"Sihtfinantseerimine" projekt SF0180004s11
SF0180004s11 " Lapse arengut, krooniliste haiguste patogeneesi, diagnoosimist ja ravi kaugtulemusi määravad tegurid lastel: uued võimalused nende mõjutamiseks ja raviks. (1.01.2011−31.12.2016)", Vallo Tillmann, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, Kliinilise meditsiini instituut.
SF0180004s11
Lapse arengut, krooniliste haiguste patogeneesi, diagnoosimist ja ravi kaugtulemusi määravad tegurid lastel: uued võimalused nende mõjutamiseks ja raviks.
Factors that influence child’s development, pathogenesis and diagnosis of childhood chronic illnesses and their long-term outcome: further opportunities for their improvement and treatment.
1.01.2011
31.12.2016
Sihtfinantseerimine
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
3. Terviseuuringud3.7. Kliiniline meditsiinB660 Pediaatria 3.2. Kliiniline meditsiin (anestesioloogia, pediaatria, sünnitusabi ja günekoloogia, sisehaigused, kirurgia, stomatoloogia, neuroloogia, psühhiaatria, radioloogia, terapeutika, otorinolarüngoloogia, oftalmoloogia)70,0
3. Terviseuuringud3.7. Kliiniline meditsiinB640 Neuroloogia, neuropsühholoogia, neurofüsioloogia 3.2. Kliiniline meditsiin (anestesioloogia, pediaatria, sünnitusabi ja günekoloogia, sisehaigused, kirurgia, stomatoloogia, neuroloogia, psühhiaatria, radioloogia, terapeutika, otorinolarüngoloogia, oftalmoloogia)20,0
3. Terviseuuringud3.11. Terviseuuringutega seotud uuringud, näiteks biokeemia, geneetika, mikrobioloogia, biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika ja bioinformaatikaB790 Kliiniline geneetika3.1. Biomeditsiin (anatoomia, tsütoloogia, füsioloogia, geneetika, farmaatsia, farmakoloogia, kliiniline keemia, kliiniline mikrobioloogia, patoloogia)10,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikoolkoordinaator01.01.2011−31.12.2015
Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, Kliinilise meditsiini instituutkoordinaator01.01.2016−31.12.2016
PerioodSumma
01.01.2011−31.12.2011138 390,00 EUR
01.01.2012−31.12.2012138 390,00 EUR
01.01.2013−31.12.2013138 390,00 EUR
01.01.2014−31.12.2014138 390,00 EUR
01.01.2015−31.12.2015138 390,00 EUR
01.01.2016−31.12.2016138 390,00 EUR
830 340,00 EUR
830340,00

Kroonilised haigused lapseeas mõjutavad lapse arengut, tema kongitiivseid oskusi, akadeemilist võimekust ja pikemas perpektiivis - tervet järgnevat elu ning omab olulist mõju perekonnale kui ka ühiskonnale. Antud teema on jätkuks lõppevale teemale SF0182695s05, mille käigus publitseeriti 84 CC artiklit, kaitsti 13 doktorikraadi. Uus teema hõlmab 8 alateemat: 1)Riskivastsündinute varane ja hilistulem ning seda mõjutavad faktorid; 2)Intra- ja postnataalne kasv lastel kõrgenenud geneetilise riskiga 1.tüüpi diabeedi tekkeks; 3)"Tsöliaakia ja atoopiline dermatiidi koosesinemine; 4)Juveniilse idiopaatilise artriidi prognoosi määravad tegurid; 5)Atoopilise sensibiliseerumise ja allergiahaiguste kujunemine Eesti lastel; 6)Epilepsia esinemissagedus Eestis, patogeneetilised mehhanismid ja kaugtulemused; 7)Kognitiivne profiil ja sotsiaalne kompetents närvisüsteemi kahjustusega lastel; 8)Kaasasündinud düsmorfsete tunnuste, kasvu- ja arenguhäirete uurimine haruldaste haiguste diagnoosimisel.
Chronic diseases have a great influence to child’s development, cognitive functions, school performance and in long-term, to the whole life from childhood to adulthood with big impact to family and society. This application is continuation of the previous grant SF0182695s05 (84CC papers,13 PhD degrees ). This grant has 8 topics: 1)Outcome of very preterm infants in Estonia; 2)Intrauterine and postnatal growth in children with HLA-conferred risk to type 1 diabetes; 3)Coeliac disease and atopic dermatitis coexistence; 4)Predictive factors for childhood juvenile idiopathic arthritis outcome; 5)Development of atopic sensitization and allergic diseases in Estonian children: risk and preventive factors; 6)Incidence, pathogenesis and long-term outcome of childhood epilepsy in Estonia; 7)Cognitive and socio-behavioral profile in children with central nervous system disorders; 8) Congenital dysmorphic features, growth and developmental abnormalities in the diagnosis of childhood rare diseases.
Projekti põhiline eesmärk oli uurida erinevate lapseeas avalduvate krooniliste haiguste patogeneesi mõjutavaid varajasi tegureid, nende haiguste kaugtulemusi ning mõju lapse arengule ja tervisele. Keskendusime riskivastsündinute, kaasasündinud kasvu- ja arenguhäirete, 1. tüüpi diabeedi, tsöliaakia, juveniilse idiopaatilise artriidi, allergiahaiguste ja epilepsia uurimisele. Väga enneaegsena sündinud laste halba tulemit ennustavate intraventrikulaarsete hemorraagiate ja bronhopulmonaalsete düsplaasiate arv langes 2 uuringuperioodi ajal oluliselt. Lastel kõrge geneetilise riskiga 1. tüüpi diabeedi tekkeks esines oluliselt suurem IGFBP-3 taseme tõus vahetult enne diabeedi autoantikehade teket. Risk tsöliaakia tekkeks atoopilise dermatiidiga lastel oli 4 korda kõrgem kui üldpopulatsioonis.HMGB1 seerumi tase juveniilse ideopaatilise artriidi diagnoosimisel korreleerus seerumi tasemega 10 a hiljem ja selle kõrgem tase diagnoosimisel viitab tõsisemale prognoosile. Allergiata lastel oli rohkem Actinomycetaceae ja Coriobacteraceae sugukonna baktereid, atoopilise sensibilseerumisega lastel aga vähem Akkermansia baktereid. Epilepsia haigestumus lapseeas Lõuna-Eestis oli 78.8/100 000 ja leiti, et GADA esinemissagedus epilepsia grupis oli oluliselt kõrgem kui kontrollgrupis. Insuldi läbi teinud laste tulemused näitasid, et neil lastel kaasub kõige sagedamini sensomotoorne defitsiit ja kõnehäired, täidesaatvate funktsioonide sooritus jääb normi piiridesse, mistõttu insuldi läbiteinud laste üldine vaimne võimekus pole langenud. Epilepsia kõikide vormide korral on häiritud sotsiaalne suhtlemine, generaliseerunud epilepsiaga lastel on lisaks mäluprobleemid. Leiti mitmete haruldaste haiguste uued mutatsioonid erinevates geenides(ARID1B,SCN8A). Kokku publitseeriti 156 artiklit (132 1.1, 9 1.2 ja 15 1.3), kaitsti 9 doktoritööd ja 7 magistritööd, saadi 3 uut PUT ning lisarahastust erinevatest grantidest (7 ETF ja 7 EU granti) kokku 868,832 euri eest.

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Vallo TillmanndoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2016

Põhitäitjad (24)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Triine AnnusdoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2011
Heli GrünbergdoktorikraadTartu Ülikool, Arstiteaduskond, Lastekliinik, lastehaiguste lektor (0,50) Võru Haigla pediaater ja osakonnajuhataja 1978-1989, TÜ lastekliiniku assistent 1990-1992, doktorant 1992-1996; arstiteaduskonna dotsent 1998 ja SA TÜ Kliinikumi lastekliiniku osakonnajuhataja ja Tartu Ülikooli lastekliiniku dotsent alates 1999.a. Muu ...EST / ENG01.01.2011−31.12.2015
Kaire HeilmandoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Kaja JulgedoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Tiina KahredoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2014
Anneli KolkdoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Pille Koolmagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Rael LaugesaardoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2011
Kaur LiivakdoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2011
Tuuli MetsvahtdoktorikraadTartu Ülikool, Lastehaiguste õppetooli dotsent 0,2 Tartu Ülikool, Meditsiiniteaduste valdkond, Bio- ja siirdemeditsiini instituut, Tartu Ülikool, Mikrobioloogia Instituut; alates 01.01.2016 TÜ BIo- ja siirdemeditsiini instituut, mikrobioloogia osakond, vanemteadur (0,80) SA Tartu Ülikooli Kliinikum, vanemarst õppejõud (0,75) SA Tartu Kiirabi, lastereanimobiili arst (0,20)EST / ENG01.01.2011−31.12.2015
Klari NoormetsdoktorikraadSA Tartu Ülikooli Kliinikum, Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinik, arst-õppejõud neuroloogia erialal (1,00)EST / ENG01.01.2016−31.12.2016
Chris PruunsilddoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Tiia ReimanddoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2014
Inga TalvikdoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Tiina TalvikdoktorikraadEST / ENG01.01.2011−28.02.2013
Rita TeekdoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Liis ToomedoktorikraadSA Tallinna Lastehaigla alates 1987 SA Tallinna Lastehaigla SA Tallinna Lastehaigla, osakonna juhataja (1,00)EST / ENG01.01.2016−31.12.2016
Oivi UibodoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Heili VarendidoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Maire VasardoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Neve VendtdoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2011
Tiia VoordoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Eve Õiglane-ŠlikdoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Katrin ÕunapdoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2014

Täitjad (18)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Jaanika IlissonEST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Maie JürissonEST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Anneli LarionovaEST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Stella LillesSA Tartu Ülikooli Kliinikum, Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinik, arst-resident (1,00)EST / ENG01.01.2016−31.12.2016
Silva Lõomagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Gerli MirkaEST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Kai MurudoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Georgi NellisdoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Klari NoormetsdoktorikraadSA Tartu Ülikooli Kliinikum, Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinik, arst-õppejõud neuroloogia erialal (1,00)EST / ENG01.01.2011−31.12.2015
Aleksandr PeetdoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Liina RemmeldoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Marianne SaardmagistrikraadEST / ENG01.01.2016−31.12.2016
Kärt SimreEST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Tiina TamvereEST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Liis ToomedoktorikraadSA Tallinna Lastehaigla alates 1987 SA Tallinna Lastehaigla SA Tallinna Lastehaigla, osakonna juhataja (1,00)EST / ENG01.01.2011−31.12.2015
Mailis TõnissondoktorikraadEST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Mari-Anne ValsEST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Kadi VeriEST / ENG01.01.2011−31.12.2016
Publikatsioonid
Publikatsioonid
Vahter, L; Braschinsky, M; Haldre, S; Kool, P; Talvik, T; Gross-Paju, K. (2012). The prevalence of cognitive dysfunction in the estonian population of hereditary spastic paraplegia. World Journal of Neuroscience, 2, 91−97.10.4236/wjns.2012.22013.
