See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF7790
ETF7790 "Dünaamiline zoosemiootika ja loomade representatsioonid (1.01.2009−31.12.2013)", Timo Maran, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond.
ETF7790
Dünaamiline zoosemiootika ja loomade representatsioonid
Dynamical zoosemiotics and animal representations
1.01.2009
31.12.2013
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.4. KultuuriuuringudH352 Grammatika, semantika, semiootika, süntaks 6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskondkoordinaator01.01.2009−31.12.2013
PerioodSumma
01.01.2009−31.12.2009185 472,00 EEK (11 853,82 EUR)
01.01.2010−31.12.2010185 520,00 EEK (11 856,89 EUR)
01.01.2011−31.12.201111 857,20 EUR
01.01.2012−31.12.201211 857,20 EUR
47 425,11 EUR

Grandiprojekt lähtub Thomas A. Sebeoki teaduslikust pärandist, kes formuleeris zoosemiootika uurimissuuna 1960. aastatel sünteesides keelesemiootikat, kommunikatsiooniteooriat, etoloogiat ja J. von Uexkülli omailmaõpetust. Uurimisprojekt arendab välja dünaamilise, interdistsiplinaarse ja analüüsipõhise lähenemise zoosemiootikale. Keskseks uurimisteemaks on loomade ja inimese bioloogiliste ja semiootiliste seoste ja sarnasuste representeerimise kujunemislugu, erinevad vormid ja dünaamika kultuuris. Projektiga rakendatakse teaduslik potentsiaal, mis on TÜ semiootika osakonnal T. A. Sebeoki zoosemiootilise raamatukogu näol. Projekt integreerib humanitaar- ja loodusteadusi seostades kultuuriliste representatsioonide uurimise loomade kommunikatsiooni uuringutega. Uurimise lähtekohaks on arusaam, et inimesed ja teised loomad jagavad nii semiootilist aktiivsust keskkonna ja üksteisega suhestumisel kui ka bioloogilist kehastumust. Kommunikatsiooni käsitledes keskendutakse kontekstuaalsetele aspektidele, analüüsitakse muutuvaid kommunikatsioonisuhteid, sarnasussuhteid kommunikatsioonis, eneseväljendamist ja emotsioonivajadust loomadel. Kultuuriliste representatsioonide uurimises arvestatakse: a. inimese bioloogilist loomust (nt kehalisus, ruumisuhted, eri meeled); b. teiste loomade semiootilist ja kommunikatiivset loomust tähenduste loojate ja kasutajatena. Uurimisprojekti põhieesmärkideks on: 1. klassikalise zoosemiootika teooria reinterpreteerimine ja arendamine, Sebeoki zoosemiootilise raamatukogu läbitöötamine; 2. semiootika vahendite väljatöötamine kultuuri piire ületava suhestumise analüüsiks ja näidete praktiline analüüs; 3. kirjanduses, müütides ja visuaalses kultuuris loomade kujutamiseks kasutatud vormide ja semiootiliste strateegiate uurimine; 4. keskkonna ja konteksti hõlmamine loomade ja inimese vahelise kommunikatsiooni kirjeldamisse, muutuvate kommunikatsiooniliste suhete käsitlemine zoosemiootika uurimisobjektina. Projekti praktiliseks väljunditeks on publikatsioonid zoosemiootika teooriast ja kommunikatsioonist; loomade kujutamisstrateegiatest kirjanduses ja visuaalses kultuuris; Uexkülli omailmateooria rakendamine konkreetsete näidete analüüsil; zoosemiootika lugemiku avaldamine rahvusvahelises kirjastuses; mimikri semiootika uurimuste arendamine ingliskeelseks monograafiaks; rahvusvahelise zoosemiootika konverentsi korraldamine Tartus. Perspektiivseks rakenduseks on zoosemiootika kasutamine loomaaiauuringutes koostöös Tallinna Loomaaiaga.
The research project departs from the legacy of Th. A. Sebeok who formulated the paradigm of zoosemiotics in the 1960s by synthesizing language semiotics, communication theory, ethology and J. von Uexküll’s Umwelt theory. The project develops an interdisciplinary, dynamic and analysis-based approach to zoosemiotics. The focus is on the history, dynamics and different forms of representations of biological and semiotic relations and resemblances between humans and animals. The project puts to use the scientific potential of Th. A. Sebeok’s zoosemiotic library, housed by Department of Semiotics. The project integrates approaches of humanities and natural sciences by connecting the study of cultural representations with studies of animal communication. The starting point for the research is the recognition of the traits common to humans and other animals: biological embodiment and semiotic activity in their relations with each other and with the environment. In studying communication, attention will be paid to contextual aspects, resemblances, changing communicative relations and needs for self-representation and emotions in animals. In studying cultural representations our approach acknowledges: a) the biological nature of humans (embodiment, spatial relations, biological senses); b) the semiotic and communicative nature of other animals as meaning generating subjects. The main objectives of the research project are: 1. reinterpreting and elaborating classical zoosemiotic theory, working with and analyzing T. A. Sebeok’s zoosemiotic library; 2. developing semiotic tools for analyzing sign relationships that extend beyond the limits of culture; practical analysis of sample cases; 3. studying semiotic strategies and evolution of representative forms used for depicting animals in myths, literature and visual culture; 4. including environment in the analysis of communication between humans and animals; regarding changing communicative relationships as an object for zoosemiotic research. The practical results of the project will include using Umwelt theory in practical analyses; publications on zoosemiotic theory and representations of animals in literature and visual culture; publication of a monograph on semiotics of mimicry in English; compilation of a reader on zoosemiotics; organizing an international zoosemiotic conference. A prospective outcome of the grant project is the application of zoosemiotics in visitor studies in cooperation with Tallinn Zoo.