"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6112
ETF6112 (ETF6112) "Viimase jääaja loodusolude muutuste dünaamika Põhja-Eestis (1.01.2005−31.12.2008)", Anatoli Molodkov, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut.
ETF6112
Viimase jääaja loodusolude muutuste dünaamika Põhja-Eestis
Palaeoenvironmental changes dynamics in northern Estonia during the last ice age
1.01.2005
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedT510 Kronoloogia, vanusemääramise tehnoloogia1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia100,0
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.2005176 470,59 EEK (11 278,53 EUR)
01.01.2006−31.12.2006180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2007−31.12.2007180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2008−31.12.2008180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
45 790,83 EUR

Käesolev töö on pikema-ajaliste Hilis-Pleistotseeni paleoklimaatiliste, paleogeograafiliste ja geokronoloogiliste uuringute jätkamine, mille peaeesmärk on Põhja-Eesti paleokeskkonna muutuste dünaamika rekonstruktsioon interdistsiplinaarse lähenemise alusel. Peamine rõhk on käesolevas projektis osutatud Voka läbilõikele Põhja-Eestis, mis oma representatiivsuse poolest on nähtavasti üheks ainulaadsemaks nii Eestis kui kogu Baltikumis. Läbilõike pilootuuringute (ETF grant 5440, 2003-2004. a) paleoklimaatilised ning kronostratigraafilised tulemused näitavad ühetähenduslikult, et siin on eeldatud hilisglatsiaalsete ja varaholotseensete setete asemel vastu ootusi säilinud suurem osa kogu Hilis-Pleistotseeni setetest. Pilootuuringutega saadud positiivsed tulemused lubavad käivitada järgmise uurimisprojekti, et saada põhimõtteliselt uut ja detailsemat teavet Voka paljandites esindatud setete settimistingimuste ja vanuse kohta ning üritada jõuda uuritavate Hilis-Pleistotseeni setete kõige vanemate kihtideni uute otsingutööde kaudu. On teada, et viimase jääaja keskkonnatingimused olid Eestis keerulised ning seetõttu senini piisavalt usaldusväärselt rekonstrueerimata. Käesoleva projektiga saadavate kronostratigraafiliste, paleoklimaatiliste ja geoloogiliste andmete alusel selgitatakse paleokeskkonna muutuste dünaamikat Põhja-Eestis ning "Voka paleobasseini" setete geneesi. Eristatud paleokeskkonna sündmusi rööbistatakse Eesti teiste piirkondade ning naaberaladega. Alates K. Orvikust on Eesti Pleistotseeni setete liigestamine ja korreleerimine tuginenud valdavalt biostratigraafilistele ja litoloogilistele meetoditele. Käesoleva projekti raames on esmakordselt Eesti geoloogia ajaloos laiahaardeliselt kaasatud ka kaasaegsed geokronoloogilised meetodid, eeskätt uudne optiliselt stimuleeritud luminestsentsi (OSL) dateerimismeetod. Ülimalt tähtis on projektis ka see, et esmakordselt Hilis-Pleistotseeni setete uurimisel nähakse ette geokronoloogiliste ja paleopalünoloogiliste meetodite ühine kasutamine, mida seni pole väljaspool raadiosüsiniku meetodi ajalist piiri (ca 30-40 tuhat aastat) tehtud ei Balti riikides ega Põhjamaades. Palüno-kronostratigraafiline lähenemine integreeritud kujul võimaldab setete tunduvalt detailsemat ja usaldusväärsemat liigestamist ja nende laialdasemat korrelatsiooni ning saada kvalitatiivselt uut teavet stratigraafia, keskkonna arenguloo, sh paleokliima muutuste kohta, lubades täiendada geoloogilisi andmebaase uue informatsiooniga.
This project is dedicated to the fundamental problems of the Late Quaternary geology of the Baltic sphere: temporal extent and palaeoenvironmental structure of the Last Ice Age, interregional correlation of the events recognised with those recorded in different environments and localities. The exposures examined during the previous pilot project (2003-2004) at the Voka site, Northern Estonia, seem to be a unique archive of natural palaeoenvironmental changes which occured there and left behind many sequences with a well preserved Late Pleistocene record in both waterlain and terrestrial environments. The importance of these sedimentary sequences is great indeed since they hold the key to palaeoenvironmental reconstructions of the Last Ice Age identified by many international projects as a major goal for future Quaternary geological research. The palaeoenvironmental development of the study area during the past-Eemian age is still unclear in many aspects but its resolution can be achieved by a multidisciplinary study of the stratigraphic sequences of the new Early-Middle Weichselian section at the Voka site. The proposed project concerns the most critical - chronostratigraphical and palaeoenvironmental - aspects of the Last Ice Age in Estonia. To begin solving of the existing problems it is important at the present stage: a) to elucidate the extent, timing and palaeoenvironmental structure of the Last Ice Age in Estonia; b) to perform reconstruction of the dynamics of palaeoenvironmental changes in Northern Estonia; c) to correlate the data obtained with the data known from deep-sea, ice-core and continental records; d) to ascertain stratigraphical position of the Karuküla deposits; e) to reveal the border marking the transition between Last Interglacial s. lato (OIS 5) and Last Ice Age (OIS 4); f) to elucidate the real age of some controversial palaeoenvironmental events in Estonia and the Baltic region. The expected result of the project is fundamentally new palaeoenvironmental information that can be particularly important for a further extension of the studies and for better understanding of the Last Ice Age palaeoenvironmental system in the Baltic sphere. The results obtained may have a significant impact on the reconstruction of the palaeoclimatic system in Estonia as well as in the whole Baltic region because for the first time in the history of Estonian Quaternary research the integrated large-scale palyno-chronostratigraphic investigations will be carried out to establish the Late Pleistocene geochronology and palaeoenvironmental changes well beyond the limits of radiocarbon.