"Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus" projekt MOBJD124
MOBJD124 "Loomade sotsiaalne käitumise kognitiivne ja keskkondlik kontekst: biosemiootiline vaade (1.08.2017−31.08.2018)", Filip Jaroš, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, filosoofia ja semiootika instituut.
MOBJD124
Loomade sotsiaalne käitumise kognitiivne ja keskkondlik kontekst: biosemiootiline vaade
Social behavior of animals in a cognitive and environmental context: a biosemiotic perspective
1.08.2017
31.08.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.1. FilosoofiaH150 Eriteaduste filosoofia 6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)50,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH352 Grammatika, semantika, semiootika, süntaks 6.2. Keeleteadus ja kirjandus20,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB380 Loomaetoloogia ja -psühholoogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt30,0
PerioodSumma
01.08.2016−31.08.201838 809,87 EUR
38 809,87 EUR

Uurimisprojekti eesmärk on välja arendada uus biosemiootiline lähenemine loomade sotsiaalse käitumise ja kognitsiooni uuringutele. Erinevalt võrdleva psühholoogia ja kognitiivse etoloogia juhtivatest teooriatest, keskendub see looma taju toimimise, liigispetsiifilise sotsiaalse struktuuri, looma ümbritseva keskkonna tingimuste ja uurija epistemoloogia vastastikusele seotusele. Uus teoreetiline perspektiiv sünteesib Tartu semiootikat ja etoloogia konstruktivistlikke lähenemisi. Projekti rakendatavust näitlikustatakse kahe juhtumiuuringu läbi: šimpanside sotsiaalse kognitsiooni uuringud laborites ja kasside heaolu loomade varjupaikades. Juhtumiuuringud seostavad projekti inimese-loomade suhte ja loomade heaolu aktuaalsete probleemidega.
The project aims to develop a new biosemiotic understanding of the social behavior and cognition of animals. In contrast to leading theories in the fields of comparative psychology and cognitive ethology, it pinpoints the interdependency between workings of animal minds, species-specific social structure, environmental settings of scrutinized animals, and the epistemology of the researchers. A novel theoretical perspective merges the Tartu interpretation of semiotics and constructivist approaches to ethological studies. Applications of our approach are demonstrated in two case studies: laboratory research of social cognition in chimpanzees and the welfare of cats in animal shelters. These studies provide connection to current issues regarding human-animal relations and animal welfare.
Uurimistöö jagunes kahte ossa: teoreetiline uurimus šimpanside sotsiaalsest kognitsioonist ja empiiriline uurimus kasside heaolust ja pidamistingimustest Eesti loomavarjupaikades. Esimene juhtumiuuring keskendus šimpanside sotsiaalse kognitsiooni modelleerimisele laboritingimustes ja liikidevaheliste interaktsioonide rollile inimestest hooldajate ja uurijatega. Lähtudes Tartu biosemiootika koolkonnast töötati välja uudne multikonstruktivistlik kirjeldusmudel, mis liitis uurimuste empiirilised tulemused (nt. jagatud intentsionaalsus), uurijate individuaalsed ontoloogilised suhtumised ja nende aluseks olevad teadustraditsioonid. Lahendamaks teise juhtumiuuringu eesmärke, keskenduti linlaste seisukohtade võrdlemisele vabalt liikuvate kasside ja kodukasside suhtes ning loomavarjupaikade rollile inimeste ja kasside vahelise zoosemiootilise dünaamika kujunemisele Eesti linnades. Kokkuvõttes osutus, et valdav suhtumine hulkuvatesse kassidesse kui kahjuritesse, hulkuvate kasside institutsionaliseeritud järelevalve ning kassidele keskkonnariskide omistamine tekitasid suurt survet vabalt liikuvatele kassidele. Laialdane praktika kasse steriliseerida omas nende heaolule eritüüpi mõju. Projekti tulemusi esitati kolmes konverentsis ja töötoas (Tartu semiootika suvekool, Gatherings in Biosemiotics, Multispecies City: Diversity, Communication, Conflicts), kaks artiklit on aktsepteeritud avaldamiseks rahvusvahelistes eelretsenseeritavates ajakirjades (Web of Science, Scopus) ja üks on hiljuti avaldamiseks esitatud (Web of Science).