Kolk, A.; Ennok, M.; Laugesaar, R.; Kaldoja, M.-L. ; Talvik, T. (2011). Long-term cognitive outcome after pediatric stroke. Pediatric Neurology, 44, 101−109.10.1016/j.pediatrneurol.2010.08.012.
Pajusalu, Sander; Žordania, Riina; Jalas, Tiiu; Paju, Rain; Õunap, Katrin; Reimand, Tiia (2013). Pärilik pika QT sündroom. Eesti Arst, 92 (1), 28−33.
Joost, K.; Rodenburg, R.J.; Piirsoo, A.; van den Heuvel, L.; Žordania, R.; Põder, H.; Talvik, I.; Kilk, K.; Soomets, U.; Õunap, K. (2012). A Diagnostic Algorithm for Mitochondrial Disorders in Estonian Children. Molecular Syndromology, 3 (3), 113−119.000341375.
Õunap, K.; Puusepp-Benazzouz, H.; Peters, M.; Vaher, U.; Rein, R:; Proos, A:; Field, M.; Reimand, T. (2012). A novel c.2T > C mutation of the KDM5C/JARID1C gene in one large family with X-linked intellectual disability. European Journal of Medical Genetics, 55 (3), 178−184.10.1016/j.ejmg.2012.01.004.
Žilina, Olga; Reimand, Tiia; Zjablovskaja, Polina; Männik, Katrin; Männamaa, Mairi; Traat, Aili; Puusepp-Benazzouz, Helen; Kurg, Ants; Õunap, Katrin (2012). Maternally and Paternally Inherited Deletion of 7q31 Involving the FOXP2 Gene in Two Families. American Journal of Medical Genetics Part A, 158A (1), 254−256.10.1002/ajmg.a.34378.
Joost, K.; Õunap, K.; Žordania, R.; Uudelepp, M.-L.; Olsen, R.K.; Kall, K.; Kilk, K.; Soomets, U.; Kahre, T. (2012). Prevalence of long-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency in Estonia. JIMD Reports, 2, 79−85.
Krabbi, K.; Joost, K.; Zordania, R.; Talvik, I.; Rein, R.; Huijmans, J. G. M.; Verheijen, F. V.; Õunap, K (2012). The live-birth prevalence of mucopolysaccharidoses in Estonia. Genetic Testing and Molecular Biomarkers, ? [ilmumas].
Männik, K; Parkel, S; Palta, P; Zilina, O; Puusepp, H; Esko, T; Mägi, R; Nõukas, M; Veidenberg, A; Nelis, M; Metspalu, A; Remm, M; Ounap, K; Kurg, A. (2011). A parallel SNP array study of genomic aberrations associated with mental retardation in patients and general population in Estonia. European Journal of Medical Genetics, 54 (2), 136−143.
Krabbi, K.; Uudelepp, M.-L.; Joost, K.; Zordania, R.; Õunap, K. (2011). Long-term complications in Estonian galactosemia patients with a less strict lactose-free diet and metabolic control. Molecular Genetics and Metabolism, 103 (3), 249−253.10.1016/j.ymgme.2011.03.023.
Jurecka, A; Piotrowska, E; Cimbalistiene, L; Gusina, N; Sobczynska, A; Czartoryska, B; Czerska, K; Õunap, K; Wegrzyn, G; Tylki-Szymanska, A. (2011). Molecular analysis of mucopolysaccharidosis type VI in Poland, Belarus, Lithuania and Estonia. Molecular Genetics and Metabolism, 105 (1), 237−243.10.1016/j.ymgme.2011.11.003.
Muru, K.; Kalev, I.;Teek, R.; Sõnajalg, M.; Kuuse, K.; Reimand, T.; Õunap, K. (2011). A boy with Holt-Oram syndrome caused by novel mutation c.1304delT in the TBX5 gene. Molecular Syndromology, 1 (6), 307−310.10.1159/000330109.
Joost, K.; Tammur, P.; Teek, R.; Žilina, O.; Peters, M.; Kreile, M.; Lace, B.; Žordania, R.; Talvik, I.; Õunap, K. (2011). Whole Xp Deletion in a Girl with Mental Retardation, Epilepsy, and Biochemical Features of OTC Deficiency. Molecular Syndromology, 1 (6), 311−315.10.1159/000331323.
Peet, A.; Kool, P.; Ilonen, J.; Knip, M.; Tillmann, V.; DIABIMMUNE Study, Group. (2012). Birth weight in newborn infants with different diabetes-associated HLA genotypes in three neighbouring countries: Finland, Estonia and Russian Karelia. Diabetes/Metabolism Research and Reviews, 28 (5), 455−461.
Utsal, L.; Tillmann, V.; Zilmer, M.; Mäestu, J.; Purge, P.; Jürimäe, J.; Saar, M.; Lätt, E.; Maasalu, K.; Jürimäe, T. (2012). Elevated Serum IL-6, IL-8, MCP-1, CRP, and IFN-γ Levels in 10- to 11-Year-Old Boys with Increased BMI. Hormone Research in Paediatrics, 78 (1), 31−39.
Nucci, AM.; Becker, DJ.; Virtanen, SM.; Cuthbertson, D.; Softness, B.; Huot, C.; Wasikowa, R.; Dosch, HM.; TRIGR Study Goup, Collaborators (590).; Tillmann, V.; Akerblom, HK.; Knip, M. (2012). Growth differences between North American and European children at risk for type 1 diabetes. Pediatric Diabetes, 13 (5), 425−431.10.1111/j.1399-5448.2011.00840.x.
Pulst, Kerli; Arbo, Triin; Kahre, Tiina; Peet, Aleksander; Tillmann, Vallo (2012). MODY2 caused by a novel mutation of GCK gene. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 25, 801−803.
Westermark, K.; Holm, B; Söderholm, M.; Llinares-Garcia, J.; Rivière, F.; Tillmann, V.; Saano, V.; Belorgey, C. (2011). European regulation on orphan medicinal products: 10 years of experience and future perspectives. Nature Reviews Drug Discovery, 10 (5), 341−349.
Kõks, S.; Soomets, U.; Plaas, M.; Terasmaa, A.; Noormets, K.; Tillmann, V.; Vasar, E.; Fernandes, C.; Schalkwyk, LC. (2011). Hypothalamic gene expression profile indicates a reduction in G protein signaling in the Wfs1 mutant mice. Physiological genomics, 43, 1351−1358.10.1152/physiolgenomics.00117.2011.
Hunt, KA.; Smyth, DJ.; Balschun, T.; Ban, M.; Mistry,V., Ahmad, T., Type 1 Diabetes Genetics Consortium; Collaborators, (473).; Tilmann, V.; Todd, JA.; van Heel, DA. (2012). Rare and functional SIAE variants are not associated with autoimmune disease risk in up to 66,924 individuals of European ancestry. Nature Genetics, 44 (1), 3−5.10.1038/ng.1037.
Noormets, K.; Kõks, S.; Muldmaa, M.; Mauring, L.; Vasar, E.; Tillmann, V. (2011). Sex Differences in the Development of Diabetes in Mice with Deleted Wolframin (Wfs1) Gene. Experimental and Clinical Endocrinology of Diabetes, 119 (5), 271−275.
Toome, L.; Varendi, H.; Männamaa, M.; Vals, MA.; Tänavsuu, T.; Kolk, A. (2013). Follow-up study of 2-year-olds born at very low gestational age in Estonia. Acta Paediatrica, 102 (3), 300−307.10.1111/apa.12091.
Uibo, R.; Panarina, M.; Teesalu, K.; Talja, I.; Sepp, E.; Utt, M.; Mikelsaar, M.; Heilman, K.; Uibo, O.; Vorobjova, T. (2011). Celiac disease in patients with type 1 diabetes: a condition with distinct changes in intestinal immunity? Cellular and Molecular Immunology, 8 (2), 150−156.
Vorobjova, T.; Uibo, O.; Ojakivi, I.; Teesalu, K.; Panarina, M.; Heilman, K.; Uibo, R. (2011). Lower expression of tight junction protein 1 gene and increased FOXP3 expression in the small bowel mucosa in coeliac disease and associated type 1 diabetes mellitus. International Archives of Allergy and Immunology, 156 (4), 451−461.10.1159/000324456.
Toome, Liis; Ringmets, Inge; Andresson, Pille; Ilmoja, Mari-Liis; Saik, Pille;Varendi, Heili. (2012). Changes in care and short-term outcome for very preterm infants in Estonia. Acta Paediatrica, 4, 390−396.
Lass, J.; Naelapää, K.; Shah, U.; Käär, R.; Varendi, H.; Turner, MA.; Lutsar, I. (2012). Hospitalised neonates in Estonia commonly receive potentially harmful excipients. BMC Pediatrics, 12, 136.10.1186/1471-2431-12-136.
Kaldoja, Mari-Liis; Kolk, Anneli (2012). Social-emotional behaviour in infants and toddlers with mild traumatic brain injury. Brain Injury, 26, 1005−1013.10.3109/02699052.2012.660516.
