"Sihtfinantseerimine" projekt SF0690176s08
SF0690176s08 "Kondenseeritud faaside füüsika, keemia ja tehnoloogilised rakendused (1.01.2008−31.12.2008)", Tõnis Pehk, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut.
SF0690176s08
Kondenseeritud faaside füüsika, keemia ja tehnoloogilised rakendused
Physics, Chemistry and Technological Applications of Condensed Phases
1.01.2008
31.12.2008
Sihtfinantseerimine
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia10,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP400 Füüsikaline keemia2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).30,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP260 Tahke aine: elektrooniline struktuur, elektrilised, magneetilised ja optilised omadused, ülijuhtivus, magnetresonants, spektroskoopia1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)60,0
AsutusRollPeriood
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituutkoordinaator01.01.2008−31.12.2008
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.20082 200 000,00 EEK (140 605,63 EUR)
140 605,63 EUR

Käesolev interdistsiplinaarne uurimisprojekt käsitleb olulisi aspekte kondenseeritud faaside ja vaakumi füüsikas struktureeritud keskkondades (kristallvõres või multidimensionaalses vaakumis) esinevate foononitel, magnonitel ja bosonitel baseeruvate vastasmõjude matemaatilise põimumise kaudu, kaasates ansamblite ja entroopia abil kirjeldatavate struktuuride formeerumist, mida saab kirjeldada keemilise füüsika (katalüüsi), spinn-dünaamika (tuumamagnetresonantsspektroskoopia) ja osakeste füüsika abil (Higgsi väli (väljad) ja bosonid). Tehnoloogilised rakendused võimaldavad arendada analüütilist spektroskoopiat kuni 30 suurusjärku erinevates sageduspiirkondades kõige erinevatel uurimisobjektidel, alates ülijuhtmaterjalidest, tahketest ioonjuhtidest ja lõpetades enantiomeersete bioaktiivsete molekulidega, ning energia tootmises alates Eesti põlevkivist ja diktüonema kildast üle madalatemperatuursete kütuseelementide kuni tuumaenergiani (tuumade lõhustamisest termotuumasünteesini).
The present interdisciplinary application covers, within a single project, the more important aspects of condensed phase and vacuum physics through the historic and mathematical interrelatedness of phonon-, magnon- and boson-based interactions in a structured medium (crystal lattice or multidimensional vacuum) with implications to ensemble- and entropy-described structure formation phenomena, described by chemical physics (catalysis), spin dynamics (nuclear magnetic resonance) and particle physics [Higgs field(s) and boson(s)]. Technological implications lead to enhancement of diverse forms of analytical spectroscopy, covering spectral ranges over thirty orders of magnitude, on research objects starting from superconductive materials, low D systems, solid state ionic conductors, to enantiomeric bioactive compounds. Second priority area is versatile production of energy, including national oil shale resource, low temperature fuel cells and perspective of nuclear fusion and fission.

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Tõnis PehkdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2008

Põhitäitjad (5)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Dan HüvonendoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2008
Urmas NageldoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2008
Toomas RõõmdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2008
Priit SarvdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2008
Juhan SubbidoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2008

Täitjad (4)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Jekaterina JefimovadoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2008
Annika Kriisamagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.01.2008−31.12.2008
Helen MaalinnEST / ENG01.01.2008−31.12.2008
Gary UrbdoktorikraadEST / ENG01.01.2008−31.12.2008

Projektiga seotud tööjõud (43)

IsikKraadAsutusAmetKoormusKoormus väljaspoolOsalemise periood
ProjektisKoormus väljaspool
1 2 >
Ago Samoson KBFI juhtivteadur1...−...
Ain ToimKBFI vaneminsener101.01.2008−31.12.2007
Alar RummelKBFI teadur1...−...
Aleksander RebaneKBFI vanemteadur0,2...−...
Aleksander TrummalKBFI teadur1...−...
Andi Hektor KBFI erakorraline teadur 1...−...
Andres ReinholdKBFI teadur1...−...
Arno-Toomas PihlakKBFI vanemteadur1...−...
Arvo AguraiujaKBFI konstruktor101.01.2008−31.12.2007
Arvo SihverKBFI autom.-lukksepp101.01.2008−31.12.2007
Ello MaremäeKBFI vanemteadur1...−...
Els HeinsaluKBFI teadur 1...−...
Endel LippmaaKBFI vanemteadur1...−...
Ene KiirendKBFI teadur 1...−...
Enno JoonKBFI vanemteadur 1...−...
Georg LiidjaKBFI vanemteadur1...−...
