"Muu" projekt V219
V219 "Tuuleenergia rakendamine ja integreerimine energiasüsteemiga Balti mere regioonis (11.11.2003−15.08.2004)", Olev Liik, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Kõrgepingetehnika õppetool.
V219
Tuuleenergia rakendamine ja integreerimine energiasüsteemiga Balti mere regioonis
Introduction and integration of wind power in the Baltic Sea Region
Introduction and integration of wind power in the Baltic Sea Region
11.11.2003
15.08.2004
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.17 Energeetikaalased uuringudT140 Energeetika 2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.8. Elektrotehnika ja elektroonikaT190 Elektrotehnika 2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)50,0
AsutusRiikTüüp
EL PHARE CBC
PerioodSumma
11.11.2003−15.08.2004938 790,00 EEK (59 999,62 EUR)
59 999,62 EUR
muu - > välisleping

Projekti peamine eesmärk on kaasa aidata tuuleenergia laiemale rakendamisele elektri tootmisel Balti mere regioonis. Oluline on, et elektrituulikute integreerimine olemasoleva energiasüsteemiga toimuks parimal viisil ning et saavutataks parim keskkonnaefekt ja otstarbekas elektrijaamade ja elektrivorkude planeering. Teine eesmärk on kaasa aidata elektrituulikute tootmise alustamisele riikides, mis praegu seadmeid impordivad. Kolmas eesmärk on uurimistulemuste alusel oppematerjali koostamine, mida saab kasutada eelkoige üliopilaste oppeprogrammides, kuid ka ametnike, inseneride, tehnikute ja teiste asjast huvitatud isikute täiendkoolitusel. Neljas eesmärk on teadlikkuse suurendamine elektrituulikute energiasüsteemiga integreerimise küsimustes. Viiakse läbi kuus seminari.Lisaks eelnevale on projekt on vajalik Tallinna Tehnikaülikooli täiemooduliseks osalemiseks partnerina EL INTERREG III B projektis ''Wind energy in the BSR - Planning, Construction and Investment'' ja selle tulemuste levitamiseks Eestis. TTÜ osalemine INTERREG projektis annab omakorda voimaluse käesoleva töö tulemuste tutvustamiseks ja juurutamiseks koigis Balti mere äärsetes riikides.
"The objectives of the project are: 1) To support wider introduction of wind turbines in the Baltic Sea Region (BSR). At that the integration of wind turbines with the power system should be implemented in the best manner and it should give the best environmental effect and reasonable development of power plants and networks; 2) To support start-up of local manufacturing of wind turbines in the countries that currently import the equipment; 3) To compile teaching aids on the base of project results that can be used in the study courses of universities and colleges, and for supplementary training of engineers, technicians, civil servants, etc. 4) To increase public awareness about technical and economical problems of wind energy expansion. Six seminars will be organized.This project is vitally important for full-scale participation of TTU in the INTERREG III B project ''Wind energy in the BSR - Planning, Construction and Investment'' and its results are applicable in all countries of BSR."
KirjeldusProtsent
Alusuuring50,0
Rakendusuuring50,0