Suits, K., Tulviste, T., Ong, R., Tulviste, J., Kolk, A. (2011). Differences Between Humor Comprehension and Appreciation in Healthy Children and Children with Epilepsy. Journal of Child Neurology, 27 (3), 310−318.10.1177/0883073811419259.
Tõnisson, M.; Tillmann, V.; Kuudeberg, A.; Lepik, D.; Väli, M. (2013). Acute alcohol intoxication characteristics in children. Alcohol & Alcoholism, 48 (4), 390−5.10.1093/alcalc/agt036.
Utsal, L.; Tillmann, V.; Zilmer, M.; Mäestu, J.; Purge, P.; Saar, M.; Lätt, E.; Maasalu, K.; Jürimäe, T.; Jürimäe, J. (2013). Negative correlation between serum IL-6 level and cardiorespiratory fitness in 10- to 11-year-old boys with increased BMI. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 26, 503−508.10.1515/jpem-2012-0338.
Žilina, O.; Reimand, T.; Tammur, P.; Tillmann, V.; Kurg, A.; Õunap, K. (2013). Patient with dup(5)(q35.2-q35.3) reciprocal to the common Sotos syndrome deletion and review of the literature. European Journal of Medical Genetics, 56 (4), 202−206.10.1016/j.ejmg.2013.01.008.
Parm, AL; Jürimäe, J; Saar, M; Pärna, K; Tillmann, V; Maasalu, K; Neissaar, I; Jürimäe, T (2012). Bone mineralization in rhythmic gymnasts before puberty: no longitudinal associations with adipocytokine and ghrelin levels. Hormone Research in Paediatrics, 77 (6), 369−375.10.1159/000339002.
van de Kamp, J.M.; Betsalel, O.T.; Mercimek-Mahmutoglu, S.; Abulhoul, L.; Grünewald, S.; Anselm, I.; Azzouz, H.; Bratkovic, D.; de Brouwer, A.; Hamel, B.; Kleefstra, T.; Yntema, H.; Campistol, J.; Vilaseca, M.A.; Cheillan, D.; D'Hooghe, M.; Diogo, L.; Garcia, P.; Valongo, C.; Fonseca, M. ... Salomons, G.S. (2013). Phenotype and genotype in 101 males with X-linked creatine transporter deficiency. Journal of Medical Genetics, 50 (7), 463−472.10.1136/jmedgenet-2013-101658.
Betsalel, O.T.; Pop, A.; Rosenberg, E.H.; Fernandez-Ojeda, M.; van Esch, H.; Nassogne, M.C.; Sznajer, Y.; Mercimek-Mahmutoglu, S.; Ounap, K.; Cheillan, D.; Lion-Francois, L.; Pitelet, G.; Munnich, A.; Quijano-Roy, S.; Valayannopoulos, V.; Burkhard, S.; Gebhardt, B.R.; Moog, U.; Muecke, J.; Poggenburg, I. ... Salomons, G.S. (2012). Detection of variants in SLC6A8 and functional analysis of unclassified missense variants. Molecular Genetics and Metabolism, 105 (4), 596−601.
Anderson, B.H.; Kasher, P.R.; Mayer, J.; Szynkiewicz, M.; Jenkinson, E.M.; Bhaskar, S.S.; Urquhart, J.E.; Daly, S.B.; Dickerson, J.E.; O'Sullivan, J.; Leibundgut, E.O.; Muter, J.; Abdel-Salem, G.M.; Babul-Hirji, R.; Baxter, P.; Berger, A.; Bonafé, L.; Brunstom-Hernandez, J.E.; Buckard, J.A.; Chitayat, D. ... Crow, Y.J. (2012). Mutations in CTC1, encoding conserved telomere maintenance component 1, cause Coats plus. Nature Genetics, 44 (3), 338−342.10.1038/ng.1084.
Suomalainen, A.; Elo, J.M.; Pietiläinen, K.H.; Hakonen, A.H.; Sevastianova, K.; Korpela, M.; Isohanni, P.; Marjavaara, S.K.; Tyni, T.; Kiuru-Enari, S.; Pihko, H.; Darin, N.; Ounap, K.; Kluijtmans, L.A.; Paetau, A.; Buzkova, J.; Bindoff, L.A.; Annunen-Rasila, J.; Uusimaa, J.; Rissanen, A. ... Tyynismaa, H. (2011). FGF-21 as a biomarker for muscle-manifesting mitochondrial respiratory chain deficiencies: a diagnostic study. Lancet Neurology, 10 (9), 806−818.
Lemke, JR.; Lal, D.; Reinthaler, EM.; Steiner, I.; Nothnagel, M.; Alber, M.; Geider, K.; Laube, B.; Schwake, M.; Finsterwalder, K.; Franke, A.; Schilhabel, M.; Jähn, JA.; Muhle, H.; Boor, R.; Van Paesschen, W.; Caraballo, R.; Fejerman, N.; Weckhuysen, S.; De Jonghe, P. ... Wohlrab, G. et al (2013). Mutations in GRIN2A cause idiopathic focal epilepsy with rolandic spikes. Nat Genet, 45 (9), 1067−1072.10.1038/ng.2728.
Veri, K; Uibo, O; Talvik, T; Talvik, I; Metsküla, K; Napa, A; Vaher, U; Õiglane-Šlik, E; Rein, R; Kolk, A; Traat, A; Uibo, R. (2013). Newly-diagnosed pediatric epilepsy is associated with elevated autoantibodies to glutamic acid decarboxylase but not cardiolipin. Epilepsy Research, 105, 86−91.10.1016/j.eplepsyres.2013.02.009.
Talvik, I.; Vibo, R.; Liik, M.; Haldre, S.; Talvik, T. (2012). Epileptic laughter: 2 case reports. Medicina (Kaunas), 48 (7), 359−363.
Lass, Jana; Käär, Ruth; Jõgi, Kaarin; Varendi, Heili; Metsvaht, Tuuli; Lutsar, Irja (2011). Drug utilisation pattern and off-label use of medicines in Estonian neonatal units. European Journal of Clinical Pharmacology, 12 (67), 1263-1271−1271.DOI10.1007/s00228-011-1072-x.
Yakkundi, Shirish; McElnay, James; Millership, Jeff; Mulla, Hussain; Pandya, Hitesh; Shah, Utpal; Nunn, Tony; Rieutord, Andre; Storme, Thomas; Vasconsin, Pascal; Metsvaht, Tuuli; Varendi, Heili; Nellis, Georgi; Lutsar, Irja; Turner, Mark. (2011). Use of dried blood spots to study excipient kinetics in neonates. Bioanalysis, 3 (24), 2691−2693.
Lillemäe, K; Ress, K; Harro, J; Merenäkk, L; Maaroos, H-I; Uibo, R; Uibo, O. (2012). A ten-year serological follow-up of celiac disease in an Estonian population. European Journal of Gastroenterology & Hepatology, 24 (1), 55−58.10.1097/MEG.0b013e32834d09b9.
Teesalu, K.; Panarina, M.; Uibo, O.; Uibo, R.; Utt, M. (2012). Autoantibodies from patients with celiac disease inhibit transglutaminase 2 binding to heparin/heparan sulfate and interfere with intestinal epithelial cell adhesion. Amino Acids, 42, 1055−1064.10.1007/s00726-011-1020-1.
Teesalu, K.; Uibo, O.; Uibo, R.; Utt, M. (2012). Kinetic and functional characterisation of the heparin-binding peptides from human transglutaminase 2. Journal of Peptide Science, 18 (5), 350−356.
Ress, K.; Luts, K.; Rägo, T.; Pisarev, H.; Uibo, O. (2012). Nationwide study of childhood celiac disease incidence over a 35-year period in Estonia. European Journal of Pediatrics, 1823−1828.
Sepp, E.; Lõivukene, K.; Julge, K.; Voor, T.; Mikelsaar, M. (2013). The association of gut microbiota with body weight and body mass index in preschool children of Estonia. Microbial Ecology in Health and Disease, 24, 19231.10.3402/mehd.v24i0.19231.
Moor, R.; Julge, K.; Kivivare, M.; Puks, K.; Putnik, U.; Kahre, T.; Vasar, M. (2013). Tsüstiline fibroos - Eesti patsientide kliinilised andmed 2011.aastal. Eesti Arst, 92, 186−194.
Vasar, M.; Julge, K.; Kivivare, M.; Otter, K. (2011). Regional differences in diagnosing asthma and other allergic diseases in estonian schoolchildren. Medicina-Lithuania, 47 (12), 661−666.
Altraja, A.; Savisaar, M.; Aus, I.; Miller, E.; Julge, K.; Kivivare, M.; Putnik, U.; Vasar, M.; Oona, M. (2011). Allergilise riniidi Eesti käsitlusjuhend. Eesti Arst, 90 (3), 145−158.
Steenweg, M.; vanBerge, L.; vanBerkel, C.; deCoo, I.; Temple, I.; Brockmann, K.; Mendonça, C.; Vojta, S.; Kolk, A.; Peck, D.; Carr, L.; Uziel, G.; Feigenbaum, A.; Blaser, S.; Scheper, G.; vanderKnaap, M. (2012). Early-Onset LBSL: How Severe Does It Get? Neuropediatrics, 332−338.
Laugesaar, Rael; Pajusalu, Sander; Toome, Liis; Kolk, Anneli; Tomberg, Tiiu; Ilves, Pilvi; Eelmäe, Imbi; Talvik, Inga; Talvik, Tiina (2012). Sinovenoosne tromboos lastel: kirjanduse ülevaade ja kogemus Eestis. Eesti Arst, 91 (11), 604−609.
Parm, A.L.; Jürimäe, J.; Saar, M.; Pärna, K.; Tillmann, V.; Maasalu, K.; Neissaar, I.; Jürimäe, T. (2011). Plasma adipocytokine and ghrelin levels in relation to bone mineral density in prepubertal rhythmic gymnasts. Journal of Bone and Mineral Metabolism, 29 (6), 717−724.10.1007/s00774-011-0272-x.
