"Mobilitas Pluss ERC õppevisiidi toetus" projekt MOB7-12
MOB7-12 "Õppevisiit MOB7-12 (5.06.2017−4.03.2018)", Ivo Leito, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut.
MOB7-12
Õppevisiit MOB7-12
Study visit MOB7-12
5.06.2017
4.03.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Mobilitas Pluss ERC õppevisiidi toetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP400 Füüsikaline keemia1.4 Keemiateadused100,0
PerioodSumma
05.06.2017−04.03.20181 500,00 EUR
1 500,00 EUR

Prof. Krossing (s 1968) on oma põlvkonna üks edukamaid füüsikalise keemia alaseid noori teadlasi Euroopas, tal oli (äsja lõppes 2017-03-31) ERC grant pealkirjaga "Unifiying Concepts for Acid-Base- and Redox-Chemistry: Development, Validation and Application of Absolute pH and pe Scales Culminating in the Protoelectric Potential Map" (Start date: 2012-04-01, End date: 2017-03-31) Ma olen temaga tuttav umbes 8 aastat ja see oli tegelikult Ingo Krossing, kes innustas mind tõsiselt mõtlema ERC grandi taotlemise peale. Tema teema on minu poolt kavandatava teemaga seotud (tegeleb muuhulgas samuti happelisuse temaatikaga), samas aga mitte konkureeriv (ei tegele katalüüsi ega reaktsioonide kiiruskonstantide mõõtmisega). Eeltööna visiidiks olen defineerinud järgmised põhilised probleemküsimused selle ERC AdG taotluse koostamisel: --- Kuidas esitleda taotluses skaala koostamise – st katalüsaatorite aktiivsuse võrdlemise – eksperimentaalset metoodikat, mis on sedavõrd uudne (mulle teadaolevalt ei ole sellisel moel mitte keegi üritanud seda teha), et on raskesti mõistetav. --- Millised võiksid olla need mudelreaktsioonid, mille mehhanism jääks suurusjärkudes erineva reaktsioonivõimega substraatide ja erinevate katalüütiliste aktiivsustega katalüsaatorite korral samaks. --- Kuidas eksperimentaalselt kindlaks teha mudelreaktsiooni mehhanismi muutumist või mitte- muutumist. Visiidi käigus on plaanis prof. Krossing'i ja tema grupi liikmete abiga neile küsimustele lahendused leida. Visiit algab üldise seminariga, millel ma esitan ettekande, kus ma selgitan taotluse põhiideed ja käesolevat seisu. Sellele järgneb üldisem diskussioon kogu grupiga. Teistel päevadel toimub töö juba kitsamates ringides, kaasates erinevaid inimesi või väiksemaid rühmasid prof. Krossing'i grupist.
Prof. I. Krossing (born 1968) is one of the most successful physical chemists of his generation in Europe. He was (until 2017-03-31) the holder of the following ERC Grant: "Unifiying Concepts for Acid-Base- and Redox-Chemistry: Development, Validation and Application of Absolute pH and pe Scales Culminating in the Protoelectric Potential Map" (Start date: 2012-04-01, End date: 2017-03-31) We know each other for 8 years and it was him who actually initiated me to think seriously about an ERC grant. His grant's topic is connected to my planned ERC AdG application (it also addresses acidity as a concept) but does not compete with it (it does not involve catalysis scales or measuring rate constants). The planned ERC AdG Background: The vast majority of synthetic reactions in chemical and pharmaceutical industries are catalytic and development of novel catalysts is one of the most active areas of contemporary chemical research. The main goal: To compile a **Quantitative catalytic activity scale in acid catalysis** providing the possibility of direct comparison between acidic catalysts of different activity ranging for 10 orders of magnitude. Expected results: This scale will enable assigning exact quantitative measures in terms of catalytic activity to specific structural changes/modifications of catalysts. This in turn will enable the following: (1) Accurate controlling of reactions in lab and in industry will become possible by accurate numerical catalyst activity values. (2) The trends between acidity and catalytic activity that can be uncovered with the aid of this scale enable predicting catalytic activity of future catalysts and developing computational methods of catalysis prediction.
TegevusProtsent
Alusuuring100,0