"Muu" projekt 8-2/T13053PKTM
8-2/T13053PKTM "Huumusbilansi mudel taimekasvatuse jätkusuutlikkuse hindamise töövahendina (1.01.2013−1.12.2014)", Enn Lauringson, Eesti Maaülikool, Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.
8-2/T13053PKTM
Huumusbilansi mudel taimekasvatuse jätkusuutlikkuse hindamise töövahendina
Humus balance model as a tool for sustainable crop production
1.01.2013
1.12.2014
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB410 Mullateadus, põllumajanduslik hüdroloogia 4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Maaülikoolkoordinaator01.01.2013−01.12.2014
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituutkoordinaator01.01.2013−01.12.2014
AsutusRiikTüüp
Põllumajandusministeerium
PerioodSumma
01.01.2013−01.12.201464 000,00 EUR
64 000,00 EUR
Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009-2014

Uurimuse peamised eesmärgid on: 1. Välja töötada Eesti tingimusi arvestav ja praktikas rakendatav põllumuldade lihtsustatud huumusbilansi kalkulaator ja mullaspetsiifiline huumusbilansi mudel. a. Lihtsustatud huumusbilansi kalkulaator arvestab erinevaid majandamisviise, külvikorda, orgaanilise aine sisendeid ja kadusid mullast, kuid ei vaja otseste sisendparameetritena mullaga seotud andmeid ning on tänu sellele ka ilma süvendatud mullateadusliku kompetentsita praktikas põllumajandustootjate, konsulentide jt poolt ise kasutatav. See tehakse vabalt kättesaadavaks nii eraldiseisva Exceli moodulina kui ka avaliku veebirakendusena. b. Mullaspetsiifiline huumusbilansi mudel arvestaks lisaks eeltoodule täiendavalt mulla eripärasid (mulla liik ja lõimis). See võimaldab mudeli tulemusi ühildada geoinfosüsteemides mullastiku- jt kaardikihtidega ja teostada asukohapõhist analüüsi. Mullaspetsiifilise huumusbilansi mudeli väljundid tehakse kättesaadavaks avaliku veebirakendusena. 2. Testida teaduskirjanduses avaldatud mulla orgaanilise süsiniku (huumuse) kontsentratsiooni ja varude simulatsiooni/prognoosimudelite toimimist Eesti mullaseire aladel ja tootmispõldudel. Esmalt koostatakse võrdlev analüüs rahvusvahelistest mulla orgaanilise aine simulatsioonimudelite (RothC, CENTURY, ICBM, CANDY jne) eripäradest ning kohalike andmetega rakendamiseks valitakse välja neist potentsiaalselt sobivaim. Lisaks ühele rahvusvahelisele mudelile testitakse EMÜ poolt väljatöötatud põllumulla orgaanilise süsiniku kontsentratsiooni prognoosimudeli (Suuster jt 2012. Modelling soil organic carbon concentration of mineral soils in arable land using legacy soil data. European Journal of Soil Science 63: 351-359) toimimist tänapäeva mullseire aladel ja tootmistingimustes.
Soil organic matter and its stable component humus is the key element of soil fertility. Humus status of arable soils is influenced by fertilization, crop rotation, soil tillage, drainage etc. In Estonian crop husbandry humus balance has been negative in last years. Changes in soil humus stock are most cases quite slow and detectable after 4–6 years. In addition to the regular soil sampling and their analysis humus balance model approach can provide useful information. Current knowledge and recommendations are mainly from plough based soil tillage era and there is urgent need for updated mineralization/humification coefficients. Until now soil organic matter simulation or prediction models has been not applied in Estonian conditions. The main objectives of the project are to: 1. Develop simple humus balance calculator and soil-specific humus balance model for Estonian arable soils. 2. To test how well is performance of soil organic matter simulation/prediction models in Estonian soil monitoring sites and farming conditions. To develop humus balance calculator and model the results of field experiments and soil monitoring will be summarized. The project will be based on dissertations, scientific publications and reports, hundreds of field tests performed on different soils, soil monitoring databases etc. We apply meta-analysis to update mineralization-humification coefficients of soil organic matter. Performance od developed calculator and models will be tested and calibrated in experimental fields, monitoring sites and at least in two farms. Additional soil sampling will be carried out to quantify humus stocks. Expected results are supporting in agrarian sector: • choose crops and agrotechnology in local conditions • adjust crop rotations in conventional and organic farming for achieving balanced humus status • evaluate soil humus balance and its changes from field/farm to regional scale • minimize impact of agricultural activities to soil humus status • evaluate of agri-environmental policy measures • improve currents estimations of soil organic carbon stocks and enhance related reporting at national level.