Tõnisson, Mailis; Tillmann, Vallo; Kuudeberg, Anne; Väli, Marika (2011). Plasma cortisol, testosterone, estradiol and progesterone levels in children with acute alcohol intoxication. Journal of Addiction Research and Therapy, 2 (111), 1−16.10.4172/2155-6105.1000111.
Simre, Kärt; Benno, Indrek; Grünberg, Heli; Tillmann, Vallo (2011). Perearstide poolt eriarstile suunatud rasvunud laste kliiniline kirjeldus. Eesti Arst, 90(2), 65−69.
Oeser, C; Lutsar, I; Metsvaht, T; Turner, MA; Heath, PT; Sharland, M (2013). Clinical trials in neonatal sepsis. The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, xx, xx−xx.10.1093/jac/dkt297.
Soeorg, H.; Huik, K.; Parm, U.; Ilmoja, ML.; Metelskaja, N.; Metsvaht, T.; Lutsar, I. (2013). Genetic Relatedness of Coagulase-Negative Staphylococci from Gastrointestinal Tract and Blood of Preterm Neonates with Late-Onset Sepsis. The Pediatric Infectious Disease Journal, 32 (4), 389−393.10.1097/INF.0b013e3182791abd.
Brilene, T.; Soeorg, H.; Kiis, M.; Sepp, E.; Kõljalg, S.; Lõivukene, K.; Jürna-Ellam, M.; Kalinina, J.; Stšepetova, J.; Metsvaht, T.; Lutsar, I. (2013). In vitro synergy of oxacillin and gentamicin against coagulase-negative staphylococci from blood cultures of neonates with late-onset sepsis. APMIS, 121 (9), 859−864.10.1111/apm.12048.
Adamson, V.; Mitt, P.; Pisarev, H.; Metsvaht, T.; Telling, K.; Naaber, P.; Maimets, M. (2012). Prolonged outbreak of Serratia marcescens in Tartu University hospital: a case-control study. BMC Infectious Diseases, 12 (1), 281.10.1186/1471-2334-12-281.
Padari, H.; Metsvaht, T.; Kõrgvee, LT.; Germovsek, E.; Ilmoja, ML.; Kipper, K.; Herodes, K.; Standing, JF.; Oselin, K.; Lutsar, I. (2012). Short versus Long Infusion of Meropenem in Very-Low-Birth-Weight Neonates. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 56 (9), 4760−4764.10.1128/AAC.00655-12.
Metsvaht, T.; Ilmoja, ML.; Parm, U.; Merila, M.; Maipuu, L.; Müürsepp, P.; Julge, K.; Sepp, E.; Lutsar, I. (2011). Ampicillin versus penicillin in the empiric therapy of ELBW neonates at risk of early onset sepsis. Pediatrics International, 5 (53), 873−880.
Heidmets, LT.; Metsvaht, T.; Ilmoja, ML.; Pisarev, H.; Oselin, K.; Lutsar, I. (2011). Blood Loss Related to Participation in Pharmacokinetic Study in Preterm Neonates. Neonatology, 100 (2), 111−115.
Lutsar, I.; Trafojer, UM.; Heath, PT.; Metsvaht, T.; Standing, J.; Esposito, S.; de Cabre, VM.; Oeser, C.; Aboulker, JP. (2011). Meropenem vs standard of care for treatment of late onset sepsis in children of less than 90 days of age: study protocol for a randomised controlled trial. Trials, 12, 215.10.1186/1745-6215-12-215.
Parm, U.; Metsvaht, T.; Sepp, E.; Ilmoja, ML.; Pisarev, H.; Pauskar, M.; Lutsar, I. (2011). Mucosal surveillance cultures in predicting Gram-negative late-onset sepsis in neonatal intensive care units. Journal of Hospital Infection, 78 (4), 327−332.10.1016/j.jhin.2011.03.025.
Parm, U.; Metsvaht, T.; Sepp, E.; Ilmoja, ML.; Pisarev, H.; Pauskar, M.; Lutsar, I. (2011). Risk factors associated with gut and nasopharyngeal colonization by common Gram-negative species and yeasts in neonatal intensive unit patients. Early Human Development, 87 (6), 391−399.10.1016/j.earlhumdev.2011.02.007.
Hoefsloot, LH; Roux, AF; Bitner-Glindzicz, M; contributors to, EMQN DFNB1 best practice meeting, Kahre, T (2013). EMQN Best Practice guidelines for diagnostic testing of mutations causing non-syndromic hearing impairment at the DFNB1 locus. European Journal of Human Genetics, 21 (11), 1325−1329.10.1038/ejhg.2013.83.
Jürimäe, J.; Tillmann, V.; Purge, P.; Jürimäe, T. (2016). Acute inflammatory response to prolonged sculling in competitive male rowers. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 56 (11), 1368−1375.
Võsoberg, Kristel; Tillmann, Vallo; Tamm, Anna-Liisa; Jürimäe, Toivo; Maasalu, Katre; Jürimäe, Jaak (2016). Adipocytokine and ghrelin levels in relation to bone mineral density in prepubertal rhythmic gymnasts entering puberty: a 3-year follow-up study. European Journal of Applied Physiology, 116 (4), 831−839.10.1007/s00421-016-3338-6.
Simre, Kärt; Uibo, Oivi; Peet, Aleksandr; Tillmann, Vallo; Kool, Pille; Hämäläinen, Anu-Maaria; Härkönen, Taina; Siljander, Heli; Virtanen, Suvi; Ilonen, Jorma; Knip, Mikael; Uibo, Raivo (2016). Exploring the risk factors for differences in the cumulative incidence of coeliac disease in two neighboring countries: the prospective DIABIMMUNE study. Digestive and liver disease : official journal of the Italian Society of Gastroenterology and the Italian Association for the Study of the Liver, 48 (11), 1296−1301.10.1016/j.dld.2016.06.029.
Jürimäe, Jaak; Tillmann, Vallo; Cicchella, Antonio; Stefanelli, Claudio; Võsoberg, Kristel; Tamm, Anna-Liisa, Jürimäe, Toivo (2016). Increased sclerostin and preadipocyte factor-1 levels in prepubertal rhythmic gymnasts: associations with bone mineral density, body composition, and adipocytokine values. Osteoporosis International, 1239−1243.
Vatanen, T.; Kostic, A. D.; d'Hennezel, E.; Siljander, H.; Franzosa, E. A.; Yassour, M.; Kolde, R.; Vlamakis, H.; Arthur, T. D.; Hamalainen, A. M.; Peet, A.; Tillmann, V.; Uibo, R.; Mokurov, S.; Dorshakova, N.; Ilonen, J.; Virtanen, S. M.; Szabo, S. J.; Porter, J. A.; Lahdesmaki, H. ... (2016). Variation in Microbiome LPS Immunogenicity Contributes to Autoimmunity in Humans. Cell, 165, 842-53−853.10.1016/j.cell.2016.04.007.
Remmel, L.; Tillmann, V.; Mäestu, J.; Purge, P.; Saar, M.; Lätt, E.; Maasalu, K.; Jürimäe, T.; Jürimäe, J. (2015). Associations between Bone Mineral Characteristics and Serum Levels of Ghrelin and Peptide YY in Overweight Adolescent Boys. Hormone Research in Paediatrics, 84 (1), 6−13.10.1159/000381623.
Jürimäe, Jaak; Tillmann, Vallo; Purge, Priit; Jürimäe, Toivo (2015). Body composition, maximal aerobic performance and inflammatory biomarkers in endurance-trained athletes. Clinical physiology and functional imaging, 1−5.10.1111/cpf.12299.
Peet, Aleksandr; Hämäläinen, Anu-Maaria; Kool, Pille; Ilonen, Jorma; Knip, Mikael; Tillmann, Vallo; , (2015). Circulating IGF-I and IGFBP-3 in relation to the development of β-cell autoimmunity in young children. European Journal of Endocrinology, 173 (2), 129−137.10.1530/EJE-14-1078.
Drell, Tiina; Larionova, Anneli; Voor, Tiia; Simm, Jaak; Julge, Kaja; Heilman, Kaire; Tillmann, Vallo; Štšepetova, Jelena; Sepp, Epp (2015). Differences in Gut Microbiota Between Atopic and Healthy Children. Current Microbiology, 71 (2), 177−183.10.1007/s00284-015-0815-9.
Pruul, Katrin; Kisand, Kalle; Alnek, Kristi; Metsküla, Kaja; Reimand, Koit; Heilman, Kaire; Peet, Aleksandr; Varik, Karin; Peetsalu, Margot; Einberg, Ülle; Tillmann, Vallo; Uibo, Raivo (2015). Differences of B7 and CD28 family gene expression in the peripheral blood between newly diagnosed young-onset and adult-onset type I diabetes patients. Molecular and Cellular Endocrinology, 412, 265−271.10.1016/j.mce.2015.05.012.
Vals, M.-A.; Kahre, T.; Mee, P.; Muru, K.; Kallas, E.; Žilina, O.; Tillmann, V.; Õunap, K. (2015). Familial 1.3-Mb 11p15.5p15.4 Duplication in Three Generations Causing Silver-Russell and Beckwith-Wiedemann Syndromes. Molecular Syndromology, 6 (3), 147−151.10.1159/000437061.
Onengut-Gumuscu S, Chen WM, Burren O, Cooper NJ, Quinlan AR, Mychaleckyj JC, Farber E, Bonnie JK, Szpak M, Schofield E, Achuthan P, Guo H, Fortune MD, Stevens H, Walker NM, Ward LD, Kundaje A, Kellis M, Daly MJ, Barrett JC, Cooper JD, Deloukas P; Type 1 Diabetes Genetics Consortium, Todd JA, Wallace C, Concannon P, Rich SS. (2015). Fine mapping of type 1 diabetes susceptibility loci and evidence for colocalization of causal variants with lymphoid gene enhancers. Nature Genetics, 47 (4), 381−386.10.1038/ng.3245.