Girsh BlumbergKBFI erakorraline vanemteadur1...−...
Helgi KooskoraKBFI teadur 1...−...
Irha Natalja KBFI vanemteadur 1...−...
Ivo Heinmaa KBFI vanemteadur1...−...
Jaan PastKBFI juhtivteadur1...−...
Janek ReinikKBFI vanemteadur1...−...
Jüri Jarvet KBFI erakoraline vanemteadur1...−...
Jüri PahapillKBFI teadur1...−...
Kristjan Kannike KBFI teadur1...−...
Liis RebaneKBFI teadur1...−...
Mait Müntel KBFI erakorraline teadur1...−...
Marco PatriarcaKBFI erakorraline vanemteadur 1...−...
Mario Kadastik KBFI erakorraline teadur 1...−...
Martti Raidal KBFI vanemteadur1...−...
Pilvi LaasKBFI tehnik101.01.2008−31.12.2007
Raivo SternKBFI vanemteadur1...−...
Reet AguraiujaKBFI teadur1...−...
Rein PikverKBFI vanemteadur1...−...
Risto TannerKBFI vanemteadur1...−...
Sirje VijaKBFI teadur1...−...
Tiit AnupõldKBFI teadur1...−...
Tiit TuhermKBFI teadur1...−...
Tõnu TolkKBFI vaneminsener101.01.2008−31.12.2007
Uuve Kirso KBFI juhtivteadur1...−...
Valter PuttingKBFI klaasipuhuja0,501.01.2008−31.12.2007
Vambola KivisaarKBFI autom.-lukksepp101.01.2008−31.12.2007
Yuji KajiyamaKBFI erakorraline vanemteadur 1...−...
Projektid
Projekt
026145; "European Network of Research Infrastructures for providing Access and Technological Advancements in bio-NMR"; Ivo Heinmaa;
10/10-418; "Teadus-arendus- ja õppealane koostöö CERNiga"; Martti Raidal;
506239; "A coordinated Approach to Access, Experimental Development and Scientific Exploitation of European Large Infrastructures for High Magnetic Fields (EuroMagNET)"; Raivo Stern;
512052; "Understanding Protein Misfolding and Aggregation by NMR (UPMAN)"; Ago Samoson;
ETF6138; "Singlett-triplett siirete terahertsspektroskoopia spinnpiluga ainetes"; Urmas Nagel;
ETF6140; "Leptogenees, supersümmeetria ja LHC füüsika"; Martti Raidal;
ETF6143; "Mitmekvandilised korrelatsioonid dünaamilise ja hüperrotatsiooni tingimustes"; Ago Samoson;
ETF6778; "Steeriliste vastasmõjude uurimine multinukleaarse TMR spektroskoopia abil"; Tõnis Pehk;
ETF6828; "Põlevkivitöötlemises tekkivate tahkete jäätmete taaskasutamise meetodite uurimine"; Uuve Kirso;
ETF6846; "Kiire maagiline pöörlemine krüotemperatuuridel"; Ivo Heinmaa;
ETF6852; "Koherentsed olekud kvantkriitiliste punktide ümbruses uudsetes frustreeritud kvantmagnetites"; Raivo Stern;
ETF7011; "Frustreeritud magnetite optiline spektroskoopia magnetväljas"; Toomas Rõõm;
ETF7232; "Heterostruktuursete nanokomposiitide uurimine TMR meetoditega"; Priit Sarv;
EU 22421; "Komplekssete süsteemide spektromeetria"; Urmas Nagel;
EU 23650; "Tugevatele magnetväljadele baseeruvate spektroskoopiameetodite rakendamine"; Raivo Stern;
JD 05-37; "Keemiline Spektraalanalüüs: elementaarosakesed"; Martti Raidal;
JD53; "Koherentsed olekud kvantkriitiliste punktide ümbruses uudsetes frustreeritud kvantmagnetites"; Raivo Stern;
JD73; "Frustreeritud magnetite optiline spektroskoopia magnetväljas"; Toomas Rõõm;
KBFI,KF-3; "EU FP6 project Baltic Grid"; Martti Raidal;
KBFI,KF-5; "EURATOM Assocation European Fusion Development Agreement"; Andi Hektor;
KBFI,KF6; "Tahke keha kütuseelemendi arendus"; Juhan Subbi;
SF0222597s03; "Prioriteetsete saasteainete olek ja jaotumine Eesti keskkonnas"; Uuve Kirso;
SF0222598s03; "KEEMILINE SPEKTRAALFÜÜSIKA"; Tõnis Pehk;
TK-1; "Analüütilise Spektromeetria Tippkeskus"; Raivo Stern;
Publikatsioonid
Publikatsioonid
Tuvikene, Rando; Truus, Kalle; Robal, Marju; Pehk, Tõnis; Kailas, Tiiu; Vaher, Merike; Paalme, Tiina (2009). Structure and thermal stability of pyruvated carrageenans from the red alga Coccotylus truncatus. Carbohydrate Research, -.10.1016/j.carres.2009.01.024 [ilmumas].
Paju, J.; Pehk, T.; Christjanson, P. (2009). Structure of phenol-formaldehyde polycondensates. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry, xx−xx [ilmumas].
Tamp, S.; Danilas, K.; Kreen, M.; Vares, L.; Kiirend, E.; Vija, S.; Pehk, T.; Parve, O.; Metsala, A. (2008). A Total Conformational Analysis of Diastereomeric Esters and Calculation of their Conformational shielding Models. Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 851, 84−91.
Reile, Indrek; Paju, Anne; Eek, Margus; Pehk, Tõnis; Lopp, Margus. (2008). Aerobic Oxidation of Cyclopentane-1,2-diols to Cyclopentane-1,2-diones on Pt/C Catalyst. Synlett, 2008 (3), 347−350.
Jõgi, Artur; Ilves, Marit; Paju, Anne; Pehk, Tõnis; Kailas, Tiiu; Müürisepp, Aleksander-Mati; Lopp, Margus. (2008). Asymmetric synthesis of 4'-C-benzyl-2,3-dideoxynucleoside analogues from 3-benzyl-2-hydroxy-2-cyclopentane-1-one. Tetrahedron: asymmetry, 19 (5), 628−634.
Siimer, K.; Kaljuvee, T.; Christjanson, P.; Pehk, T.; Saks, I. (2008). Effect of alkylresorcinols on curing behaviour of phenol-formaldehyde resins. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 91 (2), 365−373.
Tuvikene, Rando; Truus, Kalle; Kollist, Andres; Volobujeva, Olga; Mellikov, Enn; Pehk, Tõnis (2008). Gel-forming structures and stages of red algal galactans of different sulfation levels. Journal of Applied Phycology, 20, 527−535.10.1007/s10811-007-9229-9.
Laars, M.; Kriis, K.; Kailas, T.; Müürisepp, A.M.; Pehk, T.; Kanger, T.; Lopp, M. (2008). Structural constraints for C-2-symmetric heterocyclic organocatalysts in asymmetric aldol reactions. Tetrahedron-Asymmetry, 19 (6), 641−645.
Christjanson, P.; Pehk, T.; Siimer, K.; Paju, J. (2008). Structure of Polycondensates from Hydroxymethylphenols. Journal of Applied Polymer Science, 107 (2), 1226−1234.
Siimer, K.; Christjanson, P.; Kaljuvee, T.; Pehk, T.; Lasn, I.; Saks, I. (2008). TG-DTA study of melamine-urea-formaldehyde resins. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 92 (1), 19−27.
Siimer, K.; Kaljuvee, T.; Christjanson, P.; Pehk, T.; Lasn, I.; Saks, I. (2008). Urea-Formaldehyde Resins for Low Formaldehyde Emission Particleboards. In: Program and Proceedings of The Polymer Processing Society 24th Annual Meeting (431−437).. Salerno, Itaalia: Amer Inst Physics.
Tuvikene, R.; Robal, M.; Truus, K.; Volobujeva, O.; Mellikov, E.; Pehk, T. (2008). Hybrid galactan blend from the red alga Furcellaria lumbricalis: structure, composition and gelling properties. MACRO 2008, Polymers at Frontiers of Science and Technology (CD-ROM): The 42nd IUPAC World Polymer Congress, MACRO 2008 (29 June - 4 July 2008 Taipei, Taiwan). Int Union Pure Applied Chemistry, 129.
Paju, A.; Hohlova, N.; Pehk, T.; Lopp, M. (2008). Asymmetric oxidation of 3-aminoethyl-1,2-cyclopentanedione: synthesis of spiro-g-lactone-g-lactam. Balticum Organicum Synteticum. International Conference on Organic Syntheis. Progam and Abstract Book. Vilnius 2008. Ed. Butkus, E. Vilnius, Leedu, 143.
Robal, M.; Tuvikene, R.; Truus, K.; Volobujeva, O.; Mellikov, E.; Pehk, T. (2008). Gelling Galactans from the Red Alga Furcellaria Lumbricalis: Influence of Composition on Rheological Properties. 9th International Hydrocolloids Conference (15-19 June 2008 Singapore). 9th International Hydrocolloids Conference Organising Committee, 102.
Reile, I.; Paju, A.; Pehk, T.; Lopp, M. (2008). Mechanism of the asymmetric oxidation of cyclopentane-1,2-diones. Balticum Organicum Syntheticum International Conference on Organic Synthesis. Program and Abstract Book. Vilnius 2008: Balticum Organicum Syntheticum International Conference on Organic Synthesis. Vilnius, June 29-July 2, 2008. Ed. Butkus, E. Vilnius, 155.
Siimer, K.; Christjanson, P.; Kaljuvee, T.; Pehk, T.; Lasn, I.; Saks, I. (2008). Melamine-urea-formaldehyde resins for particleboards. Programme and Abstracts of Baltic Polymer Symposium 2008: Baltic Polymer Symposium 2008, Otepää, Estonia, May 13-16, 2008. Tallinn, Eesti: Tallinn University of Technology, 35.
Tuvikene, R.; Robal, M.; Truus, K.; Vaher, M.; Kailas, T.; Pehk, T. (2008). Structural and Compositional Characteristics of Gelling Galactan from the Red Alga Coccotylus Truncatus. 9th International Hydrocolloids Conference (15-19 June 2008 Singapore). 9th International Hydrocolloids Conference Organising Committee, 97.
Paju, J.; Pehk, T.; Christjanson, P. (2008). Structure of phenol-formaldehyde polycondensates. Programme and abstracts of Baltic Polymer Symposium 2008: Baltic Polymer Symposium 2008, Otepää, Estonia, May 13-16, 2008. Tallinn, Eesti: Tallinn University of Technology, 17.
Jõgi, A.; Paju, A.; Pehk, T.; Lopp, M. (2008). Synthesis of 4'-substituted 2',3'-dideoxynucleoside analogues. Balticum Organicum Syntheticum. International Conference on Organic Synthesis. Program and Abstract Book. Vilnius, 2008: Balticum Organicum Syntheticum. International Conference on Organic Synthesis. June 29-July 2, 2008, Vilnius. 97.
Niidu, A.; Kislitsõn, K.; Paju, A.; Kailas, T.; Müürisepp, A.-M.; Pehk, T.; Lopp, M. (2008). Synthesis of Chiral THF-analogues. Balticum Organicum Syntheticum. International Conference on Organic Synthesis. Program and Abstract Book. Vilnius 1008: Balticum Organicum Syntheticum. International Conference on Organic Synthesis. June 29-July 2, 2008, Vilnius.
Päri, M.; Paju, A.; Pehk, T.; Siirde, K.; Lopp, M. (2008). Synthesis of novel acyclic nucleoside analogues. Balticum Organicum Syntheticum. Inernational Conference on Organic Synthesis. Program and Abstract Book, Vilnius, 2008.: Balticum Organicum Syntheticum. Inernational Conference on Organic Synthesis. June, 29-July,2, 2008, Vilnius. Ed. Butkus, E. 145.
Siimer, K.; Kaljuvee, T.; Christjanson, P.; Pehk, T.; Saks, I. (2008). Thermal behaviour of hydroxymethyl compounds as models for adhesive resins. Abstract Book of 14th ICTAC - International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry: 14th ICTAC - International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry, Sao Pedro, Brazil, 14-18 September 2008. Sao Pedro, Brazil, 42.
Oja Acik, I.; Madarász, J.; Heinmaa, I.; Pehk, T.; Tõnsuaadu, K.; Krunks, M.; Pokol, G.; Niinistö, L. (2008). Titanium(IV) Acetylacetonate Xerogels for Processing Titania Films: Structure and Thermal Analysis. 14th International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry; Book of Abstracts, VI Brazilian Congress on Thermal Analysis and Calorimetry, September 14-18, 2008, Sao Pedro-SP-Brazil. Sao Pedro-SP-Brazil, OP-C06.
Siimer, K.; Kaljuvee, T. Christjanson, P.; Pehk, T.; Lasn, I.; Saks, I. (2008). Urea-Formaldehyde Resins for Low Formaldehyde Emission Particleboards. Book of abstracts of The Polymer Processing Society 24th Annual Meeting – PPS-24: The Polymer Processing Society 24th Annual Meeting – PPS-24, Salerno, Italy, June 15-19 2008. Salerno, Itaalia: Polymer Processing Society, II.478−II.478.
