haridusteadused100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituutkoordinaator01.01.2005−31.12.2008
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.2006120 000,00 EEK (7 669,40 EUR)
01.01.2005−31.12.2005117 647,06 EEK (7 519,02 EUR)
01.01.2007−31.12.2007120 000,00 EEK (7 669,40 EUR)
01.01.2008−31.12.2008120 000,00 EEK (7 669,40 EUR)
30 527,22 EUR

Käesoleva projekti keskseks küsimuseks on: kuidas interpreteerida last, tema õppimist ja õpetaja osalemist selles protsessis? Üleminekul kooli peab lapse õpisoov saama uusi stimulatsioone, mis arvestavad tema varasemat kogemust ja arengutaset. Uurimuse eesmärkideks on:1)selgitada eelkoolihariduse mõju lapse toimetulekule põhikooli esimesel astmel, eesmärgiga toetada erinevate eelduste ja erinevast kasvukeskkonnast pärit laste arengu jätkusuutlikkust kõikides õppekava valdkondades. 2) Välja töötada ühine täienduskoolituse õppekava lasteaia-ja algklassiõpetajatele, arendamaks õpetajate arusaamu õppimise kontekstist ja mehhanismist koolieelsel perioodil ja esimesel kooliastmel. Oletatakse, et: 1) eelkoolihariduse mõju laste järgnevale haridusteele on püsivam sotsiaalsete oskuste ning eetikaga seotud valdkondades, st valdkondades, mida mõjutavad mitte ainult õpingud eelkoolirühmas, vaid lapse sotsiokultuuriline taust tervikuna. 2) Lasteaia-ja algklassiõpetajate hinnangud laste saavutustele on enam orienteeritud ainealastele tulemustele ning vähem üldiste kasvatuseesmärkide saavutamisele. 3) Poiste stardipositsioon koolitee algul mõjutab nende edasisi saavutusi üheksas uuritavas valdkonnas (õpioskused, sotsiaalsed oskused, keel ja suhtlemine, matemaatika, eetika, keskkond, tervis, füüsiline ja motoorne areng, kunst ja kultuur) tüdrukutest erinevalt. Metoodika. Õppimise ja arengu hindamise aluseks on laste saavutused õppekava kesksete eesmärkide täitmisel. Nendeks on: õpioskused, sotsiaalsed oskused, keel ja suhtlemine, matemaatika, eetika, keskkond, tervis, füüsiline ja motoorne areng ning kunst ja kultuur. Tegemist on longituuduuringuga, milles sama lastekontingendi saavutusi hinnatakse lasateaia viimasest rühmast alates kuni esimese kooliastme (1.-3.kl.) lõpuni. Uurimus võimaldab vähendada lõhet kahe haridusastme - eelkooli ja kooli vahel, võimaldades saada põhjalikku informatsiooni lapse õppimisest eelkoolieas ja esimestel kooliaastatel.
A focal question is: how do teachers interpret a child, his or her learning and their participation in that process? At the transfer to school the learning desire of the child should new stimul, which take into account his or her earlier experience and level of development. The research goals are: 1) to study changes in children`s development over four years (from preschool preparatory group to the end of their third school year), using the most important areas of curriculum. 2) to devise a joint in-servise training, curriculum for kindergarten and primary school teachers in order to develop teachers`understanding of the context and mechanism of learning in preschool period and the primary stage of school. We suppose that:1) the influence of preschool education on subsequent path of education is more stable in areas related to social skills and ethics and unstable in subject-specific achievements. 2) the assessment kindergarten and primary school teachers give to the achievements of children are oriented more to subject-specific achievement than to achieving general educational goals.3) the starting position of boys at the beginning of their path of education influences their achievements (learning skills, social skills, language and communication, mathematics, ethics, nature and environment, helth, physical and motor development, art and culture) as compared with girls differently. Research methodology This will be a longitudinal study, which consist of several separate stages.The statements concerning teaching and childrearing in the questionnaire derive from the preschool and primary school curricula, containing nine different areas: acquiring learning skills, social skills, language and communication, mathematics, ethics, nature and environment, helth, physical and motor development, art and culture. The comparison of groups of different level and gender allows us to identify in which areas the achievements of children starting school are stronger and weaker, and how the development of those areas progresses at school.