Ruokolainen, L.; von Hertzen, L.; Fyhrquist, N.; Laatikainen, T.; Lehtomäki, J.; Auvinen, P.; Karvonen, AM.; Hyvärinen, A.; Tillmann, V.; Niemelä, O.; Knip, M.; Haahtela, T.; Pekkanen, J.; Hanski, I. (2015). Green areas around homes reduce atopic sensitization in children. Allergy, 70 (2), 195−202.10.1111/all.12545.
Ilisson, Jaanika; Zagura, Maksim; Zilmer, Kersti; Salum, Erik; Heilman, Kaire; Piir, Anneli; Tillmann, Vallo; Kals, Jaak; Zilmer, Mihkel; Pruunsild, Chris. (2015). Increased carotid artery intima-media thickness and myeloperoxidase level in children with newly diagnosed juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Research & Therapy, 17 (180), 1−7.10.1186/s13075-015-0699-x.
Roosimaa, M.; Pajuväli, A.; Peet, A.; Tillmann, V. (2015). Low serum free thyroxine level in a girl with McCune-Albright syndrome. BMJ Case Reports, online 5 January 2015, 206497.10.1136/bcr-2014-206497.
Reinert-Hartwall, Linnea; Honkanen, Jarno; Salo, Harr; Nieminen, Janne; Luopajarvi, Kristiin; Härkonen, Taina; Veijola, Riitta; Simell, Olli; Ilonen, Jorma; Peet, Aleksandr; Tillmann, Vallo; Knip, Mikael; Vaarala, Outi; DIABIMMUNE Study Group (incl. Uibo, Raivo) (2015). Th1/Th17 plasticity is a marker of advanced b cell autoimmunity and impaired glucose tolerance in humans. Journal of Immunology, 194 (1), 68−75.10.4049/jimmunol.1401653.
Kostic, AD.; Gevers, D.; Siljander, H.; Vatanen, T.; Hyötyläinen, T., Hämäläinen, AM.; Peet, A.; Tillmann, V.; Pöhö, P.; Mattila, I.; Lähdesmäki, H.; Franzosa, EA.; Vaarala, O.; de Goffau, M.; Harmsen, H.; Ilonen, J.; Virtanen, SM.; Clish, CB.; Orešič, M.; Huttenhower, C.; Knip, M. ... Xavier, RJ. (2015). The dynamics of the human infant gut microbiome in development and in progression toward type 1 diabetes. Cell Host & Microbe, 17 (2), 260−273.10.1016/j.chom.2015.01.001.
Võsoberg, Kristel; Tillmann, Vallo; Tamm, Anna-Liisa; Jürimäe, Toivo; Saar, Meeli; Maasalu, Katre; Neissaar, Inga; Lätt, Evelin; Jürimäe, Jaak (2014). Adipocytokine and ghrelin levels in relation to body composition in rhythmic gymnasts entering into puberty: a 3-year follow-up. Pediatric Exercise Science, 26 (4), 477−484.10.1123/pes.2014-0157.
Vaaralahti, K., Tommiska, J., Tillmann, V., Liivak, N., Känsäkoski, J., Laitinen, EM., Raivio T. (2014). De novo SOX10 nonsense mutation in a patient with Kallmann syndrome and hearing loss. Pediatric Research, 76 (1), 115−116.10.1038/pr.2014.60.
Peet, Aleksandr; Hämäläinen, Anu-Maaria; Kool, Pille; Ilonen, Jorma; Knip, Mikael ; Tillmann, Vallo; Study Group, DIABIMMUNE (2014). Early postnatal growth in children with HLA-conferred susceptibility to type 1 diabetes. Diabetes/Metabolism Research and Reviews, 30 (1), 60−68.10.1002/dmrr.2449.
Noormets, Klari; Kõks, Sulev; Ivask, Marilin; Aunapuu, Marina; Arend, Andres; Vasar, Eero; Tillmann, Vallo (2014). Energy metabolism and thyroid function of mice with deleted wolfram in (Wfs1) gene. Experimental and Clinical Endocrinology of Diabetes, 122 (5), 281−286.10.1055/s-0034-1372582.
Knip, M.; Åkerblom, HK.; Becker, D.; Dosch, HM.; Dupre, J.; Fraser, W.; Howard, N.; Ilonen, J.; Krischer, JP.; Kordonouri, O.; Lawson, ML.; Palmer, JP.; Kirss, A.; Savilahti, E.; Tillmann, V.; Vaarala, O.; Virtanen, SM.; TRIGR Study, Group. (2014). Hydrolyzed infant formula and early β-cell autoimmunity: a randomized clinical trial. JAMA : the journal of the American Medical Association, 311 (22), 2279−2287.10.1001/jama.2014.5610.
Žilina, O.; Kahre, T.; Talvik, I.; Õiglane-Shlik, E.; Tillmann, V.; Õunap, K. (2014). Mosaicism for maternal uniparental disomy 15 in a boy with some clinical features of Prader-Willi syndrome. European Journal of Medical Genetics, 57 (6), 279−283.10.1016/j.ejmg.2014.03.007.
Metsvaht, Tuuli; Vainumäe, Inga; Gontmacher, Aasa; Grünberg, Heli; Eelmäe, Imbi; Maipuu, Lea; Tamm, Eda; Torm, Siiri; Pütsepp, Aime; Sizarov, Aleksandr; Laan, Mari; Virro, Silvia; Varendi, Heili; Veinla, Maie; Mägi, Marja-Liis; Külasepp, Piret; Kallas, Eha; Talvik, Inga; Kolk, Anneli; Talvik, Tiina ... Kõrgvee, Lenne-Triin (2011). Valvearsti teatmik. Heli Grünberg (Toim.). Valvearsti teatmik.. Tartu: Tartu University Press.
Reinert-Hartwall, Linnea; Honkanen, Jarno; Härkönen, Taina; Ilonen, Jorma; Simell, Olli.; Peet, Aleksandr.; Tillmann, Vallo; Lamberg-Allardt, Ce.; Virtanen, Suvi; Knip, Mikael; Vaarala, Outi; the DIAIMMUNE Study Group (incl. Uibo, Raivo). (2014). No association between vitamin D and β-cell autoimmunity in Finnish and Estonian children. Diabetes/Metabolism Research and Reviews, 30 (8), 749−760.10.1002/dmrr.2550.
Franciscus, M.; Nucci, A.; Bradley, B.; Suomalainen, H.; Greenberg, E.; Laforte, D.; Kleemola, P.; Hyytinen, M.; Salonen, M.; Martin, MJ.; Tillmann, V.; Catte, D.; Catteau, J.; TRIGR, Investigators. (2014). Recruitment and retention of participants for an international type 1 diabetes prevention trial: A coordinators`perspective. Clinical Trials, 11 (2), 150−158.10.1177/1740774513510070.
Utsal, L; Tillmann, V; Zilmer, M; Mäestu, J; Purge, P; Saar, M; Lätt, E; Jürimäe, T; Maasalu, K; Jürimäe, J. (2014). Serum interferon gamma concentration is associated with bone mineral density in overweight boys. Journal of Endocrinological Investigation, 37 (2), 175−180.10.1007/s40618-013-0029-6.
Kallionpää, H.; Laajala, E.; Oling, V.; Härkönen, T.; Tillmann, V.; Dorshakova, NV.; Ilonen, J.; Lähdesmäki, H.; Knip, M.; Lahesmaa, R.; DIABIMMUNE Study, Group (incl. Uibo R). (2014). Standard of hygiene and immune adaptation in newborn infants. Clinical Immunology and Immunopathology (continued as Clinical Immunology), 155 (1), 136−147.10.1016/j.clim.2014.09.009.
Peet, Aleksandr; Roosimaa, Mart; Tillmann, Vallo (2014). The ease of falsifying blood glucose measurements. Diabetes research and clinical practice, 104 (3), e57−e57.10.1016/j.diabres.2014.03.006.
Peet, A., Roosimaa, M., Tillmann, V. (2014). The ease of falsifying blood glucose measurements. Diabetes Research and Clinical Practice, 104 (3), e57−e57.10.1016/j.diabres.2014.03.006.
Clayton, PE., Gill, MS., Tillmann, V., Westwood, M. (2014). Translational neuroendocrinology: control of human growth. Journal of Neuroendocrinology, 26 (6), 349−355.10.1111/jne.12156.
Lehtonen, E.; Ormisson, A.; Nucci, A.; Cuthbertson, D.; Sorkio, S.; Hyytinen, M.; Alahuhta, K.; Berseth, C.; Salonen, M.; Taback, S.; Franciscus, M.; González-Frutos, T.; Korhonen, TE.; Lawson, ML.; Tillmann, V.; Becker, DJ.; Krischer, JP.; Knip, M.; Virtanen, SM.; TRIGR, Investigators (2014). Use of vitamin D supplements during infancy in an international feeding trial. Public health nutrition, 17 (4), 810−822.
Tillmann, V.; Talvik, T.; Teek, R.; Joost, K.; Talvik, I.; Mikkel, S.; Lüüs, S.-M.; Stelmach, T.; Gross-Paju, K.; Sander, V.; Habicht, A.; Sõukand, R.; Taks, H.; Haukanõmm, M.; Vabamäe, I.; Õunap, K. (2014). Eesti haruldaste haiguste arengukava koos tegevusplaaniga aastateks 2015–2017. Eesti Arst, 93 (5), 291−295.
Farmer, A.; Aymé, S.; de Heredia, ML.; Maffei, P.; McCafferty, S M.; Ynarski, W.; Nunes, V.; Parkinson, K.; Paquis-Flucklinger, V.; Rohayem, J.; Sinnott, R.; Tillman, V.; Tranebjærg, L.; Barrett, TG. (2013). EURO-WABB: an EU rare diseases registry for Wolfram syndrome, Alstrom syndrome and Bardet-Biedl syndrome. BMC Pediatrics, 13, UNSP 130.10.1186/1471-2431-13-130.
