See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF5810
ETF5810 "Euroopa ajalookirjutus ja rahvuslikud ajalood: Eesti ajalookirjutus 19. ja 20. sajandil" (1.01.2004−31.12.2008); Vastutav täitja: Aadu Must; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 50 636 EUR.
ETF5810
Euroopa ajalookirjutus ja rahvuslikud ajalood: Eesti ajalookirjutus 19. ja 20. sajandil
Representation of the Past: National Histories in Europe.Estonian History
1.01.2004
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaT510 Kronoloogia, vanusemääramise tehnoloogia6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskondkoordinaator01.01.2004−31.12.2008
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.2005198 117,65 EEK (12 662,03 EUR)
01.01.2004−31.12.2004190 000,00 EEK (12 143,21 EUR)
01.01.2006−31.12.2006202 080,00 EEK (12 915,27 EUR)
01.01.2007−31.12.2007202 080,00 EEK (12 915,27 EUR)
01.01.2008−31.12.20080,00 EEK (0,00 EUR)
50 635,78 EUR

.Projekt on orgaaniline osa Euroopa Teadusfondi ajalookirjutuse ajalugu uurimisprogrammist (Representation of the Past: National Histories in Europe) ning selle peamiseks tulemuseks on Eesti (Baltikumi) ajalugu kajastavate osade kirjutamine ja harmooniline sulatamine mitmeköitleisse Euroopa ajalookirjutuse ajaloo käsitlusse. See eeldab senistes Eesti ajaloo käsitlustes esitatud kontseptsioonide kõrvutamist teiste maade ajaloolaste töödega, konfliktsete probleemide ning (Euroopa ajalooteadmise fooniga võrreldes) tagasihoidlikult käsitletud teemade kaardistamist, erinevate seletuste väljaselgitamist ja analüüsimist (sh piiri- ja rahvusküsimused, ajalooteaduse objektiivsuse ja politiseerituse, riikliku tellimuse ja pluralismi küsimused, jne). Kesksel kohal on ajalooteaduse arengu ja uurimisinstitutsioonide, koolkondade, ka professionaalse ja amatöörajaloo vahekordade, uurimine. Projekti täitmisel kasutatakse Euroopa Teadusfondi programmis väljatöötatud uurimismetoodikat, toimub pidev publitseerimistöö, infovahetus ja diskussioon programmi kaasatud Euroopa maade ajaloolastega. Projekti eduka täitmise eelduseks on sellesuunaline eeltöö (sh prof T Rosenbergi juhendamisel teostatud uurimisprojekt "Eesti ajaloo histograafia"), samuti projekti täitjate hea erialane kvalifikatsioon, rahvusvahelistes projektides osalemise kogemus, vajalik võõrkeelte oskus. Igal aastal publitseeritakse projekti tulemustel põhinev teadusartiklite kogumik. Lisaks sellele avaldame artikleid Europrojekti temaatilistes kogumikes ja Euroopa eriala ajakirjades. Projekti tulemuseks on Eesti ajalooteaduse tugevam integreerumine Euroopa teadusruumi, peaks tihenema ka regionaalne koostöö (sh Läti, Leedu, ka Venemaa ajaloolastega, kes ei kuulu Euroopa Teadusfondi, kuid kaasatakse osaliselt meie kaasabil Balti regiooni ajalugu käsitlevasse diskussiooni). Projekti täitmisega kaasneb ka kaasaegsete uurimistöö metoodikate omandamine ja propageerimine Eesti ajalooteaduslikes väljaannetes, samuti projekti tulemuste rakendamist Tartu Ülikooli õppetöös.
This project is an organic part of the European Science Foundation (ESF) research programme Representation of the Past: National Histories in Europeand its main findings allow to write the sections to mirror Estonian (Baltic) history and its harmonious integration into the treatments of the history of the European historiography in several volumes. It presupposes contrasting the hitherto conceptions in the treatments of Estonian history with those in the works of historians of other countries, mapping difficult problems and (compared to the background of European historical science) conservatively-treated topics, eliciting and analysing various explanations (incl. border and national issues, objectivity and politicizing of the historical science, issues of government-placed orders and pluralism etc.). This project focuses on the research into the relationships between the development of the historical science and research institutions, schools as well as between those of professional and amateur histories. In fulfilling the project, the research methods worked out within the ESF programme will be used, continuous publishing of the results as well as the information exchange and discussions with the European historians cooperating in the frames of the programme are designed. For a successful execution of this project the results of the earlier research will be implemented (incl. Prof. T.Rosenberg'sresearch project on the historiography of Estonian history), likewise, the investigators' professionalism and experiences in international research projects and their knowledge of foreign languages will be counted on. Annually, a collection of papers based on the proposed research results will be published. Besides, we plan to publish papers in the thematic Europrojeci collections and European subject journals. The results of the project include a more effective integration of the Estonian historical science into the European research space, a closer regional partnership (incl. Latvian and Lithuanian as well as Russian historians, not participating in the ESF). The execution of the project goes hand in hand with the acquisition of modern research methods and along with it sharing the knowledge in Estonian historical publications and applying the research results in the study work in Tartu University.