"Muu" projekt VA16034
VA16034 (No: 2082/RO) "Pikaealiste rdionukliidide kasutamine Balti Arteesiabasseini (BAB) põhjavee , sh soolase reliktvee (brines) iseloomustamiseks ja dateerimiseks (13.07.2016−21.01.2021)", Rein Vaikmäe, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, Isotoop-paleoklimatoloogia osakond.
No: 2082/RO
VA16034
Pikaealiste rdionukliidide kasutamine Balti Arteesiabasseini (BAB) põhjavee , sh soolase reliktvee (brines) iseloomustamiseks ja dateerimiseks
Application of long lived Radionuclides for characterizing and dating the groundwaters and brines in the Baltic Artesian Basin (BAB)
Application of long lived Radionuclides for characterizing and dating the groundwaters and brines in the Baltic Artesian Basin (BAB)
13.07.2016
21.01.2021
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP470 Hüdrogeoloogia, geoplaneering ja ehitusgeoloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia100,0
AsutusRiikTüüp
Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur/International Atomic Energy Agency
PerioodSumma
13.07.2016−21.01.20210,00 EUR
0,00 EUR
Välisprojekt

Isotoopmeetodite ja põhjavee dünaamika modelleerimise kombineeritud rakendamisega täiendatakse ja uuendatakse teadmisi Balti Arteesiabasseini sügavate veekomplekside põhjavee, sh reliktse soolase vee, geneesi ja dünaamika kohta . Hapniku ja vesiniku stabiilseid isotooopide ning radiosüsiniku 14C ja triitiumi 3H analüüse kasutatakse BAB piirkondades, kus senistes uuringutes isotoopanalüüsi andmeid ei ole kasutatud. Projekti põhi eesmärk on aga alles hiljaaegu kasutusvalmiks saanud pikaealiste radionukliidide kui isotoopsete vanusetrasserite ja väärisgaaside isotoopide (Krüpton-81,Kloor-36,Heelium-4 jt.kasutamine koos põhjavee dünaamika modelleerimisega, et paremini mõista ja hinnata sügavate põhjaveekomplekside kasutamise võimalusi joogi-ja tarbevee pikaajaliste reservuaaridena.Selle projekti lähteteabena kasutatakse meie varasemate uuringute tulemusi, sh esimesi KR-81 dateeringute tulemusi BAB piirkonnas(Gerber et al.,2016, publitseerimisel ). Meie teadmiste kohaselt oli see esimene põhjavee Kr-81 uuring, milles Kr-81 aktiivsused olid allpool detekteeritavuspiiri, mis on praegu 2% atmosfääri Kr-81/Kr suhtest.BAB reliktse soolase põhjavee kompleksne keemilise- ja isotoopkoostise uuring ning gaaside kontsentratsioonid ja vanuse määrang viitasid, et see vesi võis formeeriuda kunagise merevee aurustumisel, aga kuna järeldused tuginesid vaid 7 puurkaevu andmetele, siis vee täpsema päritolu selgitamine nõuab täiendavaid uuringuid, mis ongi kõnealuse projekti kavas.
Estimation of groundwater age through the combined use of isotope methods and groundwater flow modelling will be used for developing the knowledge on the genesis and dynamics of groundwater and brines in deep aquifers over the Baltic Artesian Basin. Stable oxygen and hydrogen isotopes as well asCarbon-14 and tritium analyses will be used for areas not studied previously by isotopic methods.The main focus of this project, however, will be application of the recently available long-lived radionuclides, isotope age tracers and noble gases (Krypton-81, Chlorine-36, Helium-4, etc…), coupled with groundwater flow modelling to better understand and assess deep groundwater systems as long-term source of water supply. As the baseline knowledge fort his project we`ll use the results of our earlier research including the recent results of the first application of Krypton -81 datings in the BAB area ( Gerber et al 2016 submitted to G&CA). To our knowledge, this was the first groundwater study with Kr-81 activities below the detection limit of currently 2% of the atmospheric Kr-81/Kr ratio. Combination of chemical and stable isotope composition of the brine, noble gas concentrations and dating results favors evaporative enrichment of seawater However some uncertainities about the brine formation processes remained as this study was based on the data of only seven deep wells!T hose open questions would be answered in the course of current proposed project. A number of new deep wells in southern part of the BAB (In Lithuania and Eastern part of the BAB (in Russia ) will be included in this project.
TegevusProtsent
Alusuuring100,0