"Muu" projekt G3613
G3613 "Erinevat tüüpi järvede bio-optiliste parameetrite tsüklilise varieerumise määr ja mõjufaktorid (1.01.1999−31.12.2002)", Helgi Arst, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut.
ETF3613
G3613
Erinevat tüüpi järvede bio-optiliste parameetrite tsüklilise varieerumise määr ja mõjufaktorid
Cyclic variation of the bio-optical parameters of lakes and respective influencing factors
Erinevat tüüpi järvede bio-optiliste parameetrite tsüklilise varieerumise määr ja mõjufaktorid
1.01.1999
31.12.2002
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia50,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikoolpartner01.01.1999−31.12.2002
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituutpartner01.01.1999−31.12.2002
AsutusRiikTüüp
Sihtasutus Eesti Teadusfond
PerioodSumma
01.01.1999−31.12.200264 000,00 EEK (4 090,35 EUR)
4 090,35 EUR
Eesti Teadusfond - > ETF uurimistoetus

Hinnatakse Tallinna linna antropogeense koormuse voimalikku moju tema piirimail asuvatele veekogudele, püüdes ühtlasi tuvastada vees toimuvate bio-optiliste protsesside tsüklilisust. Selleks viiakse kolme aasta jooksul läbi regulaarseid bio-optilisi mootmisi kolmes Tallinnaga külgnevas ja (vordlusmaterjali kogumiseks) kahes eemalasuvad järves. Uurimisobjektideks on Ülemiste, Harku ja Maardu järved Tallinna piirimail ning Paukjärv ja Mähuste järv Aegviidus. Tehakse veepealseid ja veealuseid kiirgusmootmisi in situ, moodetakse veetemperatuuri ja vees lahustunud hapnikku ning analüüsitakse veeproove (vees sisalduvate ainete määramine, suunatud kiirguse norgenemiskoefitsiendi spektrid). Uuritakse vaatlusaluste veekogude bio-optiliste karakteristikute muutlikkust ja seoseid veealuse valgusvälja ning bioloogiliste protsesside tsüklilisuse vahel. Projekti ühe osa moodustab ''jääprogramm'', mille raames määratakse uuritavate järvede jää peegelduskoefitsiente ja optilist läbilaskvust ning moodetakse valgusvälja jää all. Vaatlusaluste järvede ökoloogilist seisundit hinnatakse eraldi iga aastaaja jaoks. Veealuse kiirgusrezhiimi (veealuse kiiritustiheduse päevases ja sesoonsed käigud eri sügavustes) hindamiseks töötatakse välja pool-empiiriline mudel.
The main objectives of the work are the estimation of the possible influence of the human impact on the lakes neighbouring with the city of Tallinn, and the investigation of the cyclic variation of the bio-optical properties of natural waters. During three years regular measurements are carried out in lakes Ülemiste, Harku, Maardu (all near the city of Tallinn) and (for comparison of the results) in lakes Paukjärv and Mähuste in Aegviidu. The program of investigations consists of (a) incident and underwater solar radiation measurements, (b) water temperature and dissolved oxygen, (c) determination of the concentrations of optically active substances in the water, (d) spectrofotometrical data processing of the water samples. The variations of the bio-optical characteristics and their mutual relationships with underwater light field and biological activity of water are investigated. An important part of the project are winter-time measurements (albedo and transmittance of the snow+ice cover, light field under the ice). A semi-empirical model for calculating the underwater light regime is developed.
KirjeldusProtsent
Alusuuring20,0
Rakendusuuring80,0