"Muu" projekt Lep11048
Lep11048 "Vihmausside arvukus ja liigiline mitmekesisus Kuusiku Katsekeskuse katsepõllul (13.06.2011−8.12.2011)", Mari Ivask, Annely Kuu, Sander Kutti, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Keskkonnakaitse õppetool .
Lep11048
Vihmausside arvukus ja liigiline mitmekesisus Kuusiku Katsekeskuse katsepõllul
Earthworm abundance and diversity in soil of experimental field in Kuusiku Testing Centre
Vihmausside arvukus ja liigiline mitmekesisus Kuusiku Katsekeskuse katsepõllul
13.06.2011
8.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB280 Loomaökoloogia1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt50,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB390 Taimekasvatus, aiandus, taimekaitsevahendid, taimehaigused 4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)25,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB410 Mullateadus, põllumajanduslik hüdroloogia 4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)25,0
AsutusRiikTüüp
Põllumajandusuuringute Keskus
PerioodSumma
13.06.2011−08.12.20112 170,00 EUR
2 170,00 EUR
siseriiklik leping

Vihmausside arvukus ja mitmekesisus hinnati Kuusiku Katsekeskuses asuval katsepõllul eesmärgiga selgitada välja mitmesuguste mahepõllumajanduses kasutatavate tehnoloogiate mõju vihmaussikoosluse parameetritele. Töö toimus MAK seire ja hindamise kompleksuuringu raames.
Assessment of earthworm abundance and diversity in soil of the experimental field in Kuusiku Testing Centre to evaluate the impact of several technologies of organic farming on the earthworm communities. The study was carried out in frames of the complex study of the monitoring and evaluation of the RDP measures.
KirjeldusProtsent
Alusuuring50,0
Rakendusuuring50,0