See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF7299
ETF7299 "Laste sotsialiseerumine ja kehaline aktiivsus: longituuduuring" (1.01.2008−31.12.2011); Vastutav täitja: Lennart Raudsepp; Tartu Ülikool, Kehakultuuriteaduskond; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 44 636 EUR.
ETF7299
Laste sotsialiseerumine ja kehaline aktiivsus: longituuduuring
Children's socialization into physical activity: a 3-year longitudinal study
1.01.2008
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
3. Terviseuuringud3.8. SporditeadusS273 Kehaline kasvatus ja motoorika, sport 3.3. Terviseteadused (tervishoid, sotsiaalmeditsiin, hügieen, õeteadus, epidemioloogia)100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Kehakultuuriteaduskondkoordinaator01.01.2008−31.12.2011
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2009−31.12.2009172 800,00 EEK (11 043,93 EUR)
01.01.2010−31.12.2010172 800,00 EEK (11 043,93 EUR)
01.01.2011−31.12.201111 043,60 EUR
44 635,56 EUR

Käesoleva uurimuse põhieesmärkid on: 1) välja selgitada kas ja millisel määral mõjutab vanemate kehaline aktiivsus ja uskumused lapse kehalise kompetentsuse suhtes lapse enda kehalise kompetentsuse taju ja kehalist aktiivsust. 2) välja selgitada vanematepoolse sotsiaalse toetuse ning eakaaslaste kehalise aktiivsuse mõju laste liikumisaktiivsusele. Uurimuse käigus testitakse järgmisi tööhüpoteese: H1: vanemate ja parima sõbra kehaline aktiivsus mõjutab otseselt lapse aktiivsuse taset (mudelkäitumise hüpotees) H2: vanemate uskumused lapse kehalise kompetentsuse suhtes mõjutavad lapse kehalist aktiivsust vahendatuna lapse enda kompetentsusetaju poolt. H3: lapse kehalise kompetentsuse taju mõjutab vahetult kehalise aktiivsuse taset. H4: vanematepoolne sotsiaalne toetus mõjutab vahetult lapse kehalist aktiivsust. H5: perekonna sotsiaal-majanduslik staatus on seotud laste kehaise aktiivsusega Vaatlusalusteks on Tartu ja Tallinna üldhariduskoolide õpilased. Longituuduuringu algne valim on 5. klasside õpilased ning lihtjuhuvalimi suuruseks on planeeritud 900-1200 õpilast. Uuringus kasutatud metoodikad võimaldavad hinnata perekonnapoolsete tegurite, samuti kehalise kompetentsuse tajumise ja perekonna sotsiaalmajandusliku staatuse mõju laste kehalise aktiivsusele. Saadavad tulemused omavad lisaks teoreetilisele tähtsusele ka praktilist väljundit noorukite kehalise aktiivsuse taseme suurendamiseks mõeldud terviseprogrammide planeerimisel. Omades rohkem informatsiooni nende tegurite kohta, mis mõjutavad indiviidi tervisekäitumist (kehalist aktiivsust) on võimalik planeerida ja ellu viia vastavasuunalisi sekkumisprogramme.
The main purpose of this project is to investigate the extent to which parents’ PA behaviours and beliefs about their child’s physical competence could predict the child’s own self-perceptions of competence and PA participation. The second purpose of the study is to examine the influence of parental social support on children’s PA participation. The following hypotheses will be tested: Hypothesis 1: parents’ and best friend PA is presumed to directly affect their child’s PA through a role modelling effect. Hypothesis 2: parental beliefs about their child’s physical competence is presumed to indirectly affect the child’s PA through an effect on the child’s perceived physical competence. Hypothesis 3: children’s perceived physical competence is expected to predict their own PA. Hypothesis 4: the social support from the parents predicts directly child’s PA. Hypothesis 5: socioeconomic status of the family predicts child’s PA The subjects in the present study will be children and their parents and best friends from the schools of Tartu and Tallinn. The sample population included 900-1200 schoolchildren studied annually from the Grades 5 to 8 (ages 11 to 14). Quantitative methods (questionnaires) will be used to evaluate parental, socioeconomic ja psychological determinants of children's physical activity. Objective empirical data will help us to plan and implement a family-based interventions for increasing students physical activity participation.