"Muu" projekt MLOFY07258R
MLOFY07258R "Euratom Fusion, Euratom-Tekes Euroopa tuumasünteesiprogrammi ühisuuringud (1.01.2008−31.12.2013)", Madis Kiisk, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut.
MLOFY07258R
Euratom Fusion, Euratom-Tekes Euroopa tuumasünteesiprogrammi ühisuuringud
Euratom Fusion, Contract of Association Euratom-Tekes
1.01.2008
31.12.2013
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP220 Tuumafüüsika 1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)100,0
AsutusRiikTüüp
Euroopa Komisjon
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.20134 179 000,00 EEK (267 086,78 EUR)
267 086,78 EUR
7. raamprogramm, EURATOM

2008.a. sõlmitud koostööleping Soome Tehnoloogia ja Innovatsioonialast tegevust finantseeriva asutuse Tekes ja Tartu Ülikooli vahel liitis Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi Soome assotsiatsioonilepingu Euratom-Tekes kaudu Euroopa Tuumasünteesiuuringute programmiga Euratom-Fusion. Projekti raames tegeletakse järgmiste uurimistöödega: 1) Kiiritusnähtused laia keelutsooniga funktsionaalmaterjalides - see projekt on keskendunud kristallide, keraamika, kilede, jm. kujul sünteesitud binaarsete ja kompleksoksiidide ning mõnede fluoriidide nii baas- kui rakendusuuringutele, mille hulgas tegeletakse kiirituskindlate materjalidega termotuumaenergeetika jaoks. Põhieesmärkideks on seletada footonite või kiirete osakestega kiiritamisel tekkivate ergastuste kulgu (alates 30 fs); kiiritusnähtuste mehhanisme eriti suure ergastustiheduse korral; luminestsentsi ja mittepõrkelise defektitekke efektiivsuse suurendamise/vähendamise väljavaateid. 2) Laseriga indutseeritud plasma spektroskoopial põhineva /in situ/ meetodi LIBS arendamine termotuumasünteesi reaktorite siseseintel toimuvate erosiooni- ja sadestamisprotsesside uurimiseks. Eesmärgiks on LIBSi kasutamine reaalajas diagnostikameetodina TOKAMA-reaktorite reaktorikambri plasmale eksponeeritud seinte erosiooni ja sadenemise jälgimiseks. Diagnostikameetodi väljatöötamine käib tihedas koostöös Soome Tekes, Hollandi FOM, Rumeenia MedC, Euroopa tuumasünteesiprogrammi Euratom-Fusion koordineeriva ühendusega EFDA (European Fusion Development Agreement) ning Euroopa tuumasünteesiprogrammi Euratom ühendatud uurimiskeskusega JET (Joint European Torus). 3) JET-reaktori divertori katteplaatide triitiumi sügavusprofiilmõõtmised kiirendi mass-spektromeetrilisel meetodil. Triitiumi kontsentratsioon sügavusprofiili lõikes on vajalik plasma ja reaktori sisekihi vahelise interaktsiooniprotsesside, triitiumi säilimise ja mobiilsuse ning triitiumi inventuuri määramiseks reaktoris. Projekti eesmärgiks on käivitada ioonkiirguse kiirekanal koos ioonkiirguse allika ja detektorisüsteemiga Bukarestis, Horia Hulubei nimelises Rahvuslikus Füüsika Tuumafüüsika Instituudis asuva 9 MV elektrostaatilisel tandemkiirendil, teha JET divertori kogu poloidaalsuunda katvad triitiumi sügavusprofiilmõõtmised ning mõõta erinevate puhastustehnoloogiate efektiivsust JETi divertori sisekatete triitiumist eemaldamisel. Projekt viiakse ellu tihedas koostöös Soome Tekes, Rumeenia MedC ning Läti assotsatsiooniga AEUL.
In 2008, a co-operation contract in order to join the European Fusion Research Programme Euratom-Fusion under the Finnsih Fusion Association Euratom-Tekes was signed between Finnish innovation funding agency Tekes and University of Tartu. Under the association Euratom-Fusion, the following activities are implemented: 1) Irradiation effects on wide-gap functional materials – activities have been concentrated to basic and applied research on crystals, ceramic, foils and other forms of synthesized binary and complex oxides. Among others, irradiation resistant materials used in fusion devices are to be studied. The aim is to understand and describe excitation development (in the range 30 fs and up) in the materials induced by photons or energetic particles; mechanism of irradiation effects in case of high excitation densities; future prospects in reduction of luminescence and non-elastic creation efficiency. 2) Development of laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) based detection technique for measurements of erosion and deposition on inner wall plasma facing tiles of fusion devices. The aim is to apply the technique as an on-line diagnostic method for detection of erosion and deposition processes in future fusion devices (ITER, stellarators). The work is carried out in close collaboration with Finnish Euratom-Tekes, Dutch Euratom-FOM, Rumanian Euratom-MedC, the coordinating association EFDA (European Fusion Development Agreement) within Euratom-Fusion programme and the Joint Research Centre JET (Joint European Torus) within Euratom-Fusion. 3) Tritium depth profile measurements of the JET divertor tiles by accelerator mass spectrometry (AMS). The aim is to study tritium depth profiles and concentration for characterizing plasma-wall interaction mechanisms, tritium retention and mobility as well tritium inventory in the tokamak. Within the research programme, a new dedicated beam line at the 9 MV electrostatic tandem accelerator, Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering, within Romanian Association MedC, has been set-up and tested. Full poloidal tritium depth profiles and the efficiency of laser cleaning techniques for JET divertor tiles will be measured. The work is carried out in close collaboration with Finnish Euratom-Tekes, Rumanian Euratom-MedC, Latvian Euratom-AEUL and the Joint Research Centre JET (Joint European Torus) within Euratom-Fusion.