"Personaalse uurimistoetuse stardigrant" projekt PSG305
PSG305 (PSG305) "Tõhus osalusdiskursus: osalejate kogemused kaasatusest lastekaitse hindamiste praktikates (1.01.2019−31.12.2022)", Karmen Toros, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut.
PSG305
Tõhus osalusdiskursus: osalejate kogemused kaasatusest lastekaitse hindamiste praktikates
Effective participatory discourse: Experiences of participants' engagement in the context of child protection assessment practices
1.01.2019
31.12.2022
Teadus- ja arendusprojekt
Personaalse uurimistoetuse stardigrant
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS215 Sotsiaalsed probleemid ja heaolu, sotsiaalkindlustus5.9 Teised sotsiaalteadused40,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS214 Sotsiaalsed muutused, sotsiaaltöö teooria5.9 Teised sotsiaalteadused30,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS210 Sotsioloogia 5.4 Sotsioloogia30,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituutkoordinaator01.01.2019−31.12.2022
PerioodSumma
01.01.2019−31.12.201946 875,00 EUR
46 875,00 EUR

Viimase aastakümne jooksul on rahvusvahelisel tasandil üha enam kõlapinda kogunud lapse heaolu hindamine ning lapse ja pere kaasamine hindamisprotsessi. Eestis on seda valdkonda vähe uuritud, eelkõige klientide kogemusi. Samas abivajavate laste arvu kasvuga on tõstatunud ka vajadus teostada rohkem hindamisi, mille põhjal langetada edasisi sekkumisotsuseid. Projekti fookuses on rakendusuuring osaluse ja kaasamise diskursustest lastekaitsetöö hindamisprotsessis. Põhiküsimuseks on välja selgitada teenusekasutaja (pere, sh laps) tõhusad kaasamist toetavad tegurid. Uurimistulemused võimaldavad toimivamate viiside leidmist laste ja perede kaasamiseks hindamisprotsessi, laiemas perspektiivis kvaliteetsema hindamissüsteemi arendamisele Eestis.
Since Estonia regained its independence in 1991, social work has been reborn as a profession. However, little is known about how workers in this newly invigorated profession engage with their clients. This project is dedicated to carrying out a research project on effective participatory discourse in the context of child protection assessment practices. The primary aim of this research is to explore the experience of engagement within the context of child protection practice by listening to participants’ voices to understand what facilitates engagement between families and child protection workers. The results of this study will help practitioners select appropriate strategies to engage families in the assessment process. Furthermore, this study will improve worker skills and organisational processes for more effective family engagement, which enables increasing the quality of service delivery and in turn contributes to strengthening the child welfare system.