See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF6558
ETF6558 (ETF6558) "Mäendusriskide haldamise kontseptsioon ja meetodid (1.01.2006−31.12.2009)", Jüri-Rivaldo Pastarus, Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond.
ETF6558
Mäendusriskide haldamise kontseptsioon ja meetodid
Concept and methods of risk management in mining
1.01.2006
31.12.2009
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.14. Tootmistehnika ja tootmisjuhtimine601 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskondkoordinaator01.01.2006−31.12.2009
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007153 600,00 EEK (9 816,83 EUR)
01.01.2006−31.12.2006153 600,00 EEK (9 816,83 EUR)
01.01.2008−31.12.2008153 600,00 EEK (9 816,83 EUR)
01.01.2009−31.12.2009147 456,00 EEK (9 424,16 EUR)
38 874,65 EUR

Maavarade kaevandamine on tekitanud ja tekitab tulevikus hulgaliselt tehnilisi, majanduslikke, ökoloogilisi ja juriidilisi probleeme. Nende probleemide lahendamiseks on otstarbekas kasutada riskide haldamise meetodeid, sest traditsiooniliste teooriate ja meetodite kasutamine ei anna soovitud tulemusi. Ohtlike olukordade ärahoidmine võrreldes nende tagajärgede likvideerimisega on moraalsem, eetilisem ja majanduslikult kasulikum. Riskide haldamise meetodi eeliseks on see, et ta võimaldab hinnata juba projekteerimise käigus olevaid projekte ja kõrvaldada seal olevad puudused. Ta annab informatsiooni kaevandamisest ja nende mõjudest keskkonnale ning võimaldab ettevõtte juhtkonnal vastu võtta adekvaatseid poliitilisi ja strateegilisi otsuseid. Riskide haldamise meetod on väga tõhus ja võimas vahend keeruliste tehniliste, majanduslike ja keskonnakaitseliste probleemide lahendamiseks maavarade kaevandamisel. Tema kasutamise otstarbekust on näidanud maailmapraktika. Riski haldamise meetodeid käsitletakse maailmas ja Eestis erinevates tööstusharudes, kuid viited mäenduslike probleemide lahendamiseks on tagasihoidlikud. Sellepärast on otstarbekas töötada välja riskide haldamise kontseptsioon ja meetodid mäenduses Eesti põlevkivitööstuse näitel. Andmed, mis on kättesaadavad ja põhinevad pikaajalise kaevandamise kogemustel Eesti põlevkivitööstuses (40...50 aastat ja 100 ruutkilomeetrilisel pindalal asub üle 400 väljatud kambriploki), loovad hea aluse riskide kontseptsiooni ja meetodite väljatöötamiseks ning kasutamiseks mäenduslike ja keskkonnakaitseliste probleemide lahendamiseks. Projekt käsitleb järgmisi riskide haldamise probleeme: kaevandatava ploki püsivus, veekihtide käitumine ja nende mõju ümbritsevale keskkonnale; maavara väljamine ja transport; investeeringud. Uuringuid riskide haldamise ja kontseptsiooni väljatöötamiseks alustatakse väljatud kambriplokkide andmete alusel. Kuna kaevandamise tulemused ja mõju keskkonnale on teada, siis on lihtne kontrollida saadud tulemuste adekvaatsust ja vajadusel väljatöötatud metoodikat täpsustada. Järgmiseks etapiks on uute - töösse minevate kambriplokkide riskide haldamise metoodika täpsustamine Estonia ja Viru kaevanduse tingimustes, kus kasutatakse käesoleval hetkel olevat kamberkaevandamise tehnoloogiat. Viimaseks etapiks on riskide haldamise kontseptsiooni ja metoodika väljatöötamine kasutatava kaevandamisviisi moderniseerimisel ja uute tehnoloogiate väljatöötamisel. Väljatöötatud riskide haldamise kontseptsioon ja meetodid, mis on välja töötatud Eesti põlevkivitööstuse näitel, on kasutatavad teistes geoloogilistes tingimustes, kus on kasutusel kamberkaevandamisviis ja rakendatavad ka teiste kaevandamistehnoloogiate korral.
Mining causes a large number of technical, economic, ecological and juridical problems. It is suitable to use risk management methods for this purpose. Conventional theories do not enable to solve these problems. Prevention of the hazardous situations is more moral, ethical and economical than facing the adverse consequences. In the stage of design, risk management gives the possibility to determine negative consequences and to work out the methods of their mitigation. Risk management methods give the information about mining and its influence on the environment. Having received the information, management of a mine can come to adequate political and strategic decisions. Risk management is a very powerful tool to solve the complicated mining problems. In the world and Estonia, there is used the risk management methods in different branch of industry, but there are not many references on the mining problems. It is suitable to elaborate the concept and methods of risk management in mining, based on the data of Estonian oil shale industry. The data which have become available in the last 40...50 years concern experience obtained at about 400 mining blocks on the area of 100 km square. They give good bases for elaboration of the concept and methods of risk management, and for using the results for solving the mining and environmental problems. Project deals with following risk management problems: stability of a mining block, behavior of the aquifer and their influence on the environment; extraction of mineral resources and haulage; investments. The mining blocks in mined out area provides a good bases for elaboration of the concept and methods of the risk management. As the consequences of the mining and its influence on the environment are known, it is possible to improve the quality of the elaborated methods. For determination of the efficiency and adequacy of the elaborated methods, risk management for new, designed mining blocks in mines Viru and Estonia will be performed. The current mining technology - room-and-pillar mining with blasting will be used. The next problem is to work out the risk concept and methods for new technology in the stage of design as a case study in Estonian oil shale mines. The elaborated risk management conception and methods will be usable in different geological conditions, where the room-and-pillar mining system is used, and by unlike mining technologies.