"Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus" projekt MOBJD276
MOBJD276 "Funktsionaalse mitmekesisuse makroökoloogia: taksonoomiliste rühmade võrdlus (1.09.2017−31.08.2019)", Aurele Toussaint, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut.
MOBJD276
Funktsionaalse mitmekesisuse makroökoloogia: taksonoomiliste rühmade võrdlus
Macroecology of functional diversity: comparison of taxonomic groups
1.09.2017
31.08.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB270 Taimeökoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
PerioodSumma
01.09.2017−31.08.201965 835,00 EUR
65 835,00 EUR

Globaalsed elurikkuse uuringud on siiani peamiselt kasutanud liikide arvu, mis annab taksonoomilise mitmekesisuse. Oluline on aga ka arvestada erinevate liikide rollidega ökosüsteemide talitluses. Erinevaid funktsionaalse mitmekesisuse mõõdikuid on viimastel aastakümnetel palju arendatud aga siiani ei ole veel uuringuid, mis käsitleks eri taksonoomiliste rühmade funktsionaalsete mitmekesisuste võrdlust suurtes ruumiskaalades. Selles projektis võrdleme funktsionaalset mitmekesisust kolmel taksonoomilise rühmal (mullaseened, maismaataimed ja mageveekalad) globaalselt ja biogeograafilistes suurjaotistes. Kasutatavad taksonoomilised rühmad esindavad väga erinevaid ökosüsteeme ja meie makroökoloogiline uuring näitab esmakordselt kuivõrd funktsionaalne mitmekesisus on eri ökosüsteemi tüüpides kattuv. Lisades uuringusse mitmed keskkonnaparameetrid saame me paremini mõista elurikkuse jaotust ja leida otstarbekamaid looduskaitselisi meetmeid võitlemaks globaalse elurikkuse vähenemisega.
Global biodiversity measures largely use only species counts, providing relevant assessments of taxonomic patterns, but limited information on species role in ecosystem functioning. A way to tackle this challenge is to consider the functional attributes of organisms to assess the functional diversity of assemblages. This has been developed during the last decade but there are not yet studies evaluating the congruence of functional diversity at large scales.This project aims to study the taxonomic and functional diversities patterns of three groups representing contrasting ecosystems type (soil fungi, land plants and freshwater fish) and determine their congruence at global and biogeographical realm scales. We will link patterns to environmental factors affecting the distribution of diversity at large scales. Functional diversity patterns and cross-taxa congruence will allow to understand biodiversity distribution and to focus conservation strategies in a context of biodiversity crisis.
Antud projekt suurendas teadmisi erinevate organismirühmade (taimed, kalad, seened) funktsionaalse mitmekesisuse mustritest ja neid mõjutavatest teguritest maailma skaalal. Kogusime kokku mitmed eri organismirühmade tunnuste andmetabelid ja nende levikuandmed maailma skaalal. Meile teadaolevalt pole varasemalt nii suurt andmestikku kokku pandud. Kogutud andmestik võimaldas kirjeldada ja võrrelda funktsionaalse mitmekesisuse uusi mustreid. Me leidsime, et kolme organismirühma (taimed, kalad, seened) funktsionaalne mitmekesisus ei korreleeru maailma skaalal. See näitab, et ühtki neist gruppidest ei saa kasutada kogu bioloogilise mitmekesisuse kirjeldamiseks. Uurisime põhjalikumalt ka taimede ja seente, omavahel ökoloogiliselt seotud gruppide, levikumustreid maailma skaalal. Tulemused näitasid, et soontaimede levik sõltub taimede ja mükoriissete seente asümmeetrilistest seostest. Varasemalt pole seda tulemust maailma skaalal näidatud. Projekti käigus asutasime rahvusvahelise koostöö võrgustiku, kuhu kuulub mitmeid taimede, kalade ja mükoriissete seente eksperte. Projekti tulemustest on juba avaldatud üks teadusartikkel ning teised on veel avaldamisel.