Wilson E, Maier RF, Norman M, Misselwitz B, Howell EA, Zeitlin J, Bonamy AK; Effective Perinatal Intensive Care in Europe (EPICE) Research Group: ESTONIA: Varendi, H; Toome, L. (2016). Admission Hypothermia in Very Preterm Infants and Neonatal Mortality and Morbidity. The Journal of Pediatrics, 275, 61−67.10.1016/j.jpeds.2016.04.016.
Raiskila, S.; Lehtonen, L.; Tandberg, BS.; Normann, E.; Ewald, U.; Caballero, S.; Varendi, H.; Toome, L.; Nordhøv, M.; Hallberg, B.; Westrup, B.; Montirosso, R.; Axelin, A. (2016). Parent and nurse perceptions on the quality of family-centred care in 11 European NICUs. Australian Critical Care, 29 (4), 201−209.10.1016/j.aucc.2016.09.003.
Nellis, Georgi; Metsvaht, Tuuli; Varendi, Heili; Lass, Jana; Duncan, Jennifer; Nunn, Anthony J; Turner, Mark A; Lutsar, Irja (2016). Product Substitution as a Way Forward in Avoiding Potentially Harmful Excipients in Neonates. Paediatric drugs, 18 (3), 221−230.10.1007/s40272-016-0173-5.
Zeitlin, Jennifer; Manktelow, Bradley N; Piedvache, Aurelie; Cuttini, Marina; Boyle, Elaine; van Heijst, Arno; Gadzinowski, Janusz; Van Reempts, Patrick; Huusom, Lene; Weber, Tom; Schmidt, Stephan; Barros, Henrique; Dillalo, Dominico; Toome, Liis; Norman, Mikael; Blondel, Beatrice; Bonet, Mercedes; Draper, Elisabeth S; Maier, Rolf F; EPICE study group: ... ESTONIA: H. Varendi (2016). Use of evidence based practices to improve survival without severe morbidity for very preterm infants: results from the EPICE population based cohort. BMJ (Clinical research ed.), 354, i2976−i2976.10.1136/bmj.i2976.
Mulla, Hussain; Yakkundi, Shirish; McElnay, James; Lutsar, Irja; Metsvaht, Tuuli; Varendi, Heili; Nellis, Georgi; Nunn, Anthony; Duncan, Jennifer; Pandya, Hitesh; Turner, Mark (2015). An observational study of blood concentrations and kinetics of methyl- and propyl-parabens in neonates. Pharmaceutical research, 32 (3), 1084−1093.10.1007/s11095-014-1520-2.
Bassler D., Plavka R., Shinwell ES., Hallman M., Jarreau PH., Carnielli V., Van den Anker JN., Meisner C., Engel C., Schwab M., Halliday HL., Poets CF., NEUROSIS Trial Group Autorite grupp: Metsvaht T., Varendi H. (2015). Early Inhaled Budesonide for the Prevention of Bronchopulmonary Dysplasia. New England Journal of Medicine, 373 (16), 1497−1506.
Metsvaht, Tuuli; Nellis, Georgi; Varendi, Heili; Nunn, Anthony; Graham, Susan; Rieutord, Andre; Storme, Thomas; McElnay, James; Mulla, Hussain; Turner, Mark; Lutsar, Irja (2015). High variability in the dosing of commonly used antibiotics revealed by a Europewide point prevalence study: implications for research and dissemination. BMC Pediatrics, 15 (41), 1−10.10.1186/s12887-015-0359-y.
Garner, RC.; Park, BK.; French, NS.; Earnshaw, C.; Schipani, A.; Selby, AM.; Byrne, L.; Siner, S.; Crawley, FP.; Vaes, WH.; van Duijn, E.; deLigt, RA.; Varendi, H.; Lass, J.; Grynkiewicz, G.; Maruszak, W.; Turner, MA. (2015). Observational infant exploratory [14 C]paracetamol pharmacokinetic microdose/therapeutic dose study with accelerator mass spectrometry bioanalysis. British Journal of Clinical Pharmacology, 80 (1), 157−167.10.1111/bcp.12597.
Ormisson, Anne; Varendi, Heili (2015). Neonatoloogia. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Toome, L.; Varendi, H.; Joost, U.; Visk, H.; Kiivet, RA. (2015). Väga enneaegsete vastsündinute ravitulemused ja ravikulud Eestis. Tartu: Tartu Ülikool, tervishoiu instituut.
Nellis, G.; Lutsar, I.; Varendi, H.; Toompere, K.; Turner, MA.; Duncan, J.; Metsvaht, T. (2014). Comparison of two alternative study designs in assessment of medicines utilisation in neonates. BMC Medical Research Methodology , 14, 89−94.10.1186/1471-2288-14-89.
Turner, MA.; Duncan, JC.; Shah, U.; Metsvaht, T.; Varendi, H.; Nellis, G.; Lutsar, I.; Yakkundi, S.; McElnay, JC.; Pandya, H.; Mulla, H.; Vaconsin, P.; Storme, T.; Rieutord, A.; Nunn, AJ. (2014). Risk assessment of neonatal excipient exposure: Lessons from food safety and other areas. Advanced Drug Delivery Reviews, 73, 89−101.10.1016/j.addr.2013.11.003.
Romantsik, Olga; Porter, Richard H.; Varendi, Heili (2014). The effects of olfactory stimulation and gender differences on pain responses in full-term infants. Acta Paediatrica, 103 (11), 1130−1135.10.1111/apa.12759.
Toome, Liis; Plado, Silvi; Ringmets, Inge; Vals, Mari-Anne; Varendi, Heili; Lutsar, Irja (2014). Respiratory infections in very low gestational age infants: a population-based cohort study in Estonia. Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine, 3 (1), 1−10.10.7363/030115.
Turner, Mark; Duncan, Jennifer; Shah, Utpal; Metsvaht, Tuuli; Varendi, Heili, Nellis, Georgi; Lutsar, Irja; Vaconsin, Pascal; Storme, Thomas; Rieutord, Andre; Nunn, Anthony (2013). European Study of Neonatal Exposure to Excipients: An update. International Journal of Pharmaceutics, 457 (1), 357−358.10.1016/j.ijpharm.2013.08.078.
Nellis, G.; Varendi, H.; Metsvaht, T.; Lutsar, I. (2012). Medicines used for neonates in Europe – the survey of the European study of neonatal exposure to excipients (ESNEE). Journal of Neonatal-Perinatal Medicine: 20th European Workshop on Neonatology, Tallinn, 27th – 30th June, 2012. IOS Press, 199. (5; 2).10.3233/NPM-2012-65000.
Varendi, M.L.; Toome, L.; Pisarev, H.; Varendi, H. (2012). Trends in socio-demographic factors of preterm deliveries in Estonia in 1992–2010. Journal of Neonatal-Perinatal Medicine: 20th European Workshop on Neonatology, Tallinn, Estonia, 27th – 30th June, 2012. IOS Press, 203. (5; 2).10.3233/NPM-2012-65000.
Ress, K.; Harro, J.; Uibo, O.; Uibo, R. (2011). Use of a fully automated immunoassay for celiac disease screening in a pediatric population. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 49 (6), 983−987.
Uibo, O. (2011). Seedetrakti funktsionaalsete häirete diagnoosimine: anamneesi ja läbivaatuse leid versus uuringute tulemused. Eesti Arst, 90 (1), 33−33.
Ress, K; Teesalu, K; Annus, T; Putnik, U; Lepik, K; Luts, K; Uibo, O; Uibo, R. (2014). Low prevalence of IgA anti-transglutaminase 1,2, and 3 autoantibodies in children with atopic dermatitis. BioMedCentral Research Notes, 7 (1), 310−316.10.1186/1756-0500-7-310.
Veri, K; Uibo, O; Talvik, I; Talvik, T. (2013). Valproic acid-induced pancreatitis in a 15-year-old boy with juvenile myoclonic epilepsy. Medicina (Kaunas), 49 (11), 487−489.
Vorobjova, Tamara; Ress, Krista; Luts, Katrin; Uibo, Oivi; Uibo, Raivo (2016). The impact of langerin (CD207)+ dendritic cells and FOXP3+ Treg cells in the small bowel mucosa of children with celiac disease and atopic dermatitis in comparison to children with functional gastrointestinal disorders. APMIS : acta pathologica, microbiologica, et immunologica Scandinavica, 124 (8), 689−696.10.1111/apm.12552.
Ress, K; Metsküla, K; Annus, T; Putnik, T; Lepik, K; Luts, K; Uibo, O; Uibo, R. (2015). Antinuclear antibodies in atopic dermatitis: a cross-sectional study on 346 children. International Journal of Dermatology, 54 (1), 24−28.10.1111/ijd.12535.
Pajusalu, Sander; Reimand, Tiia; Uibo, Oivi; Vasar, Maire; Talvik, Inga; Žilina, Olga; Tammur, Pille; Õunap, Katrin (2015). De novo deletion of HOXB gene cluster in a patient with failure to thrive, developmental delay, gastroesophageal reflux and bronchiectasis. European Journal of Medical Genetics, 58, 336−340.10.1016/j.ejmg.2015.04.002.
Vorobjova, Tamara; Uibo, Oivi; Heilman, Kaire; Uibo, Raivo (2015). Increased density of tolerogenic dendritic cells in the small bowel mucosa of celiac patients. World Journal of Gastroenterology, 21 (2), 439−452.10.3748/wjg.v21.i2.439.
Laidre, Piret; Soplepmann, Jaan; Uibo, Oivi; Raime, Kairi; Yakoreva, Maria; Mirka, Gerli; Roomere, Hanno; Õunap, Katrin. (2015). Perekondlik adenomatoosne polüpoos: ülevaade ja ühe perekonna haigusjuht. Eesti Arst, 94 (1), 38−43.
Ress, K; Annus, T; Putnik, U; Luts, K; Uibo, R; Uibo, O. (2014). Celiac disease in children with atopic dermatitis. Pediatric Dermatology, 31 (4), 483−488.10.1111/pde.12372.
