See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Horisont 2020 programm" projekt MSVMJ18458R
MSVMJ18458R (SEP-210505324) "Kasv Innovatsioon Heaolu Tootlikkus" (1.01.2019−30.06.2022); Vastutav täitja: Jaan Masso; Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, majandusteaduskond (partner); Finantseerija: Euroopa Komisjon; Eraldatud summa: 210 000 EUR.
SEP-210505324
MSVMJ18458R
Kasv Innovatsioon Heaolu Tootlikkus
Growth Welfare Innovation Productivity
GROWINPRO
1.01.2019
30.06.2022
Teadus- ja arendusprojekt
Horisont 2020 programm
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.12. MajandusteadusS180 Majandus, ökonomeetrika, majandusteooria, majanduslikud süsteemid, majanduspoliitika5.2 Majandusteadus ja ärindus100,0
PerioodFinantseerija poolt eraldatud summa
01.01.2019−30.06.2022210 000,00 EUR
210 000,00 EUR

Juba enne Suurt majandussurutist hakkas Teise maailmasõja järgset kolme aastakümmet iseloomustanud silmatorkavalt edukate sotsiaalmajandusliku kasvu režiimide aeg otsa lõppema. Viimast iseloomustas tehnoloogilise innovatsiooni, tootlikkuse kasvu, sissetulekute jaotuse ja kogunõudluse vahelise sujuva kooskõla murdumine. Uue tõhusa kasvurežiimi tärkamise märgid on vaevumärgatavad ning sissetulekute ja tootlikkuse kasv on aeglane eriti Euroopas. Projekti eesmärgiks on uurida selle kasvu aeglustumise põhjuseid ja välja pakkuda integreeritud poliitikapakett, mis võimaldaks kaasava ja heaolu suurendava kasvu säilitamist, mis oleks seejuures ka vastupidav kliimamuutuste ja elanikkonna vananemise suhtes. Teatud mõttes käesolev projekt esindab varasema eduka H2020 projekti ISIGrowth (http://www.isigrowth.eu/) nn diagnostilise harjutuse süvendatud käsitlust. Paljudes muudes aspektis antud projekt laiendab varasema projekti uurimistöö fookust, adresseerides innovatsiooni, tootlikkuse ja majanduskasvu interaktsiooni kogu ulatuses, ja seda neljandat tööstusrevolutsiooni läbi elavas maailmas, kus globaliseerumise protsessid on halvendanud ebavõrdsuse mustreid üle erinevate riikide ja sotsiaalsete gruppide. Kokkuvõttes uurib projekt läbivalt raha-, fiskaal- ja ülesandele orienteeritud poliitikate mõjusid stimuleerimaks tootlikkuse ja toodangu kasvu. Uurimismeeskond koosneb juhtivatest rahvusvahelistest teadlastest innovatsiooniökonoomika, tööstusharude dünaamika, ökonomeetria, agendi-põhise makroökonoomika ja avaliku sektori valitsemise valdkonnas. Projektis on oluline rahvuslike statistikaametite kaasatus arendamaks uusi andmestikke ja mõõdikuid. Väljatöötatavad poliitikasoovitused saavad põhinema soliidsele mikro-, meso- ja makrotaseme analüüsile, arvestades seejuures alati tagasisideseoseid Schumpeteri-stiilis pakkumispoolse dünaamika ja keinsistliku nõudluspoolse dünaamika vahel. Välja pakutavate poliitikate olulisust ja adekvaatsust testitakse interaktsioonis terve hulga huvirühmadega nii Euroopa institutsioonidest, tsiviilühiskonnast kui ka äriringkondadest.
Well before the Great Recession, the strikingly successful socio-economic regime of growth of the three decades after WWII came to an end as the smooth matching among technological innovation, productivity growth, income distribution and aggregate demand increasingly broke down. However, a new virtuous regime is hardly emerging and growth of income and productivity remains sluggish especially in Europe. The project is meant to investigate the causes of the slowdown and to propose an integrated policy package able to sustain an inclusive and welfare-enhancing process of growth resilient to climate change and population ageing. In some respects, the proposal represents the deepening of the ‘diagnostic exercise’ we have undertaken in a very successful H2020 project: ISIGrowth http://www.isigrowth.eu/. In many others it extends the scope of the investigation, fully addressing the whole thread of the interaction among innovation, productivity, and growth in a world possibly undergoing a' IV Industrial Revolution', wherein globalization exacerbated the diverging patterns of value distribution among countries and social groups. Together, it will thoroughly study the effects of monetary, fiscal and missionoriented policies in stimulating productivity and output growth. The team comprises leading international scholars ranging from economics of innovation, industrial dynamics, econometrics, agent-based macroeconomics, and public governance. Crucially a group of National Statistical Offices will join the research, also developing new data and measurements. The policy recommendations will be grounded on solid micro-, meso- and macro analyses, always accounting for the feedbacks between Schumpeterian (supply side) dynamics and Keynesian (demand side) ones. The relevance and adequacy of the proposed policies will be continuously challenged by the interaction with a whole set of stakeholders belonging to European Institutions, civil society, and business.
KirjeldusProtsent
Alusuuring100,0
AsutusRollRiikTüüpKommentaar
BUNDESANSTALT STATISTIK OESTERREICHpartnerSaksamaa Liitvabariik
CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEKpartnerMadalmaade Kuningriik
FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUESpartnerPrantsuse Vabariik
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICApartnerItaalia Vabariik
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVENpartnerBelgia Kuningriikülikool
OSTERREICHISCHES INSTITUT FUR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG VEREINpartnerAustria VabariikTA asutus
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO koordinaatorItaalia Vabariikülikool
ZENTRUM FUER EUROPAEISCHE WIRTSCHAFTSFORSCHUNG GmbHpartnerSaksamaa LiitvabariikTA asutus
UNIVERSITAET BIELEFELDpartnerSaksamaa Liitvabariikülikool
UNIVERSITEIT MAASTRICHTpartnerMadalmaade Kuningriikülikool
UNIVERSITY COLLEGE LONDONpartnerSuurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriikülikool
UNIVERZA V LJUBLJANIpartnerSloveenia Vabariikülikool