See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF6799
ETF6799 (ETF6799) "Alkoholi roll suitsiidiprotsessis ja suitsidaalse käitumise preventsioonis (1.01.2006−31.12.2008)", Airi Värnik, Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut.
ETF6799
Alkoholi roll suitsiidiprotsessis ja suitsidaalse käitumise preventsioonis
The role of alcohol in suicide process and in prevention of suicidal behavior
1.01.2006
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. Sotsiaalteadused601 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.100,0
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.2006180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2007−31.12.2007180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2008−31.12.2008180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
34 512,30 EUR

Eestis ja teistes Idabloki siirdeühiskondades on sotsiaalne kapital ohustatud paljudest riskiteguritest, millest annab muuhulgas tunnistust arenenud maadega võrreldes ligemale 10 aastat lühem keskmine eluiga, eriti meeste hulgas. Eluea pikkust mõjustab Eestis vigastussurmade kõrge määr, mis põhjustab riigile rahalist kahju, lähtuvalt kaotatud elu- ja tootlikest aastatest. Vigastussurmadest moodustavad suitsiidid Eestis ligikaudu viiendiku ning pooled vigastussurmades hukkunutest on alkoholijoobes. Uurimuse põhieesmärgid on * teaduslikust aspektist välja selgitada omavaheline seos (1) alkoholi tarbimise, (2) suitsidaalse käitumise ning (3) teiste suitsiidi riskitegurite vahel Eestis üksikisiku tasandil ja (4) leida suitisiidisurmadest tingitud tervisekaotus rahvastikule ja selle majanduslikud mõjud rahvusvaheliselt võrreldavate metoodikatega ning tutvustada saadud tulemusi eesti ja rahvusvahelistel konverentsidel ja avaldada töö tulemusi rahvusvaheliselt tunnustatud teadusajakirjades. * rakenduslikust aspektist anda tõenduspõhist materjali suitsidaalse käitumise preventsiooni strateegia ja tegevuskava koostamiseks riiklikul tasandil preventiivsete meetmete väljatöötamisel ja täiendamisel nii antud töö raames kui riikliku alkoholipoliitika programmis ja riikliku vaimse tervise programmis, aga ka soovituslikuks juhendmaterjaliks analoogilise ajaloolise taustaga maades. Käesolev uurimistöö toob esile ja pakub lahendusi Eesti jaoks teravatele probleemidele – kõrge suitsiidisuremus ja alkoholi kuritarvitamise sagedus, mis on mitmest aspektist kurnav riigi majandusele kui sotsiaalsele kapitalile. Seega on analüüs tõenduspõhiseks baasiks sotsiaalse kapitali tugevdamisele ja elukvaliteedi parandamisele. Eriti oluline on analüüsi kõikne lähenemisnurk, mitme eriala spetsialistide integreerimine, samuti orienteeritus nii teadusele kui praktikale. Uurimuse tulemused võimaldavad paremini mõista suitsidaalset käitumist kui kompleksset fenomeni, rahvusvaheliselt aktsepteeritavate meetodite rakendamine andmete kogumisel ja analüüs võimaldavad publitseerida rahvusvahelist huvi pakkuvates ajakirjades.
In Estonia and in other Eastern block societies in transition the social capital is endangered by different risk factors, which are characterized among other indicators by 10 years shorter average life expectancy compared to developed countries, especially among males. Life expectancy is influenced by high level of external causes of deaths causing financial burden to the state because of loss in life expectancy and productive years of life. In Estonia suicides constitute one-fifth from external causes of deaths, while alcohol was conducive for a half of fatal injuries. The main aims of the present study are * from the scientific point of view to find out the association between (1) alcohol consumption, (2) suicidal behavior and (3) other suicide risk factors in Estonia at the individual level and (4) to find out burden of disease caused by suicide and its economical effects using internationally comparable methods, introduce results in Estonian and international conferences and to publish results in international scientific journals. * from the applicable point of view to give evidence based material for working out suicide prevention strategy and action plan on national level, for working out and developing preventive methods in the frames of the present study and as well in the frames of the national alcohol policy program and the national mental health promotion program. The aim is also to recommend guidelines for other countries with similar historical background. Present study project will reveal and offer solutions for the acute problems in Estonian society – high suicide mortality and frequent alcohol abuse, which is exhausting to the economy of the state and to the social capital from different aspects. Present analysis will give evidence for strengthening social capital and for improving life quality. Especially important is comprehensive approach of the analysis, integration of experts from different specialties, and also orientation to science and practice. Results of the study will give better understanding about suicidal behavior as a complex phenomenon, internationally accepted methods used in study will give opportunity to publish the results in international journals.