"Aparatuuri toetus" projekt SF0180095s08AP
SF0180095s08AP "Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180095s08 raames (1.01.2010−31.12.2011)", Meelis Pärtel, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut.
SF0180095s08AP
Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180095s08 raames
1.01.2010
31.12.2011
Infrastruktuuriprojekt
Aparatuuri toetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB290 Süstemaatiline botaanika, taksonoomia, morfoloogia, fütogeograafia, kemotaksonoomia, mittesoontaimede füsioloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
PerioodSumma
01.01.2011−31.12.201147 965,69 EUR
47 965,69 EUR

Klassikalise käsitluse kohaselt on taimed (soontaimed, sammaltaimed, vetikad) fotoautotroofsed organismid. Taimed moodustavad põhiosa kõigis olulisemates maismaa- ja mereökosüsteemides ning on elu aluseks Maal. Meie uurimise all on taimede mitmekesisuse erinevad komponendid: taksonoomiline mitmekesisus (liigirikkus), funktsionaalne mitmekesisus, fülogeneetiline mitmekesisus ja taksonisisene geneetiline mitmekesisus. Taimede elurikkuse kujunemisel on oluline osa mitmetel protsessidel. Me vaatleme ökosüsteemide protsesse suurest skaalast väikseimani, uurides evolutsiooni (uute taksonite ja genotüüpide teket, uute tunnuste ilmnemist), levimist suures- ja väikeses skaalas, häiringuid ning kooslusesiseseid vastastikmõjusid. Rõhutame suureskaalaliste protsesside arvestamise vajalikkust väikeseskaalaliste tegurite uurimisel. Vastasel korral võivad ebatäpsed tulemused viia väärate otsusteni keskkonna majandamisel ja looduskaitses.
Plants in the classical meaning are photoautotrophic organisms (vascular plants, bryophytes, algae). Plants form the basis of major ecosystems both in terrestrial and aquatic environments and are fundamental to the life on Earth. We shall investigate various aspects of biodiversity in plant: taxonomic diversity (e.g. species richness), functional diversity, phylogenetic diversity, and genetic diversity within taxa. Plant diversity may be determined by several processes. We shall study ecosystem processes from the largest to the smallest scale including evolution (speciation of new taxa, genotypes, emergence of new traits), dispersal between and within regions, disturbances, and biotic interactions. We promote an approach where large-scale processes should be taken into account when studying the smaller scale processes. Otherwise biased results may occur which lead to errors in environmental management and protection.