See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6744
ETF6744 (ETF6744) "Keelepuuteooria ja mõned leksikaal-semantilised väljad (värvid, inimene). (1.01.2006−31.12.2009)", Urmas Sutrop, Eesti Keele Instituut.
ETF6744
Keelepuuteooria ja mõned leksikaal-semantilised väljad (värvid, inimene).
Language family tree theory and some lexico-semantic fields (colours, the human being).
1.01.2006
31.12.2009
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistika601 6.2. Keeleteadus ja kirjandus100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Keele Instituutkoordinaator01.01.2006−31.12.2009
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.2006204 000,00 EEK (13 037,98 EUR)
01.01.2007−31.12.2007204 000,00 EEK (13 037,98 EUR)
01.01.2008−31.12.2008204 000,00 EEK (13 037,98 EUR)
01.01.2009−31.12.2009195 840,00 EEK (12 516,46 EUR)
51 630,40 EUR

Käesolev töö koosneb üldosast ja eriosast. Töö üldosa on välja kasvanud Fritz Thyssen Stiftungi poolt finantseeritud keelepuuteooria alasest uurimisprojektist „Stammbaumtheorie” (1999-2000). Töö üldosa on struktureeritud järgmiselt: mütoloogilised puud, varased puumudelid, esimesed kaasaegsed keelepuud, Schleicher ja Darwinilik pööre keeleteaduses, keelepuude teooria ja selle põhimõisted, soome-ugri keelepuud, geneetilised puud ning alternatiivsed mudelid (laineteooria, risomaatika, häiritus jt). Töö eriosas seotakse keelepuu teooria mõnede oluliste ja põnevate semantiliste väljadega nagu värvinimed ja inimest ning sugulussuhteid tähistavad sõnad. Semantilisi välju vaatlevad projekti raames kraadiõppurid. Vaatluse alla võetakse erinevatesse keelkondadesse (keelepuudesse) kuuluvad keeled Baltikumist Balkanini, näiteks eesti, soome, läti, vene, ukraina, tšehhi, bulgaaria, itaalia, ungari ja saksa keel ning eesti viipekeel. Küsitakse, kas uuritavad semantilised väljad ning nende kujunemine ja struktuur alluvad keelepuuteooriale või alternatiivsetele kontaktiteooriatele, kas need väljad on areaalsed, universaalsed või keelepuu-, s.t keelkonnaspetsiifilised.
This works consists of the general part and the special part. The general part of the work has evolved from the Fritz Thyssen Stiftung funded language-tree-theory focused research project „Stammbaumtheorie” (1999-2000). The general part of the work is structured as follows: mythological trees, earlier tree models, the first contemporary language trees, Schleicher and Darwinist turn in linguistics, the language trees theory and its basic concepts, Finno-Ugric language trees, genetic trees and alternative models (wave theory, rhizomatics, perturbation etc.). In the special part of the work, the language tree theory is associated with certain important and mind boggling semantic fields like the colour names and words denominating the human being and the kinship relations. The semantic fields are the responsibility of post-graduate students, within the project. Subjected to scrutiny are the languages belonging to different language families (language trees) from the Baltics to the Balkan area, e.g. Estonian, Finnish, Latvian, Russian, Ukrainian, Czech, Bulgarian, Italian, Hungarian and German, and the Estonian Sign Language. The researchers go on a quest to know whether the semantic fields under study and their formation and structure are to language tree theory or alternative contact theories, whether those fields are area specific, universal or language tree i.e. language family specific.