"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF5736
ETF5736 "Jooksiklaste ja kiletiivalistest parasitoidide esinemine erinevates kultuurides sõltuvalt kasvatustehnoloogiast ning põllu äärealadest (1.01.2004−31.12.2007)", Anne Luik, Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.
ETF5736
Jooksiklaste ja kiletiivalistest parasitoidide esinemine erinevates kultuurides sõltuvalt kasvatustehnoloogiast ning põllu äärealadest
Occurrence of carabids and hymenopterous parasitoids in different crops depending on growing technologies and field locations.
1.01.2004
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB435 Põllumajanduse ajalugu4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)100,0
PerioodSumma
01.01.2004−31.12.2004200 000,00 EEK (12 782,33 EUR)
01.01.2005−31.12.2005190 588,24 EEK (12 180,81 EUR)
01.01.2006−31.12.2006194 400,00 EEK (12 424,42 EUR)
01.01.2007−31.12.2007199 200,00 EEK (12 731,20 EUR)
50 118,76 EUR

Tulevatele põlvedele eluks sobiliku keskkonnakvaliteedi säilitamiseks tuleb kõikides majandusharudes, kaasaarvatud põllumajandus, üle minna loodushoidlikumatele tehnoloogiatele. Taimekasvatuses tähendab see mullaharimise vähendamist ja nii mineraalväetiste kui pestitsiidide kasutamise olulist piiramist või nendest hoopis loobumist (mahepõllumajandus). Taimekahjustajate arvukuse regulatsiooni saab taolistes tingimustes saavutada eelkõige nende looduslike vaenlaste osatähtsuse tõstmisega, nii et need suudaksid hoida kahjustajate arvukust allpool kahjustuse ökonoomilist läviväärtust. Taimtoiduliste putukate looduslike vaenlastena mängivad võtmerolli röövtoidulised jooksiklased ning kiletiivalistest parasitoidid. Tundmaks ja arusaamaks ning oskamaks neid soodustada kahjurite arvukuse regulatsioonis tuleb teada , millisec liigid ja missuguse ohtriusega erinevates agrotsönoosides esinevad. Selle selgituseks viiakse uurimused läbi erinevate tehnoloogiatega tootmistingimustes (muidu pole võimalik hinnata põllu suuruse ning äärealade mõju) eri kultuuridel (suvi- ja taliraps, järgnev teravili) ja marjakultuuridest vaarikal tegemaks kindlaks: -kuidas mõjutab kasutatav agrotehnika (mullaharimine, , väetamine, kasutatavad taimekaitse meetmed ja eelkultuur jne.) jooksiklaste ning kiletiivalistest parasitoidide liigilist koosseisu ning esinemissagedust, -kuidas mõjutab põllu suurus ning põldu ümbritsevad äärealad uuritavate rühmade liikide koosseisu ja nende ohtrust, -milline on uuritavate kasurite mõju fütofaagidele eri kultuurides ning kasvatustehnoloogiate korral. Eeltoodud aspektide tuvastamine võimaldab anda hinnaguid kultuuri jaoks sobivaima kasvatustehnoloogia, ala suuruse ja servade osas, soodustamaks kasurite esinemist agrotsönoosides
To preserve the quality of environment for the life of the coming generations, it is necessary to develop new sustainable technologies in all the branches of economy including agriculture..In plant cultivation it means that the use of mineral fertlizers and pesticides should be significantly limited or even entirely given up (organic agriculture). In these conditions the regulation of the pest density must be achieved primarily by increasing the importance of natural enemies in agrocenosis so that they might keep the number of pests below the economic damage threshold. In agroecosystems the key beneficial insects are carabids and hymenopterous parasitoids. For promotion beneficial insects it is important to know their taxonomic composition and biology in different cropping system conditions. In Estonia the hymenopterous parasitoids have been very poorly studied. The aim of present study is to establish: -? the influence of agrotechnology (tillage, fertilization, plant protection methods etc) on the species compostion and the population density of carabids and parasitoids, ? the influence of the size of the fields and their edges on both - the species composition and the density of population of carabids and parasitoids, ? how carabids and parasitoids are influencing the key pests of studied crops ( spring and winter oilseed rape, winter wheat, raspberry). In all the crops three different technologies (conventional, integrated and organic) will be used. The establishment of the above given aspects will allow us to assess which cultivation technology and field margins are promoting parasitoids and predators presence in agrocenosis.Results enable us to give recommendations for cropping and landscape designing so that the role of carabids and hymenopterous parasitoids is increasing in plant protection.