This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus" project MOBJD538
MOBJD538 "Optimization of chemical composition and porosity of novel Ln0.2Sr0.7-xCaxTi0.3Fe0.7O3-δ (Ln = La, Nd) based fuel electrode for reversible solid oxide cell. (1.06.2020−31.05.2022)", Sara Paydar, University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Chemistry.
MOBJD538
Uudse Ln0.2Sr0.7-xCaxTi0.3Fe0.7O3-δ (Ln = La, Nd) komposiitoksiidil baseeruva pöörduva tahkeoksiidraku kütuseelektroodi keemilise koostise ja poorsuse optimeerimine​
Optimization of chemical composition and porosity of novel Ln0.2Sr0.7-xCaxTi0.3Fe0.7O3-δ (Ln = La, Nd) based fuel electrode for reversible solid oxide cell.
1.06.2020
31.05.2022
R&D project
Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
4. Natural Sciences and Engineering4.11. Chemistry and Chemical TechnologyP401 Electrochemistry 1.4 Chemical sciences40,0
4. Natural Sciences and Engineering4.11. Chemistry and Chemical TechnologyP360 Anorganic chemistry 1.4 Chemical sciences30,0
4. Natural Sciences and Engineering4.11. Chemistry and Chemical TechnologyP400 Physical chemistry 1.4 Chemical sciences30,0
PeriodSum
01.06.2020−31.05.202286 117,20 EUR
86 117,20 EUR

Kasvav energiatarbimine, suurenev keskkonnareostus ja vähenevad fossiilsete kütuste varud tingivad vajaduse efektiivsemate energiatehnoloogiate arendamise järele. Pöörduv tahkeoksiidrakk on keskkonnasõbralik, kõrge efektiivsusega, moduleeritav ja kütusevaliku suhtes paindlik energiamuundamisseade. Käesoleva projekti eesmärk on välja töötada katalüütiliselt aktiivne, redoksstabiilne kütuseelektrood pöörduvas tahkeoksiidrakus kasutamiseks. Sel eesmärgil optimeeritakse strontsiumtitanaadil baseeruva perovskiitse struktuuri A ja B saidi dopantide kontsentratsioone. A-saiti dopeeritakse Ca ja La või Nd-ga ning B-saiti Fe-ga. Lisaks dopantide kontsentratsioonile varieeritakse ka elektoodide poorsust ja mikrostruktuuri. Optimeerimisprotsessist saadud parimate elektroodide redokskäitumist iseloomustatakse uudse kõrgtemperatuurse operando röntgendifraktsioonanalüüsi meetodiga, mis võimaldab kristallograafiliste ja elektrokeemiliste parameetrite samaaegset mõõtmist.
Increasing global energy demand, environment pollution and decreasing fossil resources lead to necessity for the development of more efficient energy technologies. Reversible Solid Oxide Cell (RSOC) is promising environment-friendly energy conversion device with high efficiency, modularity and flexibility for fuels or electrolysis substrates. The aim of the current project is to develop novel redox stable catalytically active fuel electrode for application in RSOC. For this purpose novel mixed ionic-electronic conductive perovskite type electrodes with strontium titanate host structure doped with La or Nd together with Ca in A- site and Fe in B-site will be synthesized and optimized considering chemical stoichiometry as well as electrode microstructure. Redox dynamics of best developed electrodes will be studied using novel operando high temperature X-ray diffraction technique performed simultaneously with electrochemical characterization.