"Muu" projekt KIK12169
KIK12169 "Märgala üleujutuse ulatuse, sageduse, kestvuse ja soolsuse mõõtmiseks vajalike seadmete hankimine (1.06.2012−30.11.2012)", Mari Ivask, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tartu Kolledž, Keskkonnakaitse õppetool .
KIK12169
Märgala üleujutuse ulatuse, sageduse, kestvuse ja soolsuse mõõtmiseks vajalike seadmete hankimine
Märgala üleujutuse ulatuse, sageduse, kestvuse ja soolsuse mõõtmiseks vajalike seadmete hankimine
1.06.2012
30.11.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
AsutusRiikTüüp
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
PerioodSumma
01.06.2012−30.11.201215 293,88 EUR
15 293,88 EUR
SA KIK toetus

Projekti raames hangiti seadmed, mis võimaldavad kaardistada ja modelleerida võimalikult täpselt Matsalu näitel märgala üleujutatava ala üleujutuse ulatus, sagedus ja kestvus võttes arvesse ala reljeefi, merelise ning mageveelise komponendi erinevaid osakaale, tuulte mõju ja taimestiku hüdrodünaamilist takistust; mudel on aluseks edasistele botaanilisele ja zooloogilistele uuringutele, ohustatud liikide seirele ning annab lisainformatsiooni kaitsealuste liikide leviku ja seisundi hindamisel ning kaitse planeerimisel.
The result of project was obtaining and installing the equipment (dataloggers) for mapping and modelling the scope, frequency and duration of flooding in Matsalu test area in consideration of relief, saline and fresh components of floods, winds and hydrodynamical obstruction by vegetation. The flood model can be introduced in botanical and zoological research, in monitoring and assessment of threatened species, in management of nature conservation.
KirjeldusProtsent
Katse- ja arendustöö100,0