Ilves, Pilvi; Laugesaar, Rael; Loorits, Dagmar; Kolk, Anneli; Tomberg, Tiiu; Lõo, Silva; Talvik, Inga; Kahre, Tiina; Talvik, Tiina (2016). Presumed perinatal stroke: risk factors, clinical and radiological findings. Journal of Child Neurology, 31 (5), x−x.
Leitsalu, L.; Alavere, H.; Jacquemont, S.; Kolk, A.; Maillard, A.; Reigo, A.; Nõukas, M.; Reymond, A.; Ng, PC.; Metspalu, A (2016). Reporting incidental findings of genomic disorder-associated copy number variants to unselected biobank participants. Personalized Medicine, 13 (4), 303−314.10.2217/pme-2016-0009.
Hippolyte, Loyse; Maillard, Anne M; Rodriguez-Herreros, Borja; Pain, Aurélie; Martin-Brevet, Sandra; Ferrari, Carina; Conus, Philippe; Macé, Aurélien; Hadjikhani, Nouchine; Metspalu, Andres; Reigo, Anu; Kolk, Anneli; Männik, Katrin; Barker, Mandy; Isidor, Bertrand; Le Caignec, Cédric; Mignot, Cyril; Schneider, Laurence; Mottron, Laurent; Keren, Boris ... Jacquemont, Sébastien (2016). The Number of Genomic Copies at the 16p11.2 Locus Modulates Language, Verbal Memory, and Inhibition. Biological psychiatry, 80 (2), 129−139.10.1016/j.biopsych.2015.10.021.
Männik, Katrin; Mägi, Reedik; Macé, Aurélien; Cole, Ben; Guyatt, Anna L; Shihab, Hashem A; Maillard, Anne M; Alavere, Helene; Kolk, Anneli; Reigo, Anu; Mihailov, Evelin; Leitsalu, Liis; Ferreira, Anne-Maud; Nõukas, Margit; Teumer, Alexander; Salvi, Erika; Cusi, Daniele; McGue, Matt; Iacono, William G; Gaunt, Tom R ... Reymond, Alexandre (2015). Copy Number Variations and Cognitive Phenotypes in Unselected Populations. JAMA : the journal of the American Medical Association, 313 (20), 2044−2054.10.1001/jama.2015.4845.
Kaldoja, ML.; Kolk, A. (2015). Does Gender Matter? Differences in Social-Emotional Behavior Among Infants and Toddlers Before and After Mild Traumatic Brain Injury: A Preliminary Study. Journal of Child Neurology, 30 (7), 860−867.10.1177/0883073814544705.
Kaldoja, Mari-Liis; Saard, Marianne; Lange, Kirsi; Raud, Triin; Teeveer, Ott-Kaarel, Kolk, Anneli. (2015). Neuropsychological benefits of computer-assisted cognitive rehabilitation (using FORAMENRehab program) in children with mild traumatic brain injury or partial epilepsy. (A pilot study). Journal of Pediatric Rehabilitation Medicine, 8 (4), 271−283.
Raud, Triin; Kaldoja, Mari-Liis; Kolk, Anneli. (2015). Relationship between social competence and neurocognitive performance in children with epilepsy. Epilepsy and Behavior, 52 (A), 93−101.10.1016/j.yebeh.2015.08.028.
Krishnamurthi, R.; deVeber, G.; Feigin, V.; Barker-Collo, S.; Fullerton, H.; Mackay, M.; O'Callahan, F.; Lindsay, M.; Kolk, A.; Lo, W.; Shah, P.; Linds, A.; Jones, K.; Parmar, P.; Taylor, S.; Norrving, B.; Mensah, G.; Moran, A.; Naghavi, M.; Forouzanfar, M. ... Roth, G. (2015). Stroke Prevalence, Mortality and Disability-Adjusted Life Years in Children and Youth Aged 0-19 Years: Data from the Global and Regional Burden of Stroke 2013. Neuroepidemiology, 45 (3), 177−189.10.1159/000441087.
Lorenz, Anna-Liisa; Kahre, Tiina; Mihailov, Evelin; Nikopensius, Tiit; Lotman, Eno-Martin; Metspalu, Andres; Kolk, Anneli. (2014). Are Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR) Gene Polymorphisms C677T and A1298C Associated with Higher Risk of Pediatric Migraine in Boys and Girls? Journal of Biomedical Science and Engineering, 7, 464−472.10.4236/jbise.2014.78049.
Ilves, Pilvi; Tomberg, Tiiu; Kepler, Joosep; Laugesaar, Rael; Kaldoja, Mari-Liis; Kepler, Kalle; Kolk, Anneli (2014). Different Plasticity Patterns of Language Function in Children With Perinatal and Childhood Stroke. Journal of Child Neurology, 29 (6), 756−764.10.1177/0883073813489350.
Ennok, Margus; Vahter, Liina; Kolk, Anneli (2014). Neuropsühholoogia Eestis: hetkeseis ja tulevikuvaated. Eesti Arst, 93 (5), 289−290.
Kolk, A. (2014). Pediaatrilise neurorehabilitatsiooni uued võimalused. Eesti Arst, 93 (11), 654−656.
Nikolkina, I.; Didenkulova, I.; Pelinovsky, E.; Shurgalina, E.; Naumov, A.; Pankratov, A.; Rouvinskaya, E. (2013). Hazardous landslides along water basins of Nizhny Novgorod region. Transactions of Nizhny Novgorod state technical university n.a.R.Y.Alexeev, 157−166.
Nikolkina, I.; Didenkulova, I. (2012). Catalogue of rogue waves reported in media in 2006-2010. Natural Hazards, 61 (3), 989−1006.10.1007/s11069-011-9945-y.
Tiigimäe-Saar, J.; Leibur, E.; Kolk, A.; Talvik, I.; Tamme, T. (2012). Use of Botulinum neurotoxin A in uncontrolled salivation in children with cerebral palsy. A pilot study. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 41 (12), 1540−1545.10.1016/j.ijom.2012.09.015.
Niibo1, Priit1; Pruunsild2, Chris2; Voog-Oras3, Ülle3: Nikopensius4, Tiit4; Jagomägi5, Triin5; Saag6, Mare6. (2016). Contemporary management of TMJ involvement in JIA patients and its orofacial consequences. The EPMA journal, 7 (12), 1−9.10.1186/s13167-016-0061-7.
Schierbeck, Hanna; Pullerits, Rille; Pruunsild, Chris; Fischer, Marie; Holzinger, Dirk; Laestadius, Asa; Sundberg, Erik; Erlandsson Harris, Helena (2013). HMGB1 Levels Are Increased in Patients with Juvenile Idiopathic Arthritis, Correlate with Early Onset of Disease, and Are Independent of Disease Duration. The Journal of Rheumatology, 40 (9), 1604−1613.10.3899/jrheum.120987.
Vasar, Maire; Larionova, Anneli; Julge, Kaja; Kivivare, Mari; Voor, Tiia (2016). Anafülaksiajuhud TÜ Kliinikumi lastekliinikus aastatel 2005-2014. Eersti Arst, 95, 6, 373−381.
Kaur, Sirje; Vasar, Maire (2016). Taimsetest allergeenidest põhjustatud kontaktallergia atoopilise dermatiidiga poisil. Eesti Arst, 95, 180−184.
Alnek, Kristi; Kisand, Kalle; Heilman, Kaire; Peet, Aleksandr; Varik, Karin; Uibo, Raivo (2015). Increased Blood Levels of Growth Factors, Proinflammatory Cytokines, and Th17 Cytokines in Patients with Newly Diagnosed Type 1 Diabetes. PloS one, 10 (12), e0142976−e0142976.10.1371/journal.pone.0142976.
Panarina, M; Kisand, K; Alnek, K; Heilman, K; Peet, A; Uibo, R (2014). Interferon and interferon-inducible gene activation in patients with type 1 diabetes. Scandinavian journal of immunology, 80 (4), 283−292.10.1111/sji.12204.
Pruul, K; Kisand, K; Alnek, K; Metsküla, K; Heilman, K; Peet, A; Varik, K; Uibo, R (2013). Expression of B7 and CD28 family genes in newly diagnosed type 1 diabetes. Human Immunology, 74 (10), 1251−1257.10.1016/j.humimm.2013.07.007.
Cinek, Ondrej; Sumník, Zdenek; de Beaufort, Carine; Rurik, Imre; Vazeou, Andriani; Madácsy, Láslo; Papo, Natalie L, Danne, Thomas; SWEET, group (2012). Heterogeneity in the systems of pediatric diabetes care across the European Union. Pediatric Diabetes, 13 (16), 5−14.10.1111/j.1399-5448.2012.00907.x.
Vals, Mari-Anne; Õiglane-Shlik, Eve; Nõukas, Margit; Shor, Riina; Peet, Aleksandr; Kals, Mart; Kivistik, Paula Ann; Metspalu, Andres; Õunap, Katrin (2014). Coffin-Siris Syndrome with obesity, macrocephaly, hepatomegaly and hyperinsulinism caused by a mutation in the ARID1B gene. European journal of human genetics : EJHG, 22 (11), 1327−1329.10.1038/ejhg.2014.25.
Simre, Kärt; Voor, Tiia; Plado, Silvi; Ress, Krista; Kisand, Kai (2014). Hüper-IgE-sündroom - primaarse immuunpuudulikkuse haruldane vorm. Eesti Arst, 93 (9), 521−525.
Fagerås, Malin; Tomičić, Sara; Voor, Tiia; Björkstén, Bengt; Jenmalm, Maria C (2011). Slow salivary secretory IgA maturation may relate to low microbial pressure and allergic symptoms in sensitized children. Pediatric Research, 70 (6), 572−577.
Simenson, K.; Õiglane-Shlik, E.; Teek, R.; Kuuse, K.; Õunap, K. (2014). A patient with the classic features of Phelan-McDermid syndrome and a high immunoglobulin E level caused by a cryptic interstitial 0.72-Mb deletion in the 22q13.2 region. American Journal of Medical Genetics Part A, 164 (3), 806−809.10.1002/ajmg.a.36358.
