"Muu" projekt MMJCV10006I
MMJCV10006I "CREAENT - Loovettevõtluse koolitusvõrgustik. (1.11.2009−31.10.2012)", Tõnis Mets, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Ettevõtluskeskus.
MMJCV10006I
CREAENT - Loovettevõtluse koolitusvõrgustik.
CREAENT - Creative Enterpreneurship Training Network
1.11.2009
31.10.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.10. KasvatusteadusedS280 Täiskasvanuharidus, elukestev õpe5.3. Haridusteadused100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikoolpartner01.11.2009−31.10.2012
Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Ettevõtluskeskuspartner01.11.2009−31.10.2012
AsutusRiikTüüp
Euroopa Komisjon
PerioodSumma
01.11.2009−31.10.20122 388 065,00 EEK (152 625,17 EUR)
152 625,17 EUR
INTERREG IV A

Ettevõtliku mõtteviis levitamine noorte hulgas ja loovettevõtluses alustavate ettevõtete arengu toetamine on tähtis kogu Lissaboni strateegia elluviimiseks. Selles on ettevõtlusharidusel võtmeroll. Siiski pole ettevõtlusharidus praegu kõrghariduse õppekavadesse piisaval määral integreeritud. Ettevõtlushariduse kättesaadavus loome-ja mittemajanduserialade üliõpilastele on madal, meetodid pole kõikjal efektiivsed. Parimate praktikate levitamisekson vaja arendada rahvusvahelisi võrgustikke. Projekti CREAENT eesmärk on Läänemere regiooni jätkusuutlik arendamine teadmuse ja innovatsiooni kaudu ning Läänemere regiooni ülikoolide loomemajandusalase ettevõtlushariduse parimate praktikate kasutamine regiooni arenguks, levitades tulemuslikumalt ettevõtlikku mõtteviisi noorte hulgas jatoetades alustavaid innovatiivseid loovtööstuse ettevõtteid. Projektiga soovitakse arendada loomemajanduse teadmuspõhist ettevõtlust regioonis, vahetades kogemusi ja arendades võrgustikku. Projekti käigus koostatakse ja piloteeritakse piiriülest loomemajandusalase ettevõtlusõppe kava, töötatakse välja uued õppevahendid. Luuakse regiooni ülikoolide üliõpilaste ja noorte lõpetanute - potentsiaalsete loomemajandusettevõtjate võrgustik ja virtuaalne foorum. Projekti sihtrühmad on ülikoolide loomevaldkondade üliõpilased ja hiljutised lõpetanud, noored loomemajanduse ettevõtjad ning ülikoolide ja ettevõtlust toetavate organisatsioonide esindajad. Projekt kuulub Central Baltic Interreg IVA programmi.
Promotion of entrepreneurial thinking among young people, and supporting creative industry's business start-ups and their development into high growth companies are critical for the success of Lisbon strategy for growth and development. Here, entrepreneurial education has a key role. Consequently, entrepreneurial education in European higher education institutions is experiencing a strong growth. The weaknesses in the current situation: 1) The teaching of entrepreneurship for creative and non-business industries is not yet sufficiently integrated in higher education institutions' curricula. The avilability of entrepreneurial education for creative and non-business students is particulary low. 2) The methods used to teach entrepreneurship are not always those that are viewed as the most effective ones. To stimulate the diffusion of best practices transnational networking is needed. The main objective of the project is linking of knowledge and innovation to sustainable economic development and competitiveness of the programme area and development a best practice model of entrepreneurial education for creative industry in Central Baltic region's (CBR) universities. This allow them to better promote entrepreneurial thinking among young people, and support innovative business start-ups from creative industry and their development, better cross-border interaction and joint marketing. The level of economic growth of CBR depends on an increased level of entrepreneurship and on the ability to engange new actors to becoming entrepreneurs and starting up businesses
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring10,0
Katse- ja arendustöö90,0