See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Muu" projekt BW
BW "Merehoovuste rakendamine Läänemere merenduse keskkonnahoidlikuks haldamiseks (BalticWay)" (1.01.2009−30.11.2011); Vastutav täitja: Tarmo Soomere; Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut; Finantseerija: BONUS; Eraldatud summa: 506 460 EUR.
BW
Merehoovuste rakendamine Läänemere merenduse keskkonnahoidlikuks haldamiseks (BalticWay)
The potential of currents for environmental management of the Baltic Sea maritime industry (BalticWay)
The potential of currents for environmental management of the Baltic Sea maritime industry (BalticWay)
1.01.2009
30.11.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
välisleping
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnikaT220 Tsiviilehitus, Hüdrotehnoloogia, avameretehnoloogia, pinnasemehhaanika 2.1. Ehitusteadused (ehitusprojekteerimine, ehitustehnika, tööstus- ja tsiviilehitus ning teised seotud teadused)35,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia35,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnikaT300 Veetransporditehnoloogia2.1. Ehitusteadused (ehitusprojekteerimine, ehitustehnika, tööstus- ja tsiviilehitus ning teised seotud teadused)30,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikoolkoordinaator01.01.2009−30.11.2011
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituutkoordinaator01.01.2009−30.11.2011
AsutusRiikTüüp
BONUS
PerioodSumma
01.01.2009−30.11.20117 924 377,00 EEK (506 460,00 EUR)
506 460,00 EUR

Projekti eesmärgiks on meretranspordi ja mere- ning rannikualade tööstusliku kasutamisega seonduvate keskkonnariskide oluline vähendamine ning nimetatud tööstusharude poolt mere elurikkusele ning eriti tundlikele ökosüsteemidele avaldatava mõju minimeerimine mere dünaamika targa rakendamise kaudu. Keskseks sihiks on arendada välja teaduslikult põhjendatud platvorm uut tüüpi väikese maksumusega tehnoloogia meretranspordi, rannikutehnika ning avamere tööstuslike struktuuride keskkonnahoidlikuks planeerimiseks ja haldamiseks. Tehnoloogia võimaldab planeerida keskkonnaohtlikke tegevusi sellistele mere- ja rannaaladele, mille puhul oht tundlikele aladele on väikseim. Tehnoloogia toetub merehoovuste omaduste praktilisele kasutamisele, eelkõige lühiajalise hoovustranspordi mustrite identifitseerimisele ja rakendamisele võimaliku reostusega seonduvate riskide analüüsil. Selliste mustrite olemasolu tõttu varieerub ohtlike ainete transpordi intensiivsus erinevate merealade vahel laiades piirides. Tehnoloogia rajaneb asjaolul, et ohtlike ainete transport mõnedelt mere- ja rannikualadelt (nn. väikese riskiga alad) tundlikesse piirkondadesse on vähetõenäoline. Keskkonnariskide minimeerimine saavutatakse merealade ruumilise planeerimise kaudu, paigutades keskkonnaohtlikud tegevused minimaalse riskiga aladele. Väikese riskiga alade leidmine on klassikalise reostuslevi probleemi pöördülesanne. Selle matemaatilises mõttes väga keeruka ülesande lahendamiseks kasutatakse hoovuste matemaatilise modelleerimist, klassikalise reostuslevi arvutamise metoodikat ja klassikalise riskianalüüsi võtteid. Selliste alade määratlemiseks analüüsitakse statistiliste meetoditega suure hulga klassikalise otsese reostuslevi ülesande üksiklahendite – reostuse leviku trajektooride – ansambleid. Saadud tulemusi kontrollitakse eksperimentaalselt Soome lahe tingimustes. Analüüsitakse väikese riskiga alade püsivust, omadusi ja nende kasutamise sotsiaal-majanduslikke eeliseid. Tehnoloogia esimese etapina vaadeldakse taoliste alade määratlemist Soome lahe ja Läänemere lõunaosa tingimustes laevaliiklusega seonduva keskkonnareostuse levimise kontekstis. Praktiliselt väljundiks on soovitused laevaliikluse planeerimiseks.
The proposal aims at a substantial decrease of marine-industry-induced environmental risks and impacts on bio-diversity, particularly on fragile ecosystems. The core objective is to develop a scientific platform for an innovative low-cost technology of environmental management of shipping, offshore, and coastal engineering activities. The technology will be applied to place dangerous activities in areas, an accident in which will have a minimum threat to vulnerable areas. Our approach makes use of the existence of semi-persistent current patterns that considerably affect the properties of pollution propagation: the probability of transport of dangerous substances from different open sea areas to the vulnerable areas is largely different. For certain regions (areas of reduced risk) this probability is relatively small. The location of areas of reduced risk will be established numerically and verified experimentally. A combination of the classical risk analysis with novel mathematical methods (such as inverse methods) will be applied to identify the persistence, properties, and potential effect of such areas, and to establish generic criteria for their existence. Based on existing results, we concentrate on the Gulf of Finland and the Darss Sill. As a first step we consider the consequences of current-induced propagation of oil spills released from ships, aiming to route ships along the least dangerous paths, much like dangerous transports on land follow predefined routes.
KirjeldusProtsent
Alusuuring20,0
Rakendusuuring30,0
Katse- ja arendustöö50,0