See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Muu" projekt TA1915
TA1915 "Riigid, kodanikud ja hargmaistumine (1.06.2015−31.12.2018)", Leif Kalev, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut.
TA1915
Riigid, kodanikud ja hargmaistumine
States, citizens and transnationalisation
Riigid, kodanikud ja hargmaistumine
1.06.2015
31.12.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
TLÜ Riigiteaduste Instituudi toetus (instituudi uuringufond)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.13. RiigiteadusedS170 Poliitikateadused, administreerimine 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.90,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS213 Sotsiaalstruktuuride uuringud5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.10,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituutkoordinaator01.06.2015−31.12.2018
PerioodSumma
01.06.2015−31.12.20187 740,00 EUR
7 740,00 EUR

Uurimisprojekt keskendub riigivõimu ja kodanike võimaluste ja rollide teisenemisele seoses hargmaistumisega ning laiemalt üleilmastumisega. Inimeste seadusliku piiriülese liikuvuse ja rände laienemine toob kaasa võimaluste ja praktikate muutuse, samuti teiseneb subjektsus riigi suhtes (vt nt Kivisto, Faist 2010, Bohman 2010). Samas kohandub ka riigivõim (vt nt Sorensen 2004), kasutades erinevaid valitsemisstrateegiad hargmaisuse, kodakondsuse ja seadusliku rände korraldamiseks, samuti rände kontrolliks ning ebaseadusliku rände tõkestamiseks. Projekti käigus selgitatakse hargmaise teisenemise suundumusi ja võimalikke mõjusid riiklusele, poliitikale, valitsemisele ja kodanikeühiskonnale. Uuritakse hargmaiste inimeste kodakondsuspraktikate ja identiteetide muutumist, kodanikeühiskonna arengut, samuti riikide kodakondsus-, rände-, hargmaisus- ja diasporaapoliitikaid ning nende seoseid suveräänsuse ja demokraatia teisenemisega. Sellega jätkab projekt varasemat EL-i 7. raamprogrammi projekti Trans-Net (Piireületavus, ränne ja teisenemine: rände piireületavuse mitmetasandiline analüüs) ning arendab edasi selle uurimistulemusi, ent keskendub enam poliitikale ja valitsemisele.
The research project focuses on the transformations in the opportunities and roles of citizens and nation state institutions due to transnationalisation and internationalisation. The expansion of the legal cross-border movement and mobility entails changes in the opportunities of people and transformations of citizenship. At the same time also state institutions adjust to changes, making use of various governance strategies to manage transnationalism, citizenship and legal migration but also to control migration and impede illegal migration. The project explores the trends of transnational transformations and its possible impacts on statehood, politics, governance and civic society. In particular, the focus is on the changes in citizenship practices and identities of transnational individuals, the civic society, but also the citizenship, migration, transnationalism and diaspora policies as well as their relationships to the transformation of sovereignty. The project activities include further work to synthesise and develop the theories and analytical frameworks on statehood, citizenship and transnationalisation. Empirical work includes both utilisation of empirical data gathered in Trans-net project and collecting and utilising new data, e.g. the interviews and other materials gathered during the postdoctoral project of Mari-Liis Jakobson. Possibly, also doctoral and master students are engaged to further process and elaborate the material. The research project continues the EU 7th framework programme project Trans-net (Transnationalisation, Migration and Transformation: Multi-Level Analysis of Migrant Transnationalism) and elaborates its scientific results but focuses more on politics and governance.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0