"Muu" projekt VEU626
VEU626 "Baltic Sea Pilot Project: Testing new concepts for integrated environmental monitoring of the Baltic Sea (BALSAM) (1.10.2013−31.03.2015)", Urmas Lips, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut.
VEU626
Pilootprojekt Läänemere uute integreeritud keskkonnaseire kontseptsioonide testimiseks
Baltic Sea Pilot Project: Testing new concepts for integrated environmental monitoring of the Baltic Sea (BALSAM)
Baltic Sea Pilot Project: Testing new concepts for integrated environmental monitoring of the Baltic Sea (BALSAM)
1.10.2013
31.03.2015
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia40,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia40,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaT180 Telekommunikatsioonitehnoloogia 2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)20,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikoolpartner01.10.2013−31.03.2015
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituutpartner01.10.2013−31.03.2015
AsutusRiikTüüp
Euroopa Komisjon
PerioodSumma
01.10.2013−31.03.201521 370,00 EUR
21 370,00 EUR
välisleping, BALSAM

Projekti eesmärgiks on tõsta Läänemere-äärsete riikide võimekust 2014. aastaks Merestrateegia raamdirektiivile (MSRD) vastavate seireprogrammide väljatöötamisel ja rakendamisel. Projekt BALSAM suurendab ja parendab piiriülest koostööd ja ühistegevusi eriti just bioloogilise mitmekesisuse seires. Bioloogilise mitmekesisuse vaatepunktist kasvatab projekt Läänemere rannikuriikide seirevõimekust mereimetajate, veelindude ja sadamate ja biotoopide võõrliikide osas. Võõrliikide seireks arendatavad otsustamist hõlbustavad meetodid ning koordineeritud ja ühine uurimislaevade kasutus mereseires teevad seire Läänemere piirkonnas ressursi- ja kuluefektiivseks. EL-i ja HELCOM-i regulatsioonidega sätestatud ja erinevate sektorite seireprogrammide lõimimine on üks projekti põhiteemasid ja aitab kaasa Läänemere piirkonna seire ühtlustamisele.
The aim is to enhance the capacity of the Baltic Sea member states to develop monitoring programmes by 2014 to meet the requirements of the Marine Strategy Framework Directive (MSFD). The project will increase and improve the cross-border coordination and joint activities especially related to monitoring of biodiversity. For biodiversity, this project will augment the capacity of the Baltic Sea coastal countries in monitoring of marine mammals, water birds, non-indigenous species in harbours and biotopes. Decision support tools which will be developed for non-indigenous species monitoring and shared use and coordination of research vessel use for monitoring will enhance resource- and cost-efficiency of monitoring in the Baltic Sea region. Integration of monitoring carried out under different policy frameworks (EU and HELCOM) and sectors is one of the themes of the project and will contribute to the integration of monitoring activities in the Baltic Sea region.
TegevusProtsent
Rakendusuuring80,0
Katse- ja arendustöö20,0