Žilina, O.; Teek, R.; Tammur, P.; Kuuse, K.; Yakoreva, M.; Vaidla, E.; Mölter-Väär, T.; Reimand, T.; Kurg, A.; Õunap, K. (2014). Chromosomal microarray analysis as a first-tier clinical diagnostic test: Estonian experience. Molecular Genetics and Genomic Medicine, 2 (2), 166−175.10.1002/mgg3.57.
Teek, R.; Kruustük, K.; Žordania, R.; Joost, K.; Kahre, T.; Tõnisson, N.; Nelis, M.; Zilina, O.; Tranebjaerg, L.; Reimand, T.; Õunap, K. (2013). Hearing impairment in Estonia: An algorithm to investigate genetic causes in pediatric patients. Advances in Medical Sciences, 58 (2), 419−428.10.2478/ams-2013-0001.
Vals, M.-A.; Õiglane-Shlik, E.; Nõukas, M.; Shor, R.; Peet, A.; Kals, M.; Kivistik, P.A.; Metspalu, A.; Õunap, K. (2014). Coffin-Siris syndrome with obesity, macrocephaly, hepatomegaly and hyperinsulinism caused by a mutation in the ARID1B gene. European Journal of Human Genetics, 22 (11), 1327−1329.10.1038/ejhg.2014.25.
Zufferey, F.; Sherr, E.H.; Beckmann, N.D.; Hanson, E.; Maillard, A.M.; Hippolyte, L.; Macé, A.; Ferrari, C.; Kutalik, Z.; Andrieux, J.; Aylward, E.; Barker, M.; Bernier, R.; Bouquillon, S.; Conus, P.; Delobel, B.; Faucett, W.A.; Goin-Kochel, R.P.; Grant, E.; Harewood, L. ... 16p11.2 European, Consortium (2012). A 600 kb deletion syndrome at 16p11.2 leads to energy imbalance and neuropsychiatric disorders. Journal of Medical Genetics, 49 (10), 660−668.10.1136/jmedgenet-2012-101203.
Õiglane-Šlik, Eve (2012). Vaimse arengu mahajäämus ja submikroskoopiline kromosoomianalüüs - kindel sammuke etioloogilise diagnoosi suunas. Eesti Arst, 150−151.
Õiglane-Shlik, E.; Puusepp, S.; Talvik, I.; Vaher, U.; Rein, R.; Tammur, P.; Reimand, T.; Teek, R.; Žilina, O.; Tomberg, T.; Õunap, K. (2014). Monosomy 1p36 - a multifaceted and still enigmatic syndrome: four clinically diverse cases with shared white matter abnormalities. European Journal of Paediatric Neurology, 18 (3), 338−346.10.1016/j.ejpn.2014.01.008.
Fox, CK.; Mackay, MT.; Dowling, MM.; Pergami, P.; Titomanlio, L.; DE Veber, G.; THE SIPS INVESTIGATORS Kirton, A.; Abdalla, A.; Zafeiriou, D.; Friedman, N.; Tatishvili, N.; Kolk, A (2016). Prolonged or recurrent acute seizures after pediatric arterial ischemic stroke are associated with increasing epilepsy risk. Developmental Medicine and Child Neurology, 38−44.10.1111/dmcn.13198.
Ilves,N., Ilves, P., Laugesaar, R., Juurmaa, J., Männamaa, M., Lõo, S., Loorits, D., Tomberg, T., Kolk, A., Talvik, I., Talvik, T. (2016). Resting-State Functional Connectivity and Cognitive Impairment in Children with Perinatal Stroke. Neural Plasticity, 1−11.10.1155/2016/2306406.
Juhendamised
Juhendamised
Aleksandr Peet, doktorikraad, 2015, (juh) Vallo Tillmann; Mikael Knip, Intrauterine and postnatal growth in children with HLA-conferred susceptibility to type 1 diabetes (Pre- ja postnataalne kasv lastel kõrgenenud riskiga 1.tüüpi diabeedi tekkeks), Tartu Ülikool.
Klari Noormets, doktorikraad, 2014, (juh) Vallo Tillmann; Sulev Kõks, The development of diabetes mellitus, fertility and energy metabolism disturbances in a Wfs1-deficient mouse model of Wolfram syndrome (Diabeedi kujunemine, fertiilsuse ja energia ainevahetuse häired Wfs1 puudulikkusega hiirel kui Wolframi sündroomi loommudelil), Tartu Ülikool, Arstiteaduskond.
Krista Ress, doktorikraad, 2014, (juh) Raivo Uibo; Oivi Uibo, Childhood coeliac disease in Estonia, prevalence in atopic dermatitis and immunological characterization of coexistence (Lapseea tsöliaakia Eestis, esinemine atoopilise dermatiidiga lastel ja koosesinemise immunoloogiline iseloomustus), Tartu Ülikool.
Liina Remmel, doktorikraad, 2014, (juh) Jaak Jürimäe; Toivo Jürimäe; Vallo Tillmann, Relationships between inflammatory markers, body composition, bone health, and cardiorespiratory fitness in 10- to 11-year-old overweight and normal weight boys (Seosed põletikumarkerite, keha koostise, luutiheduse ja kehalise võimekuse vahel 10-11 aastastel ülekaalulistel ja normaalkaalulistel poistel), Tartu Ülikool, Kehakultuuriteaduskond.
Kai Muru, doktorikraad, 2014, (juh) Katrin Õunap; Tiia Reimand, Prenatal screening strategies, long term outcome of children with marked changes in maternal screening tests and the most common syndromic heart anomalies in Estonia (Sünnieelsete sõeluuringute strateegiad, kaugtulemused lastel skriiningtestide muutuste korral ja sagedasemad sündroomsed südamerikked Eestis), Tartu Ülikool, Arstiteaduskond.
Liis Toome, doktorikraad, 2014, (juh) Anneli Kolk; Heili Varendi, Very Low Gestational Age Infants in Estonia: Measuring Outcomes and Insights into Prognostic Factors (Väga väikese gestatsioonivanusega enneaegsed lapsed Eestis: ravitulem ja prognostilised tegurid), Tartu Ülikool.
Mailis Tõnisson, doktorikraad, 2015, (juh) Vallo Tillmann; Marika Väli, Symptoms and changes of biochemical tests in children with acute alcohol intoxication (Etüülalkoholi intoksikatsiooni kliiniline pilt ja olulisemad biokeemilised muutused lastel), Tartu Ülikool, Arstiteaduskond.
Mari-Liis Kaldoja, doktorikraad, 2015, (juh) Anneli Kolk, Mild traumatic brain injury in childhood: pre-injury social-emotional behavior, social-emotional and cognitive outcome and implications for attention rehabilitation, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Psühholoogia instituut.
Marianne Saard, magistrikraad, 2015, (juh) Anneli Kolk; Mari-Liis Kaldoja, Tähelepanufunktsioonide rehabilitatsioon ForamenRehab arvutiprogrammiga epilepsia ja kerge ajutraumaga lastel, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Psühholoogia instituut.
Rene Randver, magistrikraad, 2011, (juh) Anneli Kolk, The Lateralization of Language Functions in Healthy Children and Children After Paediatric Stroke: a Functinal Magnetic Resonance Imaging and Neuropsychological Study (Keele hemisfääriline lateralisatsioon ning neurokognitiivne võimekus lapseeas insulti põdenud ning tervetel kontrollgrupi lastel: funktsionaalne MRI ja neuropsühholoogiline uuring), Tartu Ülikool, Arstiteaduskond.
Eleri Viinalass, magistrikraad, 2012, (juh) Tiia Tulviste; Anneli Kolk; Liis Toome, The relationship between very premature children's development and mathers' emotional state compared to control group (Väga väikese gestatsioonivanusega enneaegsete laste arenguliste näitajate mõju emade emotsionaalsele seisundile ja seisundi mõju laste arengule võrreldes kontrollgrupiga), Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Psühholoogia instituut, Arengupsühholoogia õppetool.
Madis Bachmann, magistrikraad, 2016, (juh) Anneli Kolk, Visuaal-ruumiliste funktsioonide rehabilitatsioon ForamenRehab arvutiprogrammiga epilepsia ja kerge ajutraumaga lastel, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Psühholoogia instituut.
Triin Raud, magistrikraad, 2013, (juh) Mari-Liis Kaldoja; Anneli Kolk, Epilepsiaga laste sotsiaalne kompententsus ja kognitiivsed võimed, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Psühholoogia instituut.
Anna-Liisa Lorenz, magistrikraad, 2016, (juh) Anneli Kolk; Andres Metspalu, Identifying common and rare variants in migraine genetic predisposition (Sagedased ning haruldased variandid migreeni geneetilises põhjuslikkuses), Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond.
Rene Randver, magistrikraad, 2011, (juh) Peter Stiers; Anneli Kolk, Neurocognitive Outcome After Paediatric Stroke: A Neuropsychological Study (Lasteea insuldi neurokognitiivne tulem: neuropsühholoogilne uuring), SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinik.
Georgi Nellis, doktorikraad, 2017, (juh) Irja Lutsar; Tuuli Metsvaht, The use of excipients in medicines administered to neonates in Europe (Abiainete kasutamine vastsündinutele manustatavates ravimites Euroopas), Tartu Ülikool.
Tööstusomand
Tööstusomand
Patentne leiutis: Isoleeritud mikroorganismide tüved Lactobacillus plantarum MCC1 DSM 23881 ja Lactobacillus gasseri MCC2 DSM 23882 ning nende kasutamine; Omanikud: Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus OÜ; Autorid: Epp Songisepp, Lauri Bobrovski, Kersti Ehrlich, Marika Mikelsaar, Tiiu Kullisaar, Mihkel Zilmer, Ene Tammsaar, Andre Veskioja, Kersti Zilmer, Merle Rätsep, Margus Punab, Maire Vasar; Prioriteedi number: EE201100012; Prioriteedi kuupäev: 25.02.2011.