See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)" projekt IUT22-4
IUT22-4 "Folkloor kultuurilise kommunikatsiooni protsessis: ideoloogiad ja kogukonnad (1.01.2014−31.12.2019)", Mari Sarv, Eesti Kirjandusmuuseum.
IUT22-4
Folkloor kultuurilise kommunikatsiooni protsessis: ideoloogiad ja kogukonnad
Folklore in the Process of Cultural Communication: Ideologies and Communities
1.01.2014
31.12.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.4. KultuuriuuringudH400 Folkloristika6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Kirjandusmuuseumkoordinaator01.01.2014−31.12.2019
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.2014134 300,00 EUR
01.01.2015−31.12.2015134 300,00 EUR
01.01.2016−31.12.2016134 300,00 EUR
01.01.2017−31.12.2017134 300,00 EUR
01.01.2018−31.12.2018134 300,00 EUR
01.01.2019−31.12.2019134 300,00 EUR
805 800,00 EUR

Uurimisprojektiga jätkatakse folkloori-alaseid alusuuringuid, mille eesmärgiks on avada pärimuse olemust ja toimimist ning mõtestada sellega seotud kultuurilisi protsesse. Projekt toetub Eesti Rahvaluule Arhiivi eelmiste uurimisprojektide tööle, sellega on liitunud rahvamuusika-uurijad. Oluliseks eesmärgiks on tuua uurimuste kaudu esile rahvaluulekogude väärtust ühiskonna ja kultuuri dünaamika analüüsimise allikana. Kuue alateema raames uurime rahvaluulekogude, rahvaluule alaste kirjutuste ja praktikate ja kogu distsipliini sõltuvust kehtivatest ideoloogiatest, nende osalust kultuuriprotsessides ning folkloorsete praktikate rolli kogukondade, kuuluvustunde ja identiteedi järjepideval konstrueerimisel. Uurimisaineseks on rahvaluulearhiivi kogud, folkloristika-alased kirjutused ja projekti käigus tehtavate vaatluste, intervjuude, küsitluste, eksperimentide tulemused. Lisaks uurimistulemustele tuleb projekti teadustöö oluliseks osaks pidada ka kaasaegse rahvaluulearhiivi tööshoidmist.
With this research, we wish to increase the visibility of the ideological causality of Estonian folklore collections and of the writings connected to them throughout history and thereby to show their importance as a body of cultural phenomena supporting different identities even nowadays. We also wish to foreground the collective functions of folklore more clearly and the effect folklore has in community constructing, using contemporary folkloristic methods. The research will be conducted in the framework of the 6 subtopics. The archival collections constitute the most important material studied, in addition to fieldworks, interviews, and experiments. The planned results involve domestic and international publication of scholarly articles, article collections and journals, monographs and dissertations; as well as organising, and participating in, research events. As a significant part of the research activities, the maintenance of the contemporary folklore archives should be considered
Rahvaluulekogude, folkloori kogumispraktikate ja rahvaluule-alaste kirjutuste uurimine näitas ilmekalt, et folkloori avaldumisvormidele on omistatud tähendusi vastavalt ajastu sotsiaalsetele, poliitilistele jm. vajadustele, neid on rakendatud erinevate ideoloogiate teenistusse ning ei rahvaluulekogud ega ka nende interpretatsioonid ei kajasta ajaloolisi kultuurinähtusi neutraalselt ja ilma moonutusteta. Kultuuri edasiandmine toimub nii loomulikul teel (sh folkloorses suhtluses) kui institutsionaalsetes raamides (sh folkloori kogumisel ja uurimisel) valikulise protsessina, kus väärtustamise kõrval mängib sama olulist rolli ka (sobimatu) vältimine, mahavaikimine või halvustamine. Kultuurile iseloomulik esituste ja tõlgenduste paljusus ja varieeruvus võimaldab ühiskonnal varasematele kogemustele tuginedes toimuvatele sündmustele reageerida ning muutuva reaalsusega kohaneda. Folkloori on Lotmani ja Toropi kultuurikommunikatsiooni mudelis peetud üheks kogukonna autokommunikatsiooni vahendiks, millega kinnitatakse ja korrastatakse kogukonna teadmisi, kogemusi ja uskumusi. Selgus, et rahvusriigi ja kirjakultuuri tingimustes on sarnast rolli täitnud nii rahvaluulekogud kui ka rahvaluuleteadus, mis on olnud üheks komponendiks Eesti kultuurilise sidususe järjepideval loomisel ja kujundamisel. Uurimistöö tõi esile moraalse dilemma, mis struktureerib rahvaluulekogude sisu ja uurimist: ühest küljest peaks need vahendama tõde ühiskonna ja folkloorse suhtluse mitmekesisuse kohta, teisest küljest aga on uuritavatel õigus valida, millist teavet nende kohta tulevikku edasi antakse. Nii on vastuoluline ka humanitaarteadlase roll, ühest küljest kultuuri dokumenteerija ja vaatleja, aga teisalt oma tegevusega (rahvus)kultuuri protsessis osalejana. Uurimistöö tõstatas olulised küsimused, millist osa eesti kultuurist peaksime EV põhiseadusest lähtuvalt püüdma säilitada (kas ainult õilsat või ka taunitavat), milline on teadlase vastutus ja kelle huvisid silmas pidades ta peaks tegutsema.