"Sihtfinantseerimine" projekt SF0222598s03
SF0222598s03 "KEEMILINE SPEKTRAALFÜÜSIKA (1.01.2003−31.12.2007)", Tõnis Pehk, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut.
SF0222598s03
KEEMILINE SPEKTRAALFÜÜSIKA
SPECTROSCOPIC CHEMICAL PHYSICS
1.01.2003
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Sihtfinantseerimine
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP260 Tahke aine: elektrooniline struktuur, elektrilised, magneetilised ja optilised omadused, ülijuhtivus, magnetresonants, spektroskoopia1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)60,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP400 Füüsikaline keemia1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)30,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia10,0
AsutusRollPeriood
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituutkoordinaator01.01.2003−31.12.2007
PerioodSumma
01.01.2003−31.12.20034 690 000,00 EEK (299 745,63 EUR)
01.01.2004−31.12.20045 508 000,00 EEK (352 025,36 EUR)
01.01.2005−31.12.20055 508 000,00 EEK (352 025,36 EUR)
01.01.2006−31.12.20065 508 000,00 EEK (352 025,36 EUR)
01.01.2007−31.12.20075 920 200,00 EEK (378 369,74 EUR)
1 734 191,45 EUR

Keemilise spektraalfüüsika alal planeeritud uurimused on suunatud aine ehituse uurimisele tema interaktsioonide kaudu kiirgusega väga laias energiapiirkonnas atto-elektronvoltidest teraelektronvoltideni. Viimane lõik on seotud meie osalusega Higgsi bosoni ja barüonmassi tekke füüsika uurimisel Suure Hadronkiirendaja kollaboratsioonis CERN'is vastavalt 23.04.1996 kollaboratisooni lepingu sisule. Sellega ligidaselt seotud on sidusolekute omaduste ja olekuvektori kollapsi olemuse eksperimentaalne uurimine. Kondenseeritud faaside füüsikas on põhirõhk tahkiste ja vedelike tuumaresonantsil, eelkõige aga struktuuriuurimused struktuuri ja funktsionaalsuse vaheliste seoste leidmiseks tseoliitides, katalüüsis, magnetmaterjalides, ülijuhtides, kütuselementide ja patareide materjalides, orgaanilises keemias, proteoomikas ja funktsionaalses genoomikas. Esinevate nähtuste dünaamika mõistmiseks on kasutusel kvantkeemia meetodid 20-noodise skaleeruva superarvuti SGI Origin 2000 baasil. Teraherts-spektromeetria ja mitut liiki laserspektromeetria on samuti laialt kasutusel. Jätkub massispektromeetria mitmete vormide edasine arendamine ja laialdane kasutamine põhiliste rakendustega kõrge energia ja tahkisefüüsika uuringutes, ning järjest enam biokeemias ja ainejälgede määramisel koos moodsa kromatograafiaga. Kogu uurimuste interakteeruv süsteem on seotud Ph.D. kraadiõppega ja Eesti ettevõtete huvide ning kollaboratsioonilepingute täitmisega.
The planned activities are centered upon studies of the structure of matter through interactions with radiation over a broad energy  range from Atto-eV to Tera-eV. The latter involves participation in Higgs boson and baryon mass creation physics at the Large Hadron Collider project at CERN according to the 23.04.1996 collaboration contract. Closely related are experimental studies into the physics of entanglement and state vector collapse. In condensed phase physics the main emphasis is on NMR, mostly structural studies of structure/function relations in zeolites, catalysis, magnetic materials and superconductors, fuel cell materials, in organic chemistry, in proteomics and functional genomics. For lattice dynamics, quantum chemistry methods are used, based on our scalable 20-node SGI Origin 2000 supercomputer. Terahertz spectroscopy, laser spectroscopy and various forms of mass spectrometry are developed and widely used with applications in solid state and high energy physics, in biochemistry and trace analysis together with modern chromatography.