See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Euroopa regioonidevahelise koostöö programm INTERREG" projekt 9PA1-MANURE
9PA1-MANURE (R057) "Täiendatud sõnnikustandardid taimetoiteainete kestlikuks haldamiseks ja heitete vähendamiseks. (1.10.2017−31.12.2019)", Kalvi Tamm, Eesti Taimekasvatuse Instituut.
R057
9PA1-MANURE
Täiendatud sõnnikustandardid taimetoiteainete kestlikuks haldamiseks ja heitete vähendamiseks.
Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions
Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions
Manure Standards
1.10.2017
31.12.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Euroopa regioonidevahelise koostöö programm INTERREG
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB390 Taimekasvatus, aiandus, taimekaitsevahendid, taimehaigused 4.4 Põllumajanduslik biotehnoloogia10,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusT420 Põllumajandustehnika, põllumajandusmasinad, põllumajanduslike hoonete ehitus4.4 Põllumajanduslik biotehnoloogia10,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.5 Maateadused ja nendega seotud keskkonnateadused80,0
AsutusRollPeriood
Eesti Taimekasvatuse Instituutkoordinaator01.10.2017−30.09.2019
AsutusRiikTüüp
INTERREG Baltic Sea Region
PerioodSumma
01.10.2017−30.09.2019103 602,50 EUR
103 602,50 EUR

Põllumeestel, nõustajatel, riigiasutustel ning seadusloomes puuduvad ühtsed rahvusvahelised juhised, mille abil määrata sõnniku koguseid ja omadusi. Sellised andmed oleks rakendatavad nii riiklikult kui rahvusvaheliselt, näiteks: • ettevõtete-põhine toitainete arvestus koos sõnniku kasutamise kavadega ja • pikaajalistes tegevuskavades, mis suunaksid sõnnikut kasutama senisest jätkusuutlikumal viisil. Tegevused Uued sõnnikurakendused sisaldavad kahte valikut sõnniku koguse ja omaduste määramiseks: • ühised sõnnikuproovide võtmise ja analüüsimise metoodikad ettevõtete jaoks, koos nõutavate andmete kogumisega sõnnikukäitluse kohta; • ühised metoodikad sõnniku koguste ja omaduste arvutamiseks loomast, laudast ja hoidlast väljuva sõnniku korral, sellega kaasneb ka kalkulaatorrakendus (Exceli-põhine või eraldiseisev rakendus). Lisaks koostatakse soovitused ühise toiteainete arvestusmeetodi koostamiseks, sellega kaasneb ka Exceli-põhine kalkulaatorrakendus. Täpsemad tegevused: 1) ühine uute sõnnikujuhikute arendamine ja kontrollimine Läänemereriikide pilootettevõtetes; 2) selgitatakse keskkondlikku ja majanduslikku mõju pilootettevõtetes ja pikaajaliste tegevuskava instrumentide osas nii ettevõtte, riigi kui Läänemere piirkonna tasandil; 3) kasutajatele koostatakse selged juhendid arvestades nii toiteainete arvestuse kui pikaajaliste tegevuskavade vajadusi ja 4) kavandatakse riikidesiseseid ja -vahelisi tegevusi uute sõnnikurakenduste juurutamiseks. Kõik tegevused viiakse läbi projektis osalevate partnerite ja assotsieerunud organisatsioonide ja teiste oluliste teadus-, põllumajandus-, nõuande- ja poliitikaid kujundavate organisatsioonide tihedas koostöös. Kõigi sihtrühmade vajadusi arvestatakse ja sõnnikurakenduste juurutamine toimub ühiselt. Kõik tegevused viiakse läbi projektis osalevate partnerite ja assotsieerunud organisatsioonide ja teiste oluliste teadus-, põllumajandus-, nõuande- ja poliitikaid kujundavate organisatsioonide tihedas koostöös. Kõigi sihtrühmade vajadusi arvestatakse ja sõnnikurakenduste juurutamine toimub ühiselt. Juhendid publitseeritakse nii inglise kui osalevate riikide riigikeeltes ja levitatakse riikide siseselt projekti üritustel, publikatsioonides ja interneti vahendusel. Proovivõtmise kohta koostatakse juhendav film, kus demonstreeritakse proovivõtmise protseduuri praktikas. Uute sõnnikustandardite rakendamine kui ühiselt kokkulepitud vahend sõnnikuandmete jaoks oodatavasti parandab sõnniku kasutamise tõhusust ja seega parandab toiteainete taaskasutust ning vähendab toiteainete kandumist Läänemerre, nii nagu see on vajalik ringlusmajanduses.
Objective Animal manure is a valuable source of nutrients and organic matter. However, agricultural nutrient input into the Baltic Sea remains high with significant risk of emissions from manure use esp. in regions of dense animal production. Manure use should be enhanced, but the basis for its use both in practical farming and in regulation is not harmonized. Policymakers, authorities, farmers and advisory lack a tool to improve manure use in a transnationally equal and jointly accepted way. There are no common basis and guidelines for determining manure quantity and quality (i.e. manure standards). Still, this data is vital for both national and transnational uses e.g. - in farm-specific nutrient bookkeeping with manure fertilization plans and - in policy instruments directing manure use to more sustainable practices Activities The main output of MANURE STANDARDS is new, transnationally equal manure tools to be used by the target groups in enhancing practical manure management and use, and in providing comparable data for manure-related policy instruments. The new manure tools will include two options for determining manure quantity and quality: 1) Joint guidelines for manure sampling and analysis on farms, with required data collection on manure management; 2) Joint guidelines for calculating manure quantity and quality ex animal, housing and storage, incl. a calculator software (an Excel-based or a separate application). Moreover, recommendations for a joint method for nutrient bookkeeping will be made, incl. an Excel-based calculator. More specifically: 1) the new manure tools will be jointly developed and validated on BSR pilot farms, 2) their environmental and economic impact will be assessed on pilot farms and in chosen policy instruments, incl. farm, national and BSR level, 3) clear guidelines for users will be made, considering esp. the needs of nutrient bookkeeping and policymaking, and 4) country-specific and transnational actions towards implementation of the new manure tools will be planned. All activities will be performed in close cooperation between the partners, associated organizations and other nationally relevant organizations from research, farming, advisory and policymaking. The needs of each target group will be taken into account and the piloting of the manure tools will be done together. The guidelines will be published in English and in national languages and disseminated nationally via project events, articles in different types of publications, social media and internet. The sampling procedure will also be complemented with an instruction film, demonstrating the sampling procedure in practice
„Manure standards“ projekti peamiseks väljundiks on koostada rahvusvahelised ühtlustatud juhised sõnnikukäitluse juhtimiseks. Nende abil saavad sihtrühmad parandada sõnnikukäitluse tõhusust ja koguda võrreldavaid andmeid sõnnikuga seotud pikaajaliste tegevuskavade jaoks
http://www.luke.fi/manurestandards/en/frontpage/
AsutusRollRiikTüüpKommentaar
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut