"Institutsionaalne uurimistoetus" projekt IUT34-9
IUT34-9 "Metsaökosüsteemide kohanemine suureneva õhuniiskuse ja kaasnevate keskkonnateguritega (1.01.2015−31.12.2020)", Arne Sellin, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut.
IUT34-9
Metsaökosüsteemide kohanemine suureneva õhuniiskuse ja kaasnevate keskkonnateguritega
Forest ecosystem acclimation to increasing atmospheric humidity and interacting environmental drivers
1.01.2015
31.12.2020
Institutsionaalne uurimistoetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB270 Taimeökoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt80,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.5. MetsandusteadusB430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)20,0
PerioodSumma
01.01.2015−31.12.2015133 000,00 EUR
01.01.2016−31.12.2016133 000,00 EUR
01.01.2017−31.12.2017133 000,00 EUR
399 000,00 EUR
532000,00

Kliimamuutuste stsenaariumid ennustavad sademete hulga ja sageduse kasvu Põhja-Euroopas, millega kaasneb õhu suhtelise niiskuse tõus ning veeaururõhu erinevuste vähenemine lehe intertsellulaaride ja ümbritseva atmosfääri vahel ning transpiratsioonivoo aeglustumine läbi taimkatte. Veevoo muutus mõjutab puude talitluse erinevaid tahke, sealhulgas fotosünteesivõimet, toitainete omastamist mullast ja kasvu, kujundades metsaökosüsteemi aineringeid. Uurimisteema keskseks eesmärgiks on uurida kliimamuutuste suuresti alauuritud aspekti – kõrgematele laiuskraadidele prognoositud atmosfääri niiskusesisalduse suurenemise – mõju metsaökosüsteemide funktsioneerimisele. Projekti oodatavad tulemused aitavad mõista puude ja kogu ökosüsteemi suureneva õhuniiskusega kohanemise potentsiaali ning mõju metsade C sidumise võimele, mis on suure fundamentaalse ja praktilise tähtsusega nii meie metsade produktiivsuse ja seisundi seisukohalt tulevikus kui ka kliimamuutuste tagajärgede leevendamise aspektist.
Climate change scenarios predict greater precipitation amount and frequency in northern Europe, accompanied by rise in air relative humidity, and decline in water vapour pressure difference between leaf intercellular spaces and surrounding atmosphere and in transpirational water fluxes through the vegetation. Changes in water flux affect various aspects of tree functioning, including photosynthetic capacity, nutrient uptake from soil and growth with consequences on ecosystem carbon and nutrient cycles. Central aim of the project is to assess impact of greatly understudied aspect of climate change, rise of atmospheric humidity predicted for higher latitudes, on forest ecosystem functioning. The expected results will advance understanding of the trees and ecosystem acclimation potentials to moister climate and the effect on forest C sequestration capacity that are of vast fundamental and practical significance for productivity and health of our forests in the future.

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Arne SellindoktorikraadEST / ENG01.01.2015−31.12.2020

Põhitäitjad (4)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Priit KupperdoktorikraadEST / ENG01.01.2015−31.12.2016
Krista LõhmusdoktorikraadEST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Anu SõberdoktorikraadEST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Arvo TullusdoktorikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, rakendusökoloogia vanemteadur (1,00)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020

Täitjad (17)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Meeli AlbermagistrikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, tehnik (0,10)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Anna Katarzyna Jasinskadoktorikraad Dendroloogia Instituut PTA, bioloogEST / ENG01.01.2015−31.07.2015
Ott KangurmagistrikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, ökofüsioloogia spetsialist (0,10)EST / ENG01.01.2016−31.12.2020
Edgar KarofelddoktorikraadENSV TA Geoloogia Instituut, nooremteadur 1983-1987. a. (ENSV) TA Termo- ja Elektrofüüsika Inst., nooremteadur 1987-1990. a. (Eesti TA) TPÜ Ökoloogia Instituut, teadussekretär 1992-2000. a. Teadur 2000-2002, vanemteadur 2002 -. Eesti TA Ökoloogia ja Mereuuringute Instituut, teadussekretär 1990-1992. a. Muu ... TPÜ (Tallinna Ülikooli) geoökoloogia õ.t. assistent 1993-1994, dotsent (0,5 k) 1994-2005.EST / ENG01.01.2015−31.12.2016
Helen KarudoktorikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Ökofüsioloogia õppetool, Teadur (0,75)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Maarja KukkmagistrikraadEST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Mai KukumägidoktorikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, ökofüsioloogia teadur (1,00)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Kristina LubenetsmagistrikraadEST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Annika MeiternmagistrikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond,Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut,Ökofüsioloogia spetsialist (0,10)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Pille MänddoktorikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, ökofüsioloogia teadur (0,75)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Aigar NiglasdoktorikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, Ökofüsioloogia õppetool, Nooremteadur (1,00)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Kaarin PartsmagistrikraadSA Eestimaa Looduse Fond, Metsaprogrammi spetsialist (0,25)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Gristin RohulamagistrikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond, Nooremteadur (0,10)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Katrin RosenvalddoktorikraadEST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Jaak Sõbermagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Ingmar Tulvamagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Eele Õunapuu-PikasdoktorikraadTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Ökofüsioloogia õppetool, taimede ökofüsioloogia teadur (1,00)EST / ENG01.01.2015−31.12.2020
Projektid
Projekt
IUT20-52; "Eesti Keskkonnaobservatoorium"; Leho Ainsaar;
LLOOM15092; "Raiete mõju metsade süsinikuringele"; Krista Lõhmus;
MLOOM15186R; "Ökosüsteemide analüüsi ja eksperimentaaluuringute infrastruktuur"; Leho Ainsaar;
SLTOM16010; "Eesti arukaasikute kohanemisvõime kliimamuutusega – rakendusuuringud FAHM katsealal "; Arvo Tullus;
Publikatsioonid
Publikatsioonid
Niglas, A.; Alber, M.; Suur, K.; Jasińska, A.K.; Kupper, P.; Sellin, A. (2015). Does increased air humidity affect stomatal morphology and functioning in hybrid aspen? Botany, 93 (4), 243−250.10.1139/cjb-2015-0004.
Sellin, A.; Rosenvald, K.; Õunapuu-Pikas, E.; Tullus, A.; Ostonen, I.; Lõhmus, K. (2015). Elevated air humidity affects hydraulic traits and tree size but not biomass allocation in young silver birches (Betula pendula). Frontiers in Plant Science, 6, 860.10.3389/fpls.2015.00860.
Jasińska, A.K.; Alber, M.; Tullus, A.; Rahi, M.; Sellin, A. (2015). Impact of elevated atmospheric humidity on anatomical and hydraulic traits of xylem in hybrid aspen. Functional Plant Biology, 42 (6), 565−578.10.1071/FP14224.
Lutter, Reimo; Tullus, Arvo; Kanal, Arno; Tullus, Tea; Vares, Aivo; Tullus, Hardi (2015). Growth development and plant-soil relations in mid-term silver birch (Betula pendula Roth) plantations on previous agricultural lands in hemiboreal Estonia. European Journal of Forest Research, 134 (4), 653−667.10.1007/s10342-015-0879-x.
Tullus, Tea; Tullus, Arvo; Roosaluste, Elle; Lutter, Reimo; Tullus, Hardi (2015). Vascular plant and bryophyte flora in mid-term hybrid aspen plantations on abandoned agricultural land. Canadian Journal of Forest Research, 45 (9), 1183−1191.10.1139/cjfr-2014-0464.
Kukk, M.; Sõber, A. (2015). Bud development and shoot morphology in relation to crown location. AoB Plants, 7, 1−13.10.1093/aobpla/plv082.
Kukk, M.; Räim, O.; Tulva, I.; Sõber, J.; Lõhmus, K.; Sõber, A. (2015). Elevated air humidity modulates bud size and the frequency of bud break in fast-growing deciduous trees: silver birch (Betula pendula Roth.) and hybrid aspen (Populus tremula L. × P. tremuloides Michx.). Trees-Structure and Function, 29 (5), 1381−1393.10.1007/s00468-015-1215-2.
Kukumägi, M. (2015). Factors affecting soil respiration and its components in silver birch and Norway spruce stands. (Doktoritöö, Tartu Ülikool). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Karu, Helen (2015). Development of ecosystems under human activity in the North-East Estonian industrial region: forests on post-mining sites and bogs. (Doktoritöö, Tartu Ülikool). Tartu: University of Tartu Press.
Niglas, Aigar (2015). Effects of environmental factors on gas exchange in deciduous trees. (Doktoritöö, Tartu Ülikool). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Karofeld, E., Rivis, R., Tõnisson, H., Vellak, K. (2015). Rapid changes in plant assemblages on mud-bottom hollows in raised bog: a sixteen-year study. Mires and Peat, 16 (11), 1−13.
Torga, R. (2016). The effects of elevated humidity, extreme weather conditions and clear-cut on greenhouse gas emissions in fast growing deciduous forests. (Doktoritöö, Tartu Ülikool). Tartu Ülikooli Kirjastus.
Mänd P, Sõber A, Kupper P, Ostonen I, Tulva I, Rohula G, Sepp M, Sell M (2016). Soil moisture gradient: the effect on water and nitrogen use efficiency and on resource partitioning in Betula pendula seedlings. ClimMani COST action: Workshop on Experiments designed by nature - the use of gradients in climate change research. 25‒27 October 2016. University of Novi Sad, Republic of Serbia.
Lihavainen, J.; Keinänen, M.; Keski-Saari S;, Kontunen-Soppela, S.; Sõber, A.; Oksanen, E. (2016). Artificially decreased vapour pressure deficit in field conditions modifies foliar metabolite profiles in birch and aspen. Journal of Experimental Botany, 67 (14), 4367−4378.10.1093/jxb/erw219.
Meitern, A.; Õunapuu-Pikas, E.; Sellin, A. (2017). Circadian patterns of xylem sap properties and their covariation with plant hydraulic traits in hybrid aspen. Journal of Plant Physiology, 213, 148−156.10.1016/j.jplph.2017.03.012.
Kangur, O.; Kupper, P.; Sellin, A. (2017). Predawn disequilibrium between soil and plant water potentials in light of climate trends predicted for northern Europe. Regional Environmental Change, 17 (7), 2159−2168.s10113-017-1183-8.
Niglas, A.; Papp, K.; Sekiewicz, M.; Sellin, A. (2017). Short-term effects of light quality on leaf gas exchange and hydraulic properties of silver birch (Betula pendula). Tree Physiology, 37, 1−11.treephys/tpx087 [ilmumas].
Randlane, Tiina; Tullus, Tea; Saag, Andres; Lutter, Reimo; Tullus, Arvo; Helm, Aveliina; Tullus, Hardi; Pärtel, Meelis (2017). Diversity of lichens and bryophytes in hybrid aspen plantations in Estonia depends on landscape structure. Canadian Journal of Forest Research , 47, 1202−1214.10.1139/cjfr-2017-0080.
Torga, R.; Mander, Ü.; Soosaar, K.; Kupper, P.; Tullus, A.; Rosenvald, K.; Ostonen, I.; Kutti, S.; Jaagus, J.; Sõber, J.; Maddison, M.; Kaasik, A.; Lõhmus, K. (2017). Weather extremes and tree species shape soil greenhouse gas fluxes in an experimental fast-growing deciduous forest of air humidity manipulation. Ecological Engineering, 106, 369−377.10.1016/j.ecoleng.2017.05.025.
Juhendamised
Juhendamised
Aigar Niglas, doktorikraad, 2015, (juh) Arne Sellin, Effects of environmental factors on gas exchange in deciduous trees: focus on photosynthetic water-use efficiency (Keskkonnafaktorite mõju heitlehiste puude gaasivahetusele: fookuses fotosünteesi veekasutuse efektiivsus), Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut.
Helen Karu, doktorikraad, 2015, (juh) Arne Sellin; Margus Pensa, Development of ecosystems under human activity in the North-East Estonian industrial region: forests on post-mining sites and bogs (Ökosüsteemide areng inimtegevusest mõjutatud Kirde-Eesti tööstuspiirkonnas: tehismaastike metsad ja rabad), Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Ökofüsioloogia õppetool.
Laura Seedre, magistrikraad, 2015, (juh) Priit Kupper, KESKKONNAFAKTORITE MÕJU VÕSUTEKKELISE HÜBRIIDHAAVA VEEVAHETUSELE JA TOITAINETE OMASTAMISELE FAHM KATSES, Tartu Ülikool.
Mai Kukumägi, doktorikraad, 2015, (juh) Krista Lõhmus; Ivika Ostonen-Märtin, Factors affecting soil respiration and its components in silver birch and Norway spruce stands (Mullahingamist ja selle komponente mõjutavad tegurid arukase ja hariliku kuuse puistutes), Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond.
Jaan Kraav, magistrikraad, 2015, (juh) Arvo Tullus; Hardi Tullus, Hübriidhaava energiavõsa kasv ja biomassi omadused, Eesti Maaülikool.
Marten Merdikes, magistrikraad, 2015, (juh) Arvo Tullus; Hardi Tullus, Hübriidhaava kloonide, triploidse haava ja arukase kasvukäik ja maapealne biomass Agali võrdluskatses, Eesti Maaülikool.
Linda Rusalepp, magistrikraad, 2015, (juh) Anu Sõber, Suureneva õhuniiskuse ja sellega kaasnevate ökosüsteemimuutuste mõju kandilise naistepuna (Hypericum maculatum Crantz) sekundaarsele metabolismile, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond.