See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF6878
ETF6878 "Kohalikud võimuinstitutusioonid ja kodanike osalus: mõjukanalid ja vormid (1.01.2006−31.12.2007)", Georg Sootla, Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond.
ETF6878
Kohalikud võimuinstitutusioonid ja kodanike osalus: mõjukanalid ja vormid
Local Government Institutions and Citizen Participation: Influence Channels and Forms
1.01.2006
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.13. Riigiteadused601 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskondkoordinaator01.01.2006−31.12.2007
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007132 000,00 EEK (8 436,34 EUR)
01.01.2006−31.12.2006132 000,00 EEK (8 436,34 EUR)
16 872,68 EUR

Eesti sotsiaalteaduslikus kirjanduses sisuliselt puudub kohalike omavalitsuste uurimise politoloogiline ja halduslik traditsioon. Seetõttu juhindutakse otsustes ja reformikavades sageli pealiskaudsetest muljetest, mis on saadud teiste riikide kogemustega tutvudes. Eestis kavandava haldusreformi kontekstis saab keskseks probleemiks just kodanikuosaluse ja kohalik demokraatia küsimus. Antud probleeme seni Eestis sügavuti analüüsitud pole. Käesoleva uurimuse põhieesmärkideks on: 1. Uurida kohaliku volikogu, täitevvõimu ja kodanikkonna rollimustrite variatiivsust kohaliku poliitika kujundamise protsessis. 2. Vaadelda, kuidas need erisused mõjustavad kodanikuühiskonna mõjukanalite kujunemist suhtlemises kohalike võimudega ning millistes vormides kodanikeosalus väljendub. 3. Kindlaks teha, kuidas nende mõjukanalite spetsiifika mõjutab kohalike võimude legitiimsust. Keskseks hüpoteesiks on, et hästi institutsionaliseeritud esindusvõimusüsteemis (tugevad parteid, fraktsioonid, koalitsioonid, legitimeerimine) ja seal kus volikogu ja valitsuse roll poliitika kujundamises on tasakaalus, toimivad kodanike ja võimude suhete institutsionaalsed kanalid paremini kui ulatusliku otsedemokraatiaga omavalitsustes. Uuringuprojekti raames viikase läbi küsitlus, mis toimub 2006. a. sügisel. Küsitleda kavatsetakse volikoguliikmeid (350), kohalike omavalitsuse ametnikke (400) ja aktiivseid kodanikke ning kohalike kodanikeühenduste aktiviste (450). Kokku 1200 inimest. Küsitluse viivad läbi Tallinna Ülikooli riigiteaduste magistrandid kursuse „Uurimismeetodid riigiteadustes” raames. Küsitlusmeetodiks on struktureeritud näost-näkku intervjuud. Magistrante kaasatakse ka projekti teises, analüüsi faasis, seejuures on eeldatav mitmete magistritööde valmimine. Projekti raames toimub koostöö Tampere Ülikooli (analüüsi faasis) ja Toqueville Kohaliku Demokraatia keskuse (Budapest) vastava ala ekspertidega. Projekti tulemusena on oodata vähemalt kahe teaduaartikli ilmumist. Lisaks kirjutatakse projekti tulemuste baasil ka eestikeelne monograafia, mis arvestades kohalike omavalitsuste alase kirjanduse vähesust eesti keeles peaks olema väärtuslik lisandus. Antud monograafia peaks huvi pakkuma nii teadlastele, kohalike omavalitsuse ametnikele, kui ka keskvõimu tasandi otsustajatele ja haldusreformi kavandajatele.
Local governments are not widely exploited as a research problem in Estonian political science and public policy literature. Therefore, the decision-making and reforms are in practice based on causal interpretations and impressions drawn from international experiences. In the context of the desired administrative reform the problems related to local democracy and public participation will turn to be essential. Estonian researchers haven’t paid sufficiently attention to these problems yet. The aims of the research will be: 1. The role division and power configurations between local authority council, officials and citizens in the context of policy-making. 2. How are these configurations creating channels for the civil society to influence decision-making on local level and what are the main forms of civil participation. 3. How different patterns of civic participations affect legitimacy of the local government among citizens. The central hypothesis of the research is that in more institutionalized local governments (with strong parties, factions and coalitions) and in local governments the where roles of council and government are clearly defined, the relations between citizens and local government are functioning more effectively than in the local governments where the dominant mode in citizens-government relations is more based on direct democracy. The research project is based on the survey planned to conduct in autumn 2006 by the researchers. Three different groups will be included to the survey: councilors (sample 350), officials of the local governments (400), active citizens and leaders of the local civic organizations (450). Altogether 1200 persons will be interviewed. Master students of Department of Government will conduct these interviews. Students will conduct the interviews in the context of the course: “Research methods in political science”. The survey method will be structured face-to-face interviews. Postgraduate students are also participating in the second, analytical phase of the project. Experts from University of Tampere and Toqueville Center of Local Democracy (Budapest) will consult the project, mainly in the phase of analysis. Researches intend to write at least two academic articles and publish a monograph in Estonian basing on the research results. The above-mentioned monograph would offer new and valuable information for officials of local governments, researchers, but especially for decision makers and reformers in central government. Currently, there is little literature about local governments in Estonian, so the monograph would promote better understanding of local governments and their problems in Estonia.