This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus" project MOBJD522
MOBJD522 "Dielectric metasurfaces for gas sensing (1.08.2019−31.07.2021)", Glen Kelp, University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics.
MOBJD522
Dielektrilised metapinnad gaasisensorite valmistamiseks
Dielectric metasurfaces for gas sensing
1.08.2019
31.07.2021
R&D project
Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
4. Natural Sciences and Engineering4.10. Physics and Technical PhysicsP200 Electromagnetism, optics, acoustics 1.3 Physical sciences50,0
4. Natural Sciences and Engineering4.12. Process Technology and Materials ScienceT151 Optical materials 2.10 Nano-technology25,0
4. Natural Sciences and Engineering4.10. Physics and Technical PhysicsP180 Metrology, physical instrumentation 1.3 Physical sciences25,0
PeriodSum
01.08.2019−31.07.202186 117,20 EUR
86 117,20 EUR

Metapinnad on erakordsete elektomagnetiliste omadustega 2-mõõtmelised pinnastruktuurid. Eriti suurt tähelepanu on viimasel ajal pööratud dielektrikutest valmistatud metapindade uurimisele. Dielektriliste metapindadega on võimalik saavutada spektraalselt väga kitsad resonantsid ja tugevad pinnalähedased elektriväljad. Seeläbi on võimalik rakendada neid näiteks planaarsete läbipaistvate optiliste komponentide ja sensoritena. Käesoleva projekti eesmärgiks on välja töötada dielektrilisel metapinnal baseeruv gaasisensor. Metapinna teravad resonantsid on ideaalsed gaaside spektrijoonte tuvastamiseks. Väljatöötamisel on kõrge tundlikkusega gaasisensor, mis reageerib gaaside karakteristlikele infrapunajoontele. Lainepikkusest väiksemate nanostruktuuride valmistamiseks kasutatakse moodsaid tootmistehnoloogiaid: elektronkiirlitograafiat ja dielektrikute aatomkihtsadestust. Nimetatud sensorit on võimalik edasi arendada tööstuslikult toodetavaks seadmeks.
Metasurfaces are 2-dimensional patterned surfaces designed to have extraordinary electromagnetic properties. Recently metasurfaces made of dielectric materials have entered the spotlight. These metasurfaces can be tailored to have high quality factor (>100) spectral resonances and enhanced local fields, enabling applications ranging from planar optical components to sensors at visible and infrared wavelengths. This project aims to experimentally demonstrate a dielectric metasurface based gas sensor. Sharp resonances of the metasurfaces are ideal for targeting spectral lines of gases. High sensitivity gas sensor will be constructed that responds to the characteristic mid-infrared molecular vibrations of gases. The required sub-wavelength size nano-structures on infrared transparent substrates will be fabricated using state of the art techniques: electron beam lithography and atomic layer deposited dielectrics. This sensor has potential to be developed into commercial product.