"Muu" projekt V232
V232 "EL INTERREG IIIb projekt ''Tuuleenergia Balti mere regioonis - planeerimine, ehitamine ja investeerimine'' (11.11.2003−15.08.2004)", Olev Liik, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Kõrgepingetehnika õppetool.
V232
EL INTERREG IIIb projekt ''Tuuleenergia Balti mere regioonis - planeerimine, ehitamine ja investeerimine''
EU INTERREG IIIb project ''Wind energy in the BSR - Planning, Construction and Investment''
EU INTERREG IIIb project ''Wind energy in the BSR - Planning, Construction and Investment''
11.11.2003
15.08.2004
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.17 Energeetikaalased uuringudT140 Energeetika 2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.8. Elektrotehnika ja elektroonikaT190 Elektrotehnika 2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)50,0
AsutusRiikTüüp
EL INTERREG IIIb
PerioodSumma
11.11.2003−15.08.20041,00 EEK (0,06 EUR)
0,06 EUR
muu - > välisleping

"Projekti peamine eesmärk on vähendada arengu erinevusi Balti mere äärsetes riikides järgmistes aspektides: 1. Vahetada projektide kogemusi; 2. T&A, regionaalsete ja kohalike omavalitsuste ja eraettevotluse vorgustikeloomine üldiseks järelejoudmiseks Euroopa standarditele; 3. Investeerimispotentsiaali uurimine; 4. Elektrituulikute tootmise ja käitamise ebavordse arengu vähendamine Balti mere regioonis (BMR); 5. Kaasaaitamine BMR konkurentsivoime tostmisele EL ja globaalses kontekstis; 6. Kaasaaitamine kohaliku energiavarustuse parendamisele; 7. Kaasaaitamine innovatiivsete näidete väljatöötamisele jätkusuutliku energiatootmise jaoks; 8. Riikliku ja kohaliku majanduse tugevdamine; 9. Panuse andmine BMR integreeritud potentsiaali kasutamisele BMR säästvaks arenguks; 10. Erinevate sihtgruppide opetamise ja ametipraktika läbiviimise potentsiaali näitamine; 11. Kaasaaitamine sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonna-alaste eesmärkide elluviimisele."
The project makes a contribution to reduce the development differences within the BSR regarding the following aspects: 1.Exchanging project experiences. 2.The Building up of network structures (R&D, regional and local authorities, private economy) for a general catch-up with European standards. 3.Discovering investment potentials. 4.The reduction of inequalities in production and operation of wind energy converters in the BSR. 5.Helping to increase the competitiveness of the BSR within the EU and the global context. 6.Helping to improve the local energy supply. 7.Helping to develop innovative examples for sustainable energy production as an answer to de-industrialisation and regression. 8.Strengthening the national and local economy. 9.Contribution to the integral usage of the BSR-potentials for the sustainable development of the BSR. 10.Showing potential for education and job training for different target groups. 11.Helping social, economic and ecological aims to be put through.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring70,0
Katse- ja arendustöö30,0