"Muu" projekt AI FUR 23.04.12-8
AI FUR 23.04.12-8 "KAJAKi projekt „Looduslike ressursside kasutamisviisid ja ümbritseva mõtestamine keskkonnaajaloo perspektiivist" (1.05.2012−1.09.2013)", Ulrike Plath, Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut.
TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll nr 15
AI FUR 23.04.12-8
KAJAKi projekt „Looduslike ressursside kasutamisviisid ja ümbritseva mõtestamine keskkonnaajaloo perspektiivist"
Project of the Centre for Environmental History "The ways of using natural resources and conceptualization of surrounding from the perspective of environmental history"
KAJAKi projekt „Looduslike ressursside kasutamisviisid ja ümbritseva mõtestamine keskkonnaajaloo perspektiivist"
1.05.2012
1.09.2013
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaH270 Ühiskonna ja majanduse ajalugu 6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)30,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaH280 Kohalik ja piirkondlik ajalugu, ajalooline geograafia alates keskajast 6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)40,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaH340 Arheoloogia6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)30,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituutkoordinaator01.05.2012−01.09.2013
AsutusRiikTüüp
Tallinna ÜlikoolEesti Vabariikülikool
PerioodSumma
01.05.2012−01.09.20137 500,00 EUR
7 500,00 EUR
TLÜ uuringufond

Projekti eesmärkideks on 1)uurida loodusressursside kasutamist, kultuuri ja looduskeskkonna vastastikuste suhete haavatavust ning ümbritseva mõtestamist inimeste poolt Eesti alal ning Balti- ja Läänemere regioonis pikas ajaloolises ja võrdlevas perspektiivis alates muinasajast kuni tänapäevani, tehes seda interdistsiplinaarses koostöös arheoloogide ja ajaloolaste ning teiste piirnevate distsipliinide esindajatega, 2)tugevdada ning arendada Eesti keskkonnaajaloo õpetamist ja uurimist Tallinna Ülikoolis ja Eestis tervikuna, 3)korraldada kirjanduse publitseerimist pidades silmas nii õppetööd kui ka vajadust tutvustada keskkonnaajaloolist mõtet laiemale Eesti lugejaskonnale, 4)jätkata igakuiseid KAJAKu seminare, mis on avatud huvilistele üle Eesti, 5)valmistada ette Eesti-poolne osalus taotlemaks koostööd 2013.aastal avatavates Euroopa ühisprojektides (HERA jt) ning korraldada pärast positiivse osalusotsuse saamist aktiivne tegevus COST projektis, mille eesmärk on tugevdada keskkonnaajaloo uuringuid Läänemere regioonis.
Project objectives are 1) to investigate the use of natural resources, vulnerability of relations between cultural and natural environment and conceptualisation of surrondings by the people on the territory of Estonia and the Baltic and the Baltic Sea region, in a long historical and comparative perspective, from ancient times until today, doing it in interdisciplinary collaboration between archaeologists and historians, and other adjacent disciplines representatives 2) to strengthen and develop the teaching and research of the Estonian environmental history in Tallinn University and Estonia as a whole, 3) organize publishing of literature in the light of both the teaching and the need to introduce environmental history to wider Estonian audience, 4) to continue the monthly KAJAKu workshops, which are open to enthusiasts all over Estonia, 5) prepare for Estonia's participation in the joint European projects (HERA, etc.) opened as of 2013. and to arrange active participation in activities of the COST project, which aims to strengthen the research on the environmental history of the Baltic Sea region, after receiving a positive confirmation on participation.
KirjeldusProtsent
Alusuuring60,0
Katse- ja arendustöö40,0