"Other" project Lep16073
Lep16073 "Railway dynamic effects electric power grid functioning (11.05.2016−30.12.2016)", Ivo Palu, Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Electrical Power Engineering, Chair of High Voltage Engineering.
Lep16073
Elektriraudtee mõjud elektrivõrgu dünaamilisele talitlusele
Railway dynamic effects electric power grid functioning
11.05.2016
30.12.2016
Other
Field of researchSubfieldCERCS specialtyFrascati Manual specialtyPercent
4. Natural Sciences and Engineering4.17 Energetic ResearchT140 Energy research 2.2. Electrical engineering, electronics [electrical engineering, electronics, communication engineering and systems, computer engineering (hardware only) and other allied subjects]100,0
InstitutionCountryType
Elering AS
PeriodSum
11.05.2016−30.12.201675 000,00 EUR
75 000,00 EUR
Siseriiklik leping – äriühing

Uurimustöö käsitleb elektritranspordi alast tehnilist uurimist määrates elektriraudtee liitumisega seotud elektri kvaliteeti mõjutavate tegurite mõju olemus ja ulatus nii normaal- kui ka mittenormaaltalitluses (N-1 kriteerium). Uurimistöö eesmärgiks on hinnata elektri kvaliteedinäitajate muutumise dünaamikat ja asümmeetria ülekandumist dünaamilistes talitlustes ning analüüsida seoseid ülekandevõrgu elektrilise tugevuse, elektri kvaliteedi ja erinevate tüüpi tarbijate vahel. Välja on töötatud elektrisüsteemi ja elektriraudtee koormuse modelleerimismudelid.
The research relates to the field of electric transport Electric Railway specifying the technical investigation related to the connection power quality factors affecting the nature and extent of both normal Table or not normal (N-1 criterion). This study aims to assess the dynamics of changes in the power quality indicators and the asymmetric transmission of dynamic pinpointed and to analyze the relationships between the transmission network electrical strength, power quality, and various types of consumers. It has been developed in the electrical and electronic railways modelleerimismudelid load.
ActivitiesPercent
Applied Research100,0

Principal investigator (1)

PersonDegreeInstitution and occupationCVPeriod
Ivo PaluDoctor's DegreeTallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Electrical Power Engineering, Director (1,00) Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Electrical Power Engineering, Chair of High Voltage Engineering, Professor (1,00)EST / ENG11.05.2016−30.12.2016

Other research staff (2)

PersonDegreeInstitution and occupationCVPeriod
Triin KangroTallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Electrical Power Engineering, Chair of Power Systems, Junior Researcher (1,00)EST / ENG11.05.2016−30.12.2016
Tanel SarnetTallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Electrical Power Engineering, Chair of Power Systems, Junior Researcher (1,00)EST / ENG11.05.2016−30.12.2016