"Personaalne uurimistoetus" projekt PUT1260
PUT1260 "Elutsüklit arvestav elektrimootorajamite optimeerimismetodoloogia (1.01.2016−31.12.2019)", Anouar Belahcen, Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut.
PUT1260
Elutsüklit arvestav elektrimootorajamite optimeerimismetodoloogia
Lifecycle Influenced Optimization Methodology for Electrical Motor-Drives
1.01.2016
31.12.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Personaalne uurimistoetus
Otsinguprojekt
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.8. Elektrotehnika ja elektroonikaT190 Elektrotehnika 2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)100,0
PerioodSumma
01.01.2016−31.12.201662 400,00 EUR
01.01.2017−31.12.201762 400,00 EUR
01.01.2018−31.12.201862 400,00 EUR
01.01.2019−31.12.201962 400,00 EUR
249 600,00 EUR

Projekti eesmärgiks on välja töötada elektrimootorajamite uus projekteerimismetodoloogia, mis võtab arvesse elektrimasinate ja -ajamite kogu elutsükli (tootmine, kasutamine, utiliseerimine) kõiki kulutusi. Seoses üldtuntud probleemidega looduslike fossiilkütuste ja taastumatute toorainete kasutamise tõttu on inimkonna jaoks saanud oluliseks loodusressursside kokkuhoid ja CO2 emissioonide mõju hindamine kliima soojenemise aeglustamiseks. Elektrotehnikas ja energeetikas on elektrimasinate ja –ajamite vastutus eelpool nimetatud aspektide parendamise suhtes suurim. Euroopas tarbivad elektrimootorajamid ligikaudu 30% kogu toodetud elektrienergiast, mille käigus emiteeritakse ligi 430 Mt CO2 aastas.
There is an increasing concern about energy and natural resources and the impact of CO2 emissions and misuse of the natural resources on the global warming and biodiversity. In Electrical Engineering, motor-drives consume 30% of electric energy in Europe emitting 427 Mt of CO2 per year. We propose to build an optimization procedure, which accounts for the whole life-cycle of the motor-drive, and includes the different phases of the ecodesign and their environmental impacts. Such a procedure will result in life-cycle energy and resource efficient designs and contribute to the protection of environment. The project includes building of different simulation tools, survey among the stakeholders and extensive use of distributed computation to achieve a sustainable design of a selected range and type of motor-drives.