See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF5918
ETF5918 "Arvsisestusliku eestikeelse kõnetuvastussüsteemi loomine puuetega inimestele TTÜ rehabilitatsioonitehnoloogia keskuses" (1.01.2004−31.12.2006); Vastutav täitja: Leo Võhandu; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 14 666 EUR.
ETF5918
Arvsisestusliku eestikeelse kõnetuvastussüsteemi loomine puuetega inimestele TTÜ rehabilitatsioonitehnoloogia keskuses
Creation of speech recognition number input system for disabled persons in TTU rehabilitation technology center
1.01.2004
31.12.2006
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaT181 Kaugseire2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)100,0
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.200678 000,00 EEK (4 985,11 EUR)
01.01.2004−31.12.200475 000,00 EEK (4 793,37 EUR)
01.01.2005−31.12.200576 470,59 EEK (4 887,36 EUR)
14 665,84 EUR

Infotehnoloogiliste süsteemide laialdasema kasutuselevõtu üheks piirajaks nii tervete kui puuetega inimeste puhul on sisestuse aeglus ja vigasus. Suurte maailmakeelte jaoks on juba loodud kõnetuvastussõsteemid, mis leiavad ka praktilist rakendamist. Eestis pole paraku suurte maadega võrdseid võimalusi just tänu oma väiksusele. Eriti oluline oleks kõnejuhitav sisestussüsteem puuetega inimestele. See võimaldaks neil vähemalt üritada toimida võrdväärse ühiskonnaliikmena. Käesolev projekt seab endale eesmärgiks luua varasema ETF granti 4844 järjena reaalselt töötav kõnetuvastuslik arvsisestussõsteem. Eelmise grandi tulemusena on loodud üldisema keelemudeli kõrval ka efektiivne arvutuvastusmudel (T.Alumäe magistrtöö), mis TTÜ Küberneetika instituudis heakvaliteediliselt salvestatud arvudel saavutas kuni 97%-lise äratundmistaseme. Käesoleva grandi ülesandeks oleks kõigepealt mudeli laiendamine mürasesse keskkonda.ja teiseks universaalse lõpliku automaadi prototüübi loomine, mis seostuks kõnetuvastussüsteemiga. Plaanis on luua mitmekihiline arvude ütlemisega juhitav multifunktsionaalne süsteem, mis võimaldaks 1) suuliselt arvutit juhtida, 2) erivormide alusel kiiresti andmeid sisestada, 3) kasutada automaadi sisendtabelit rahvusvaheliselt tunnustatud ISO- standardiseeritud piktograafilise keele BLISS keelsete tekstide kirjutamiseks ja internetis edastamiseks. Kõik kolm eesmärki on puuetega inimestele üliolulised. Blisskeel on informaatikutele üldiselt tundmatu, kuid seda õpetatakse ca 50-l maal (ka Eestis mitmete eripuuetega inimestele, TÜ logopeedidele, Haapsalu erikoolis jne). See keel võimaldab paljude maade erikeelsete inimestel suhelda ilma võõrkeelt õppimata. Blisskeele Rootsis müüdava Windowsvariandi üks litsents maksab ligemale 65000 EEKi. Käesoleva granditaotluse üheks peaeesmärgiks ongi luua kõnetuvastuslikult töötava Blissseadme prototüüp, mida saaks juba TAK-i raames edasi arendada levitooteks. Kaugemas perspektiivis on võimalik ette näha universaalliidese loomist, mis ise häälestuks vastava kasutuskeele tuvastussüsteemile. Selline toode võiks juba leida ülemaailmset levi.
Use of many infotechnological systems is limited as for disabled as well for healthy people by the slowness and many mistakes in the data input. For big world languages there exist already practical speech input systems. In Estonia we do not have equal possibilities because of our smallness. Especially important would such speech controlled input system be for disabled persons. It would let them at least to try to be members of the society on the equal standing. This project sets a goal to create a working model of such speech input system for estonian language starting from an earlier ESF grant 4844. as a result of that grant there was created an effective number recognising model (MSc work by T. Alumäe). That model recognised 97% of numbers from good quality voice input in TTU Institute of Cybernetics. The task for this grant would be to extend the system to noisy environment and to create a prototype for universal finite automaton connested to speech recognition system. We plan to create a multilayered multifunctional system controlled by speech input which allows us !) to control computer by voice, 2) organise quick data input using special input forms, 3) to use automaton's input table as a specialised input system for internationally recognised ISO- standardised pictographic language BLISS (text writing and internet usage). All three goals are very important for disabled persons. Bliss language is not wellknown for informatics people, but it is taught in about 50 countries (in Estonia at Tartu University and special schools). This language enables people from many countries to communicate without studying many languages. A Windows- based Bliss-system licence costs in Sweden about 65000 EEK. One of the main goals of the given grant application is to create a protoytype of speech recognition based Bliss system. That can be developed to an industrial product at the R&D Center of TTU. In the longer perspective one can forecast creation of an universal interface which understands and suits itself to any language recognition system. Such a product can easily find worldwide dissemination.