"Personaalse uurimistoetuse rühmagrant" projekt PRG537
PRG537 (PRG537) "Krüptogaamide kasvav roll ökosüsteemide produktiivsuses soojenevas ja niiskenevas kliimas (1.01.2019−31.12.2023)", Ülo Niinemets, Eesti Maaülikool.
PRG537
Krüptogaamide kasvav roll ökosüsteemide produktiivsuses soojenevas ja niiskenevas kliimas
Increasing contribution of cryptogams to primary productivity of ecosystems in warmer and more humid climates
1.01.2019
31.12.2023
Teadus- ja arendusprojekt
Personaalse uurimistoetuse rühmagrant
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB310 Soontaimede füsioloogia 1.6 Bioteadused30,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB290 Süstemaatiline botaanika, taksonoomia, morfoloogia, fütogeograafia, kemotaksonoomia, mittesoontaimede füsioloogia 1.6 Bioteadused70,0
AsutusRollPeriood
Eesti Maaülikoolkoordinaator01.01.2019−31.12.2023
PerioodSumma
01.01.2019−31.12.2019200 000,00 EUR
200 000,00 EUR

Globaalne kliimamuutus põhjalaiuskraadidel, k.a. Eestis, tähendab tulevikus soojemaid lühema lumikatte kestusega talvi, pikemat kasvuperioodi ning tänu kasvavale sademete hulgale ka kõrgemat õhuniiskust ja suuremat mullavee kättesaadavust. Antud projekti käigus kontrollitakse peamist hüpoteesi, et need muutused suurendavad eriti oluliselt krüptogaamide, eelkõige sammalde ja samblike produktiivsust. Kuna krüptogaamide osakaal paljude ökosüsteemide produktiivsuses on väga suur, 10-90% põhjalaiuskraadidel, siis eeldatavalt näitavad antud projekti tulemused, et ulatuslike maismaa-alade primaarne produktsioon kasvab kliimamuutuste tõttu palju suuremal määral kui senini arvatud. Antud töö annab samuti uudset informatsiooni krüptogaamide stressitolerantsuse ja biogeensete lenduvate ühendite emissioonide kohta, täiendades sellega oluliselt arusaama taimestiku rollist suureskaalalistes biosfääri-atmosfääri vastasmõjudes (aerosoolide, pilvede teke).
Global environmental change in northern latitudes is associated with warmer winters, including extension of snow-free periods and growing season length, and enhanced air humidity and soil moisture availability due to greater precipitation. The current project tests the main hypothesis that these changes particularly strongly enhance the productivity of cryptogams, in particular mosses and lichens, that benefit the most from increased humidity and warmer winters, and that the overall share in total ecosystem productivity due to cryptogams increases in future forests. As the result, the productivity of northern ecosystems, especially forests is expected to increase much more than currently predicted. The study also provides novel insight into stress resistance of cryptogams and quantifies the contribution of cryptogams to the total release of biogenic volatile organic compounds, thereby advancing the understanding of vegetation role in large-scale biosphere-atmosphere relationships.