Homes, C.C.; Dordevic, S.V.; Gozar, A.; Blumberg, G.; Rõõm, T.; Hüvonen, D.; Nagel, U.; La Forge, A.D.; Basov, D.; Kageyama, H. (2009). Infrared spectra of the low dimensional quantum magnet SrCu2(BO3)2: Measurements and ab initio calculations. Physical Review B, 79, 125101−125101-12.10.1103/PhysRevB.79.125101.
Mamone, S.; Ge, Min; Hüvonen, D.; Nagel, U.; Danquingy, A.; Cuda, F.; Grossel, M.C.; Murata, Y.; Komatsu, K., Levitt, M.H.; Rõõm, T.; Carravetta, M. (2009). Rotor in a cage: Infrared spectroscopy of an endohedral hydrogen-fullerene complex. Journal of Chemical Physics, 130, 081103−081103-4.DOI:10.1063/1.3080163.
Hüvonen, D.; Nagel, U.; Rõõm, T.; Rogado, N.; Cava, R. (2009). Magneto-optical THz study in multiferroic Ni3V2O8. APS March Meeting, Pittsburgh, Pennsylvania, March 16–20, 2009.
RÕÕM, T; GE, M; HÜVONEN, D; NAGEL, U.; MAMONE, S.; DANQUIGNY, A.; CUDA, F.; GROSSEL, M. C.; CARRAVETTA, M.; LEVITT, M. H.; MURATA, Y.; KOMATSU, K. (2009). Rotor in a Cage: Infrared Spectroscopy of an Endohedral Hydrogen-Fullerene Complex. APS March Meeting, Pittsburgh PA, March 16-20, 2009.
Nagel, Urmas; Hüvonen, D.; Rõõm, T.; Kim, S.B.; Zhang, C.L.; Cheong, S.-W. (2009). THz magneto-optical study of multiferroic compound TbMnO3. 2009 APS March Meeting, Pittsburgh, PA, USA; 16-20 Märsts 2009. American Physical Society,.
Nagel, Urmas; Hüvonen, Dan; Joon, Enno; Kim, Jun Sung.; Kremer, Reinhard K.; Rõõm, Toomas (2008). Far-infrared signature of the superconducting gap in intercalated graphite CaC_6. Physical Review B, 78, 041404(R)−041404(R)-4.10.1103/PhysRevB.78.041404.
Hüvonen, D.; Nagel, U.; Rõõm, T.; Choi, Y.J.; Zhang, C.L.; Park, S.; Cheong, S.-W.; Mostovoy, M.; Engelkamp, H. (2008). Spin waves in LiCu2O2 and NaCu2O2 : Far-infrared study in magnetic field. Physical Phenomena at High Magnetic Fields (PPHMF-VI), Program and Abstracts: 6th Conference on Physical Phenomena in High Magnetic Fields, Laulasmaa Resort, Tallinn, Estonia, August 1-6, 2008. 36.
Rõõm, T.; HÜVONEN, D.; NAGEL, U.; ENGELKAMP, H.; CHOI, Y.J.; ZHANG, C.L.; PARK, S.; CHEONG , S.-W. ; MOSTOVOY, M. (2008). Spin waves in multiferroic LiCu2O2: far-infrared study in magnetic field. Materials for Frustrated Magnetism, Grenoble, France, 3-5 March 2008.
Veronika Pashkova, Kinga Góra-Marek, Priit Sarv, Mirosław Derewinski (2008). Formation and nature of active sites in the FAU- and BEA-composites. Studies in Surface Science and Catalysis, 174B, 845−848.
Siigur, Jüri; Vija, Heiki; Samel, Mari; Aaspõllu, Anu; Trummal, Katrin; Subbi, Juhan; Siigur, Ene (2008). Acidic platelet aggregation inhibiting phospholipase A2 from Vipera lebetina snake venom In:16th European Section Meeting of the International Society on Toxinology, Book of abstracts, Leuven,Belgium, 7-10 September 2008 pp.54-55. 16th European Section Meeting of the International Society on Toxinology, Book of abstracts: 16th European Section Meeting of the International Society on Toxinology; Leuven,Belgium, 7-10 September 2008. Ed. Jan Tytgat. Leuven, 54−55.
Tööstusomand
Tööstusomand
Patentne leiutis: 4′-Arüül-2′,3′-dideoksünukleosiidid ja nende süntees 2-hüdroksü-3-arüültsüklopent-2-een-1-oonidest; Omanikud: Tallinna Tehnikaülikool, AS Cambrex Tallinn, Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus AS; Autorid: Margus Lopp, Anne Paju, Artur Jõgi, Kaarel Siirde, Raissa Jäälaid, Tõnis Pehk; Prioriteedi kuupäev: 1.01.0001.