"Aparatuuri toetus" projekt IUT2-17AP14
IUT2-17AP14 "Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT2-17 raames (1.01.2014−31.10.2015)", Rein Ahas, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
IUT2-17AP14
Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT2-17 raames
Small-scale research infrastructure modernization for the project IUT2-17
1.01.2014
31.10.2015
Infrastruktuuriprojekt
Aparatuuri toetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS230 Sotsiaalne geograafia5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.70,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.10. Geograafia ja regionaaluuringudS230 Sotsiaalne geograafia1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia10,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaT180 Telekommunikatsioonitehnoloogia 2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)20,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskondkoordinaator01.01.2014−31.10.2015
PerioodSumma
01.01.2015−31.10.201563 935,00 EUR
63 935,00 EUR

Käesolev uurimisprogramm käsitleb linnaregioonides toimuvaid geograafilisi protsesse. Eesmärgiks on selgitada välja rahvastiku ruumilise mobiilsuse (välisränne, siseränne, igapäevamobiilsus) ja sotsiaal-ruumilise segregatsiooni omavahelised seosed linnaregioonide arengu mõjutajana. Uurimistöö keskendub põhiosas Eestile ja Ida-Euroopale ning tugineb peamiselt olemasolevatele ja edasiarendatavatele suurtele kvantitatiivsetele mikroandmebaasidele (rahvaloendused, rahvastikuregistrid, mobiilpostisioneerimise andmed). Uurimistöö tulemusena a) paranevad teadmised geograafilistest protsessidest ja nende mõjudest linnaregioonides; b) jätkatakse rahvusvahelise ruumilise mobiilsuse ja linna- ja regionaaluuringute teadmuskeskuse arendamist; c) tõuseb geograafia-, linna- ja regionaaluuringute alase õppetöö tase Tartu Ülikoolis ja doktoriõppe edukus ning d) antakse panus innovaatiliste ja säästvat arengut toetavate meetodite arendamiseks Eesti linna- ja regionaalplaneerimises.
This research programme examines the links between various forms of spatial population mobility (external and internal migration, temporary mobility) and residential segregation for addressing the challenges facing sprawling urban regions, with a particular focus on Estonia and East Europe. Research is mainly based on large scale quantitative microdata, such as population censuses, population registers, and mobile phone data. The results of the research programme contribute to the a) better understanding of geographic processes and their consequences in urban regions; b) development of international knowledge centre for spatial mobility, urban and regional research; c) enforces MSc and PhD studies in the same field at the University of Tartu; and d) smart, sustainable and inclusive spatial planning practices and urban development in Estonia.